Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.09.11 - sak 49/11 - Valg av ordfører for perioden 2011 - 2015

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2011/7637
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 28.09.11 49/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som ordfører for valgperioden 2011-2015, velges:……………………………

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret skal i ifølge Kommuneloven § 9 velge ordfører blant formannskapets medlemmer.

Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. Den som skal velges etter bare en avstemming, må ha fått flertall, dvs. mer enn 50% av de avgitte stemmene i første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes en avstemming i samme møte. Ved denne avstemmingen blir den som får flest stemmer valgt til ordfører (enkelt flertall).

Dersom flere får likt stemmetall ved denne avstemmingen, avgjøres valget ved loddtrekning.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 28.09.2011 21:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051