Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.01.15 - FO 2/15 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak - Levanger kommune som miljøfyrtårn

I kommunestyrets møte 30. april 2014 ble følgende oversendelsesforslag fra Venstre oversendt til videre behandling:

«Levanger kommune vil i 2014 starte arbeidet med å miljøsertifisere et kommunalt bygg / en kommunal enhet, gjennom miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn».

I henhold til reglementet for behandling av oversendelsesforslag, skal legge fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget. Forslaget ble vedtatt oversendt fra kommunestyret 30. april 2014, og etterlyst i kommunestyret i november 2014.

Venstre vil at Levanger skal være en av landets mest miljøvennlige kommuner, og har som mål at Levanger skal være en klimanøytral kommune innen 2022 – noe som innebærer en kraftig reduksjon av utslippene av klimagasser. Miljøsertifisering av egen bygningsmasse vil være et konstruktivt kommunalt bidrag i denne ambisiøse miljøsatsingen.


Spørsmål til ordføreren:

Når kommer oversendelsesforslaget om miljøfyrtårnsertifisering av kommunale enheter opp til behandling? 

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
Levanger Venstre

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 22.09.2015 09:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051