Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.09.11 - Konstituerende møte (nytt kommunestyre)

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 28.09.11, kl. 17:00-18:30

Sakliste som PDF - word       - protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 47/11 Valgoppgjør 2011 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 48/11 Valg av formannskap for perioden 2011 - 2015 utredning vedtak video
etter opptell.
PS 49/11 Valg av ordfører for perioden 2011 - 2015 utredning vedtak video
etter opptell.
PS 50/11 Valg av varaordfører for perioden 2011 - 2015 utredning vedtak video
PS 51/11 Valg av komiteer for perioden 2011 - 2015 utredning vedtak video
etter opptell.
PS 52/11 Valg av kontrollutvalg for perioden 2011 - 2015 utredning vedtak video
PS 53/11 Valg av representanter til samkommunestyret for perioden 2011-2015 utredning vedtak video
etter opptell.
PS 54/11 Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2011 - 2012 utredning vedtak video
PS 55/11 Oppnevning av valgnemnd utredning vedtak video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 + 6 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem - forfall
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Ingun Skei dna varamedlem 7 x Kai Lennert Johansen
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem 1 x Alf Magnar Reberg
Asgeir Persøy frp varamedlem 1 x Hans Aalberg
Odd Einar Langø frp varamedlem 4 x Svein Erik Musum
Gunnar Løvås sv varamedlem 1 x Hanne Ihler Toldnes
Børge Lund krf varamedlem 1 x Britt Tønne Haugan


 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

      

Merknader

Svein Erik Veie og Annikken Kjær Haraldsen ble valgt til å signere protokollen - video

Sak 52/11 ble behandlet før sak 51/11.

Protokolltilførsel fra Jostein Trøite og Gunnar Løvås, SV:  - video
SV’s kommunestyregruppe beklager den skeive fordeling av menn og kvinner i den politiske ledelsen i Levanger. En fordeling 13-4 er ikke i samsvar med intensjonene om likestilling.

Orienteringer:
Rådmann Ola Stene orienterte om fremtidig utsending av saklister - video
      Til toppen av siden

 

 

PS 47/11 Valgoppgjør 2011 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 48/11 Valg av formannskap for perioden 2011 - 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video - etter opptell.

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem fremmet på vegne av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti følgende forslag til representanter i formannskapet:
1. Robert Svarva
2. Anne Grete Krogstad
3. Arild Børseth
4. Anne-Grethe Hojem
5. Jann Karlsen
6. Svein Erik Veie
7. Astrid Juberg Vordal
8. Britt Tønne Haugan
9. Edvard Øfsti
10. Ina Helen Kollerud

Karl Meinert Buchholdt fremmet på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti følgende forslag til representanter i formannskapet::
1. Karl Meinert Buchholdt   
2. Hanne Ihler Toldnes   
3. Jostein Trøite    
4. Annikken Kjær Haraldsen    

Geir Tore Persøy (Fremskritsspartiet) fremmet følgende forslag til representanter til formannskapet:
1. Hans Aalberg
2. Svein Erik Musum
3. Geir Tore Persøy

Andreas Jenssen Hjelmstad (Høyre) fremmet følgende til representanter til formannskapet:
1. Andreas Jenssen Hjelmstad
2. Nina Bakken Bye
3. Einar Theodor Bangstad
4. Vebjørn Haugom

Hans Heieraas (Senterpartiet) fremmet følgende forslag til representanter i formannskapet:
1. Hans Heieraas
2. Alf Magnar Reberg
3. Jorunn Skogstad
4. Eva Høyem Anderssen

Avstemning:
Vebjørn Haugom, Eva Høyem Anderssen og Torbjørn Andre Moe ble valgt som tellekorps.

Arbeiderpartiet, og Kristelig Folkeparti fikk 18 stemmer
Senterpartiet fikk 5stemmer
Sosialistisk Venstreparti og Venstre fikk 4 stemmer
Høyre fikk 4 stemmer
Fremskrittspartiet fikk 4 stemmer

VEDTAK:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Formannskapet i Levanger for perioden 2011-2015:
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti:
Medlemmer:
1. Robert Svarva
2. Anne Grete Krogstad
3. Arild Børseth
4. Anne-Grethe Hojem
5. Jann Karlsen

 
Varamedlemmer:
1. Svein Erik Veie
2. Astrid Juberg Vordal
3. Britt Tønne Haugan
4. Edvard Øfsti
5. Ina Helen Kollerud

Venstre og Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer:
1. Karl Meinert Buchholdt 

Varamedlemmer:  
1. Hanne Ihler Toldnes   
2. Jostein Trøite    
3. Annikken Kjær Haraldsen

