Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.04.15 - FO 11/15 - 15 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Reduksjon av gjennomgangstrafikk i trehusbyen

Levanger Venstre vil at det settes fart i arbeidet med avlastningsveier for trehusbyen. Det er alt for mye trafikk i bykjernen og kvaliteteten som attraktivt bymiljø forringes. Sentrum har et kjempepotensial som et livlig sted for handel, kulturaktiviteter og bomiljø, men da må unødvendig gjennomgangstrafikk ledes bort fra bykjernen.

Allerede ved en telling i 2005 kunne Vegvesenet konstantere at trafikkmengden i trehusbyen er tilbake til det den var før E6-omkjøringen ble bygd. Siden den gang er det ikke gjort noe for å forbedre trafikkbildet. I 2006 ble det laget et vedlegg til reguleringsplanen for sentrum med avlastningsveier og turstisystem, og det pågikk også et arbeid i 2009. Men noen tiltak er ikke iverksatt.

Venstre har en rekke ganger tatt opp saker om forbedring av trafikkforholdne i trehusbyen. I september 2012 etterspurte vi konkrete planer for avlastningsveier. I oktober ble planer utarbeidet av Selberg arkitekter lagt frem. Ved en nærmere gjennomgang av disse planene viste det seg dessverre at de ikke vil løse problemet. Eksempelvis vil det i nordenden av Kirkegata bli fra 100 biler mer, til 300 biler mindre ved å gjennomføre tiltakene i planen. Med andre ord ingen reell forbedring og ikke verdt pengene som må investeres.

I kommunestyret i november 2012 stilte jeg derfor ordføreren spørsmål om hva han ville gjøre for å finne løsninger som faktisk reduserer trafikken. I grove trekk svarte ordføreren at han var fornøyd med den fremlagte planen fra Selberg.

Nå har det gått to og et halvt år, og jeg kan ikke se at det hverken har blitt utarbeidet eller gjennomført tiltak som reduserer trafikken. Sannsynligvis har den økt i denne perioden.

Formålet med avlastningsveier er å redusere gjennomgangstrafikken. Trafikk til byen er bra. Gjennomgangstrafikk er ikke bra. Byen vår skal ikke være et veikryss, den skal være et reisemål.


Hva har ordføreren gjort siden 2012 for å redusere gjennomgangstrafikken i trehusbyen, og hvilken målsetting om reduksjon har han, og når skal dette være oppnådd?


Per Einar Weiseth - klikk for personkort
Per Einar Weiseth
Levanger Venstre

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 29.04.2015 20:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051