Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.01.14 - sak 2/14 - Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune

Per Arne Kolberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Arne Kolberg
Arkivref. 2014/141
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.01.14 3/14
Kommunestyret 29.01.14 2/14

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.01.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende fra 1. januar 2014. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende fra 1. januar 2014.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Vedlagt følger reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune tilpasset endringene i eiendomsskatteloven.

Vurdering:

Rådmann viser til endringene i eiendomsskatteloven gjeldende fra 01.01.2014, og vil med bakgrunn i dette foreslå at eiendomsskattevedtektene blir endret i trå med disse.

For øvrig er det ingen reell endring i de nye vedtektene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.01.2014 19:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051