Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 10.05.17 - FO 10/17 - Spørsmål fra Ingrid Hallan (AP) - Oppfølging av temaplan for økt sykkelbruk

Levanger kommune ble sammen med Verdal kommune tatt opp som medlem i Sykkelbynettverket i 2012.

Kommunen har i "Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018" som hovedmål : "Flere hverdagssyklister i befolkningen" og vi har stadig positive innspill med dette som fokusområde.

Som daglig syklist i kommunen oppleves det stadig et behov for en bedre tilrettelegging for syklister. Dette for å unngå farlige situasjoner som kollisjon mellom fotgjengere og syklister, bedre skilting av sykkelveier og evt. deling av gangfelt/ sykkelveier.

Når man sykler feks i Danmark opplever man en helt annen trygghet ved at man har skiltet dette tydelig, samtidig som man opplever at bilistene tar hensyn på en helt annen måte enn her i landet.

Media hadde 24. april 2017 oppslag om at det var mere risikabelt mht ulykker å sykling enn å kjøre kollektivtransport eller egen bil. Rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn andre i trafikken, dette til tross for at syklistene utgjør bare en liten del av veitrafikken.

Lovverket bør endres uttaler bl.a professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister, dvs at biler får vikeplikt for syklister. Dette har man innført bl.a. i Danmark.

Klikk for større foto
Fig. Dansk måte å skilte på


Spørsmål til ordføreren:

1. Hvor langt har kommunen kommet mht. å videreføre denne temaplanen mht. sykkelstier, merking etc.?

2. Er det utarbeidet Handlingsplan for å gjennomføre de ulike tiltak?

3. Kan Levanger kommune som medlem av Sykkelbynettverket være med til å støtte de organisasjoner som jobber mht vikeplikt bilister/ syklister?

Ingrid Olga Hallan - klikk for personkort
Ingrid Olga Hallan
, AP


Behandling

Reglement: Spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 10.05.2017 22:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051