Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 31.10.12 - sak 62/12 - Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler

Anne Kari Haugdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
Arkivref. 2011/6210
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 17.10.12 96/12
Kommunestyret 31.10.12 62/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Tilslutningsavtale Levanger kommune – Rusbehandling Midt-Norge vedtas.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Tilslutningsavtale Levanger kommune – Rusbehandling Midt-Norge vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommune er pålagt å inngå samarbeidsavtaler med Rusbehandling Midt-Norge jf Helse- og omsorgstjenesteloven §§6-1 og 6-2

Vedlegg:

  1. Tilslutningsavtale Levanger kommune - Rusbehandling Midt-Norge PDF
  2. Tjenesteavtale 2 PDF
  3. Tjenesteavtale 4 PDF
  4. Tjenesteavtale 6 PDF
  5. Tjenesteavtale 7 PDF
  6. Tjenesteavtale 8 PDF
  7. Tjenesteavtale 9 PDF
  8. Tjenesteavtale 10 PDF
  9. Tjenesteavtale 12 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Viser til Levanger kommunestyrets vedtak i sak PS 40/12 Samhandlingsreformen – lovpålagte samarbeidsavtaler: De framforhandlede tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8,9, 10 og 12 mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes.

Helse Midt-Norge HF (HMN) har skilt ut ansvaret for rusomsorgen i eget helseforetak (Rusbehandling Midt-Norge HF – RMN)og kommunene er således forpliktet til å inngå to sett tjenesteavtaler. I forbindelse med evalueringsmøte med HMN som ble avholdt etter første forhandlingsrunde høsten 2011, stilte kommunene krav om at foretakene samordnet seg i de forhandlingene som skulle gjennomføres våren 2012. Dette er imøtekommet av foretakene, og RMN deltok på det siste forhandlingsmøte kommunene hadde med Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) den 25.05.12.

Etter dette møtet har vi hatt god kommunikasjon om justeringer og tilpasninger av tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, og 12 med RMN.

Tjenesteavtalene mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) ble godkjent i kommunestyret i juni og i forhandlingsmøte med RMN 28.06.12, ble kommunenes krav om at tjenesteavtalene med RMN skulle være innholdsmessig identiske med de tjenesteavtaler som kommunene har forhandlet fram med HNT imøtekommet.

Vurdering:
Tilslutningsavtalene med RMN er innholdsmessig identisk med avtalene Levanger kommune har inngått med HNT. De vurderingene som ligger til grunn i sak PS 40/12 Samhandlingsreformen – lovpålagte samarbeidsavtaler, gjelder for tilslutningsavtalene vi inngår med RMN.

Rådmannen ser at avtalene som er fremforhandlet innfrir formålet de lovpålagte avtalene skal ivareta, samt at kravet kommunen har stilt overfor foretakene om at Rusbehandling Midt-Norge samordner sine avtaler med Helse Nord-Trøndelag sine avtaler med kommunen, er imøtekommet, og tilrår derfor at avtalene inngås.
        Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.10.2012 21:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051