Fremskrittspartiet:
Medlemmer:
1. Hans Aalberg

Varamedlemmer:
1. Svein Erik Musum
2. Geir Tore Persøy

Høyre:
Medlemmer:
1. Andreas Jenssen Hjelmstad

Varamedlemmer:
1. Nina Bakken Bye
2. Einar Theodor Bangstad
3. Vebjørn Haugom

Senterpartiet:
Medlemmer:
1. Hans Heieraas

Varamedlemmer:
1. Alf Magnar Reberg
2. Jorunn Skogstad
3. Eva Høyem Anderssen
      Til toppen av siden

 

 

PS 49/11 Valg av ordfører for perioden 2011 - 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video - etter opptell.

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til vedtak:
Som ordfører for valgperioden 2011-2015, velges: Robert Svarva

Einar Theodor Bangstad (Høyre) fremmet følgende forslag til vedtak:
Som ordfører for valgperioden 2011-2015, velges: Andreas Jenssen Hjelmstad

Avstemning:
Vebjørn Haugom, Eva Høyem Anderssen og Torbjørn Andre Moe ble valgt som tellekorps.

Robert Svarva fikk 23 stemmer
Andreas Jenssen Hjelmstad fikk 8 stemmer
4 hadde avgitt blanke stemmer
Robert Svarva er dermed valgt som ordfører

VEDTAK:
Som ordfører for valgperioden 2011-2015, velges Robert Svarva
      Til toppen av siden

 

 

PS 50/11 Valg av varaordfører for perioden 2011 - 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til vedtak:
Som varaordfører for valgperioden 2011-2015, velges: Hans Heieraas

Avstemning:
Hojems forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som varaordfører for valgperioden 2011-2015, velges: Hans Heieraas
      Til toppen av siden

 

 

PS 51/11 Valg av komiteer for perioden 2011 - 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video - etter opptell.

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet følgende forslag til representanter i plan- og utviklingskomiteen:
1. Alf Magnar Reberg
2. Svein Erik Veie
3. Lill Kristin Nordahl
4. Torbjørn Andre Moe
5. Astrid Juberg Vordal
6. Lars Petter Holan
7. Britt Tønne Haugan
8. Ingvill Berg Fordal
9. Ingrid Brattgjerd
10. Jan Inge Olsen
11. Ingun Skei
12. Børge Lund
13. Hilde Katrine Skavdahl
14. Kjell Olav S Einarsve
15. Nina Elisabeth Berget

Anne-Grethe Hojem fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet følgende forslag til representanter i driftskomiteen:
1. Per Anker Johansen
2. Wenche Westrum Sundal
3. Ina Helen Kollerud
4. Kai Lennert Johansen
5. Fatima Hot
6. Asbjørn Brustad
7. Eva Høyem Anderssen
8. Hans-Fredrik Donjem
9. Hilde Kristin Vinne
10. Rolf Inge Elvbakken
11. Brit Elin Ringstad
12. Atle Sjaastad
13. Ann-Mari Hellan Børseth
14. Ivan Sundal
15. Ingun Skei
 
Andreas Jenssen Hjelmstad fremmet på vegne av Høyre, Venstre og SV følgende forslag til representanter i Plan- og utviklingskomiteen:
1. Nina Bakken Bye  
2. Gunnar Morten Løvås   
3. Vebjørn Haugom  
4. Hanne Ihler Toldnes  
5. Kjellrun Støp   
6. Knut Sigurd Hjelmstad  
7. Inger Lise Bangstad  
8. Per Olav Gilstad  
9. Vera Larsen   

Andreas Jenssen Hjelmstad fremmet på vegne av Høyre, Venstre og SV følgende forslag til representanter i Driftskomiteen:
1. Audun Brenne   
2. Annikken Kjær Haraldsen 
3. Hanne Ihler Toldnes  
4. Kim Heggelund   
5. Anne Haugberg Mediås  
6. Hallstein Lysberg  
7. Knut Sigurd Hjelmstad  
8. Per Einar Weiseth  
9. Ragnhild Skjerve  

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til representanter i Driftskomiteen:
1. Asgeir Persøy
2. Odd-Einar Langø
3. Hans Aalberg
4. Janne K. Jørstad
5. Solgunn Øyen

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til representanter i Plan- og utviklingskomiteen:
1. Geir Tore Persøy
2. Svein Musum
3. Asgeir Persøy
4. Janne K. Jørstad
5. Solgunn Øyen

Robert Svarva fremmet følgende forslag:
Som leder PUK velges Alf Magnar Reberg
Som nestleder PUK velges Svein Erik Veie

Som leder i DK velges Per Anker Johansen
Som nestleder i DK velges Wenche Westrum Sundal

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:
Hanne Ihler Toldnes velges som nestleder til driftskomiteen.

