Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.09.11 - sak 48/11 - Valg av formannskap for perioden 2011 - 2015

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2011/7637
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 28.09.11 48/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Formannskapet i Levanger for perioden 2011-2015:
Medlemmer: ………………………………
Varamedlemmer: ………………………………

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Valg av formannskap for perioden 2011– 2015 skal skje i kommunestyrets konstituerende møte. Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret, som kan velges som medlemmer til formannskapet, jfr. Kommuneloven §8

I Levanger kommune skal det velges 9 medlemmer til formannskapet.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 28.09.2011 21:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051