Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 31.10.12 - FO 18/12 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Opprustning av veien mellom Ronglan og Ekne

Levanger Venstre vil sette fart i arbeidet med å få lagt asfalt på fylkesveiene. Mange av våre fylkesveier må snarest mulig asfalteres og sikres en tidsmessig standard. Det vil bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten og være en satsing på livskraftige bygder.

En viktig ferdselsvei som har behov for asfalt er fylkesvei 112 mellom Ronglan og Ekne (åpnes i nytt vindu). Veien preges i dag av en standard som ikke er tilpasset tunge kjøretøy, og som en lite trafikksikker vei for skolebarn. Opprusting av denne veien vil være av stor betydning for næringslivet i området, som for eksempel landbruket og Falstadsenteret. Andre fylkesveier i Ronglanområdet som har behov for asfalt er veien mellom Skjerveshøgda og Lynum, samt veien på østsiden av Nesvatnet.

Vi har forstått det slik at arbeidet med fylkesveiplanen er på gang og finner det derfor naturlig å spørre ordføreren følgende spørsmål:

Hvilke tiltak vil ordføreren sette i verk for å få rustet opp veien fylkesvei 112 mellom Ronglan og Ekne til en tidsmessig standard?

Karl M. Buchholdt
Karl M. Buchholdt, V

Behandling
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.10.2012 22:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051