Avstemning:
Vebjørn Haugom, Eva Høyem Anderssen og Torbjørn Andre Moe ble valgt som tellekorps.

Driftskomiteen:
Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Senterpartiet fikk 23 stemmer
Høyre, Venstre og Sosialistisk Venstreparti fikk 9 stemmer
Fremskrittspartiet fikk 3 stemmer

Plan- og utviklingskomiteen:
Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Senterpartiet fikk 23 stemmer
Høyre, Venstre og Sosialistisk Venstreparti fikk 9 stemmer
Fremskrittspartiet fikk 3 stemmer

Svarvas forslag på leder PUK enstemmig vedtatt.
Svarvas forslag på nestleder PUK enstemmig vedtatt.
Svarvas forslag på leder DK enstemmig vedtatt.
Ved skriftlig avstemning på nestleder DK ble resultatet følgende:
Wenche Westrum Sundal fikk 21 stemmer
Hanne Ihler Toldnes fikk 14 stemmer
Wence Westrum Sundal er dermed valgt som nestleder i DK.

VEDTAK:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til plan- og utviklingskomiteen i Levanger for perioden 2011-2015:

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:
1. Alf Magnar Reberg
2. Svein Erik Veie
3. Lill Kristin Nordahl
4. Torbjørn Andre Moe
5. Astrid Juberg Vordal
6. Lars Petter Holan
7. Britt Tønne Haugan

Varamedlemmer:
1. Ingvill Berg Fordal
2. Ingrid Brattgjerd
3. Jan Inge Olsen
4. Ingun Skei
5. Børge Lund
6. Hilde Katrine Skavdahl
7. Kjell Olav S Einarsve
8. Nina Elisabeth Berget

Høyre, Venstre og Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer:
1. Nina Bakken Bye
2. Gunnar Morten Løvås   
3. Vebjørn Haugom

Varamedlemmer : 
1. Hanne Ihler Toldnes  
2. Kjellrun Støp   
3. Knut Sigurd Hjelmstad  
4. Inger Lise Bangstad  
5. Per Olav Gilstad  

Fremskrittspartiet:
Medlemmer:
1. Geir Tore Persøy

Varamedlemmer:
1. Svein Musum
2. Asgeir Persøy
3. Janne K. Jørstad

Som leder velges: Alf Magnar Reberg
Som nestleder velges: Svein Erik Veie

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Driftskomiteen i Levanger for perioden 2011-2015:

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:
Medlemmer
1. Per Anker Johansen
2. Wenche Westrum Sundal
3. Ina Helen Kollerud
4. Kai Lennert Johansen
5. Fatima Hot
6. Asbjørn Brustad
7. Eva Høyem Anderssen

Varamedlemmer:
1. Hans-Fredrik Donjem
2. Hilde Kristin Vinne
3. Rolf Inge Elvbakken
4. Brit Elin Ringstad
5. Atle Sjaastad
6. Ann-Mari Hellan Børseth
7. Ivan Sundal
8. Ingun Skei

Høyre, Venstre og Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer:
1. Audun Brenne
2. Annikken Kjær Haraldsen 
3. Hanne Ihler Toldnes 

Varamedlemmer: 
1. Kim Heggelund   
2. Anne Haugberg Mediås  
3. Hallstein Lysberg  
4. Knut Sigurd Hjelmstad  
5. Per Einar Weiseth  

Fremskrittspartiet:
Medlemmer:
1. Asgeir Persøy

Varamedlemmer:
1. Odd-Einar Langø
2. Hans Aalberg
3. Janne K. Jørstad

Som leder velges: Per Anker Johansen
Som nestleder velges: Wenche Westrum Sundal
      Til toppen av siden

 

 

PS 52/11 Valg av kontrollutvalg for perioden 2011 - 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Jostein Trøite fremmet følgende forslag til vedtak:
Som representanter og vararepresentanter til kontrollutvalget for perioden 2011-2015 velges:
Medlemmer:
Gunnar Myhr - leder
Fanny Sofie Gausen - nestleder
Terje Veimo
Line Thorsen
Asbjørn Folkvord

Varamedlemmer:
1. Lars Forberg
2. Anders Dalane
3. Kari Johanne Kjerkol
4. Guri Skjesol
5. Sølvi Sæther
6. Erling Dalen

