Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.10.11 - sak 61/11 - Levanger Boligforvaltning KF - Investeringsbudsjett revidering 2011

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivref. 2011/8225
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Styret i Levanger Boligforvaltning 16.09.11 19/11
Kommunestyret 26.10.11 61/11

 

Styret i Levanger Boligforvaltning sin innstilling:
Revidering av investeringsbudsjett for 2011 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Økonomiplan 2009-2012


Saksopplysninger:
Gjeldende investeringsbudsjett 2011 for Levanger Boligforvaltning KF (senere benevnt BKF) ble behandlet og godkjent av Levanger kommunestyre 15.12.10 - sak 74/10.
Budsjettet inneholdt ingen forslag til salg av boliger, men omfattet finansiering av oppføring av to boenheter i Okkenhaugvegen og to boenheter i Jernbanegt. 22B, alle finansiert med låneopptak og tilskudd.

Revidering av investeringsbudsjettet ble behandlet av styret i BKF 16. september sak 19/11 hvor følgende større utbedringsprosjekter ble godkjent:
 
Olai Olsens veg 4 (Prestebolig Skogn):
Utbedring bad/vaskerom, utskifting av vinduer/ dører m.m, kostnad ca. kr. 250.000,-

Nordsivegen 4:
Utbedring bad/utskifting vinduer/dører m.m., kostnad ca. kr. 150.000,-.

Jamtvegen 16:
Helrenovering leil. med bad, vinduer, dører, golvbelegg m.m., kostnad kr. 300.000,-.

Levanger Bo- og aktivitetssenter:
Utskifting dører/vinduer og innv. belysning i gml.bygg, kostnad ca. kr. 250.000,-.

Sjøgata 42A:
Nytt tak, kostnad kr. 500.000,-.

Sommervegen 2:
Utskifting bordkledning m.m. kostnad kr. 120.000,-.

Ringvegen 5:
Tilleggsisolering, ny bordkledning og vinduer, kostnad kr. 200.000,-

Utbedringskostnadene forutsettes inndekket ved salg av eiendommene Byåsvegen 11 og Åsvegen 23, Skogn, leilighet i Bjørnehiet 14, Skogn.

Vurdering:
Salg av boliger som foreslått er nødvendig for å kunne komme i gang med gjennomføring av større utbedringsprosjekter for å hindre ytterligere forfall på bygningsmassen. Revidering av investeringsbudsjett vil i tillegg bidra til at årets driftsbudsjett kan gå i balanse og underskudd fra 2009 på kr. 910 000,- kan inndekkes.

Foreslåtte tiltak vurderes å være i samsvar med foretakets formål:
”Foretakets formål er å sørge for effektiv ivaretakelse av bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens boligmasse.
Foretaket skal gjennom bygging, kjøp, salg og rehabilitering av eiendommene sørge for at eiendomsmassen utvikles i samsvar med kommunens målsetting for servicenivå og utvikling i kommunen”.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.10.2011 20:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051