Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 26.02.14

Meninger:

27.02.14 - PS 4/14 - Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak
Etter mitt ringe skjønn bryter beslutningen med forvaltningslovens prinsipp om at saken skal utredes så godt som mulig før vedtak treffes.

Legger man rådmannens og Formannskapets innstillinger til grunn, er det mye som tyder på at det er gjort en rekke prosessuelle feil i forhold til forskjellige lover. Særlig skorter det på forsvarlige høringsrutiner og informasjon - som samtlige av opposisjonspartiene gjentatte ganger påpekte. Forholdet ble forøvrig erkjent av "lokalregjeringa".

Posisjonen besluttet å ta innstillinga til "orientering" og satte som forutsetning at utredninga var i tråd med helselovgivningen! Hvilket innebærer at "lokalregjeringa" følte seg på tynn is.

Personlig er jeg av den oppfatning at opposisjonspartiene gjør klokt i å fremme ei begjæring om legalitets-kontroll på hele sakskomplekset (institusjonsbruks-planen)!

Bjørn Erik Dypdahl


24.02.14 - PS 4/14 - Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak
Finner det skandaløst at "Dagsverket" raseres og legges ned. Her kunne kommunen ved enkle grep sørget for at nevnte tiltak kunne vært selvfinansierende og til og med en inntektskilde for kommunen.

I stedet risikerer man evt. store samfunnsutgifter for å spare inn småpenger på budsjettet. Her har hverken tilbakemeldinger fra brukere eller ansatte blitt tatt hensyn til.

Rett og slett amatørmessig, ignorant og skammelig opptreden fra kommunens side.

Erik Rønning

Til toppen av siden

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 27.02.2014 08:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051