Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.01.14 - FO 1/14 - Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - 200-årsjubileum for demokrati, menneskerettigheter og mangfold

I 2014 feirer hele Norge 200-års jubileum for grunnloven med fokus på demokrati og menneskerettigheter. Levanger har gjennom lang tid tatt imot asylsøkere, flyktninger og andre innvandrere. Kommunen har derfor blant sine innbyggere et mangfold av nasjonaliteter og kulturer. Alt tyder på at utviklinga mot et flerkulturelt samfunn vil fortsette.

I et jubileumsår for demokrati og menneskerettigheter, er det viktig at det gis oppmerksomhet til alle grupper i samfunnet.Det vil derfor være naturllig at det i Levanger kommune blir lagt vekt på å vise fram det kulturelle mangfoldet.Det vil være nyttig og fra mtidsretta å sette fokus på kulturelt mangfold sett i forhold til demokrati og menneskerettigheter.

Spørsmålet til ordføreren blir da: Vil ordføreren ta et inititiativ til at det i jubileumsåret blir satt fokus på det kulturelle mangfoldet i Levanger kommune, og se dette i lys av demokrati og menneskerettigheter ?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordføreren ta et initiativ til at det i 200-årsfeiringa av grunnloven blir lagt vekt på det kulturelle mangfoldet i kommunen.


Hanne Ihler Toldnes - klikk for personkort 
Hanne Ihler Toldnes
Levanger SV

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 29.01.2014 19:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051