Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.09.11 - sak 47/11 - Valgoppgjør 2011 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2011/7637
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Valgstyret 13.09.11 8/11
Kommunestyret 28.09.11 47/11

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011.


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedlegg til møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 er utlagt på Levanger kommunes nettside: www.levanger.kommune.no/.

Saksopplysninger:
I Levanger kommune ble det avholdt Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 12. september 2011.
 
Vedlagte møtebok viser valgresultatet og nedenfor følger valgstyrets behandling i forbindelse med valget.

Valglovens § 13-4 sier følgende:
”Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig.”

Vurdering:
Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar at valget er gyldig.

Til toppen av siden    

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre – 13.09.2011

Forslag i møte:
Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 godkjennes.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 28.09.2011 21:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051