Avstemning:
Trøites forslag på medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget enstemmig vedtatt.
Trøites forslag på leder til kontrollutvalget enstemmig vedtatt.
Trøites forslag på nestleder til kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som representanter og vararepresentanter til kontrollutvalget for perioden 2011-2015 velges:
Medlemmer:
Gunnar Myhr - leder
Fanny Sofie Gausen - nestleder
Terje Veimo
Line Thorsen
Asbjørn Folkvord

Varamedlemmer:
1. Lars Forberg
2. Anders Dalane
3. Kari Johanne Kjerkol
4. Guri Skjesol
5. Sølvi Sæther
6. Erling Dalen
      Til toppen av siden

 

 

PS 53/11 Valg av representanter til Samkommunestyret for perioden 2011-2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video - etter opptell.

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem fremmet på vegne av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti følgende forslag:
1. Robert Svarva
2. Anne Grete Krogstad
3. Arild Børseth
4. Anne-Grethe Hojem
5. Jann Karlsen
6. Svein Erik Veie
7. Astrid Juberg Vordal
8. Britt Tønne Haugan
9. Edvard Øfsti
10. Ina Helen Kollerud

Hans Heieraas (Senterpartiet) fremmet følgende forslag:
1. Hans Heieraas
2. Alf Magnar Reberg
3. Jorunn Skogstad
4. Eva Høyem Anderssen

Karl Meinert Buchholdt fremmet på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti følgende forslag:
1. Hanne Ihler Toldnes  
2. Annikken Kjær Haraldsen 
3. Karl Meinert Buchholdt  
4. Jostein Trøite   

Andreas Jenssen Hjelmstad (Høyre) fremmet følgende forslag:
1. Einar Theodor Bangstad
2. Nina Bakken Bye
3. Andreas Jenssen Hjelmstad
4. Ketil Hveding
5. Christina Madsen
6. Kim Heggelund

Avstemning:
Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti fikk 18 stemmer
Senterpartiet fikk 5 stemmer
Høyre fikk 8 stemmer
Sosialistisk Venstreparti og Venstre fikk 4 stemmer

VEDTAK:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til samkommunestyret perioden 2011-2015:
Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti:
Medlemmer:
1. Robert Svarva
2. Anne Grete Krogstad
3. Arild Børseth
4. Anne-Grethe Hojem
5. Jann Karlsen

Varamedlemmer:
1. Svein Erik Veie
2. Astrid Juberg Vordal
3. Britt Tønne Haugan
4. Edvard Øfsti
5. Ina Helen Kollerud

Senterpartiet:
Medlemmer:
1. Hans Heieraas

Varamedlemmer:
1. Alf Magnar Reberg
2. Jorunn Skogstad
3. Eva Høyem Anderssen

Venstre og Sosialistisk Venstreparti:
Medlemmer:
1. Hanne Ihler Toldnes

Varamedlemmer:
1. Annikken Kjær Haraldsen 
2. Karl Meinert Buchholdt  
3. Jostein Trøite   

Høyre:
Medlemmer:
1. Einar Theodor Bangstad
2. Nina Bakken Bye

Varamedlemmer:
1. Andreas Jenssen Hjelmstad
2. Ketil Hveding
3. Christina Madsen
4. Kim Heggelund
      Til toppen av siden

 

 

PS 54/11 Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2011 - 2012

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Hans Heieraas fremmet følgende forslag til vedtak:
Som Levanger kommunes representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet i KS for perioden 2011-2015, velges: 

Representanter:
Robert Svarva
Hanne Ihler Toldnes
Hans Heieraas

Vararepresentanter:
1. Nina Bakken Bye
2. Anne-Grethe Hojem
3. Arild Børseth
4. Alf Magnar Reberg

Avstemning:
Heieraas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som Levanger kommunes representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet i KS for perioden 2011-2015, velges: 
Representanter:
Robert Svarva
Hanne Ihler Toldnes
Hans Heieraas

Vararepresentanter:
1. Nina Bakken Bye
2. Anne-Grethe Hojem
3. Arild Børseth
4. Alf Magnar Reberg
      Til toppen av siden

 

 

PS 55/11 Oppnevning av valgnemnd

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Som valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 26. oktober 2011 oppnevnes:
Formannskapets medlemmer + fra det partiet som ikke er fast medlem i formannskapet (SV).

Gunnar Morten Løvås foreslo følgende representant fra SV: Jostein Trøite.

Avstemning:
Heieraas og Løvås sine forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 26. oktober 2011 oppnevnes:
Formannskapets medlemmer + fra det partiet som ikke er fast medlem i formannskapet, Jostein Trøite.
      Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051