Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - FO 12/17 - Interpellasjon fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Tiggerforbud i Levanger kommune

Sommeren står for tur, og sommeren er høysesong for tigging og annen virksomhet knyttet til dette. Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» satte fokus på landets tiggermiljø, og avdekket organisert kriminalitet knyttet til tigging. Dokumentaren forteller om lukkede tiggermiljø som det er svært vanskelig å få informasjon ut fra, om bakmenn som lever liv i luksus og et miljø som politiet sliter med å håndtere.

Mange hevder at vi må tillate at folk kommer hit for å tigge, fordi det vil hjelpe dem ut av fattigdom, samt at man forsøker å bagatellisere sammenhengen mellom tigging og organisert kriminalitet. Kripos- rapporten «Trender og utfordringer i den organiserte kriminaliteten» fra 2014 sier følgende:

«Oslo politidistrikt har avdekket en rekke forhold hvor det er sammenheng mellom tigging og vinningskriminalitet. Personer som driver med tigging, er også siktet/dømt for vinningskriminalitet og/eller det har fremkommet at de bor eller oppholder seg på de samme stedene som personer som utøver vinningskriminalitet, og hvor det også oppbevares tyvgods. De samme miljøene knyttes til grove tyverier og ran av smykker fra eldre.»

Ordfører Robert Svarva uttalte følgende på kommunestyremøtet 18.05.2016, på spørsmål fra KrFs Hanna Ellisiv Johansen, ang. romfolket under Brusvebrua (video):

«Romfolket er her offisielt som turister, på samme linje som andre turister.

Kommunen kan gjøre disse oppmerksomme på de tilbudene som er tilstede og som eksisterer for dem, på lik linje med andre mennesker (...) Jeg har fått henvendelser fra innbyggere som opplever at deres barn er redde og at det oppleves som utrygt».

Levanger FrP er av samme oppfattelse som Svarva, og har selv fått flere henvendelser fra innbyggere som har følt seg trakassert og til dels truet av tiggere i Levanger kommune. Fremskrittspartiet ønsker ikke å tillate dette, og vil derfor fremme et forslag om et kommunalt tiggerforbud i Levanger kommune. Dette kan ha flere positive konsekvenser. For det første så vil et kommunalt tiggerforbud være et viktig virkemiddel for politiet i kampen mot menneskesmugling og organisert kriminalitet. FrP mener Levanger kommune bør gjøre det man kan for å hjelpe politiet i kampen mot denne virksomheten. For det andre kan et tiggerforbud føre til at mennesker som virkelig trenger hjelp, oppsøker rådhuset og blir innlemmet i opplegget/tilbudene kommunen kan tilby (som ordfører Robert Svarva snakket om på kommunestyremøtet 18 05.2016, video).


Vi stiller følgende spørsmål:

  1. Hvilket opplegg/tilbud vil romfolk, eller andre fattige mennesker som kommer til kommunen få og er disse menneskene kjent med disse tilbudene?
  2. Hva vet kommunen om bakgrunnen til romfolkene/tiggerne i Levanger i dag?
  3. Er kommunen kjent med evt. kriminelle miljøer knyttet til tiggermiljøet i Levanger? 


Vi fremmer også følgende forslag til avstemning i kommunestyret:

Kommunestyret ber ordfører og rådmann om å iverksette arbeidet med å innføre et kommunalt tiggerforbud i Levanger kommune så raskt det lar seg gjøre.

Janne K. Jørstad Larsen - klikk for personkort
Janne K. Jørstad Larsen
, Levanger FRP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 10.05.2017 23:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051