Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.01.14 - FO 2/14 - Spørsmål fra Asbjørn Brustad (SP) - Kvalitet på skolebyggene, framdrift i sak og effektuering av vedtak

Ytterøy har de siste årene opplevd en positiv utvikling av samfunnet som bl.a. har resultert i en kraftig vekst i folketallet. Ytterøykylling har fra sin start hatt en jevn og positiv vekst som har gitt betydelige ringvirkninger og slik bekreftet levering på alle plan.

Et resultat av dette er at folketallet har økt med mellom 120 og 150 personer de siste fire årene. Mesteparten er arbeidsinnvandring fra Litauen. Ytterøykylling har en policy hvor de ansetter familiefolk med det resultat at vi får bosatt barnefamilier med økte barnetall som en følge av det. I tillegg oppleves en jevn vekst av tilbakeflyttede ungdommer som etablerer seg. Dette er jo en gigantisk vekst, sett i forhold til innbyggertallet på øya. 20% økning på 4 år er ikke mange utkanter forunt.

Dagens utfordring går på kapasitet og kvalitet på skolebyggene. Det har lenge vært snakk om flytting fra det gamle og nedslitte herredshuset og inn i nytt tilbygg på hovedbygget. Vi har jo et kommunestyrevedtak fra 2012 som sier at det skal samlokaliseres og renoveres, samt at ungdomsskolen skal bestå. Spesielt foreldrene etterspør framdrifta på disse planene. Det er pr i dag for lite areal, et inneklima det må gjøres tiltak på, behov for energiøkonomisering bl.a.. Prognosene for barnetall som var lagt var riktig den gang, men antall elever er økt betraktelig, og presser daglig utfordringen om plass. Tiden går og behovene øker.

Mitt spørsmål blir da:

Hvordan er framdriften i saken og effektuering av vedtaket?


Asbjørn Brustad - klikk for personkort 
Asbjørn Brustad
Levanger SP

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 29.01.2014 19:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051