Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 01.03.17 - sak 6/17 - Krisesenteret i Nord-Trøndelag IKS - valg av representanter til representantskapsmøtet

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/107
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.02.17 13/17
Kommunestyret 01.03.17 6/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2017

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til innstilling til kommunestyret:

Som Levanger kommunes representanter til representantskapsmøtet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges:


Avstemning:

Svarvas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Som Levanger kommunes representanter til representantskapsmøtet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges:

Rådmannens forslag til innstilling:

Som Levanger kommunes representanter til representantskapsmøtet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges:

 …………..  - personlig vara: ...................

 …………..  - personlig vara: ................... 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sitt møte 20.11.15 revidert selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. Det ble da ikke valgt representanter til IKS’et for inneværende valgperiode. 

Kari Johanne Kjerkol har vært utpekt av ordføreren som kommunens representant. Det må foretas formelt valg. I henhold til vedtektene skal Levanger kommune velge 2 representanter med personlige vararepresentanter.

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 01.03.2017 18:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051