Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.04.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 25.04.12 - (Dialogseminar fra kl. 12)
Tid: kl. 17:00 - 17:45

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF  -  som EPUB

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 20/12 Finansrapport 31.12.11 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 21/12 Vannanlegg 2003-2011 - Avslutning av regnskap utredning vedtak video
PS 22/12 1719/315/106 m.fl. - Detaljregulering for Sjøgata 33 C utredning vedtak video
PS 23/12 1719/315/106 - Utbyggingsavtale Sjøgata 33 C utredning vedtak video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 26 + 8 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem - forfall
Svein Erik Veie dna medlem - forfall
Torbjørn Andre Moe dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem - forfall
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem 5 x Svein Erik Veie
Ingen vara ap   - Arild Børseth
Terje Veimo ap varamedlem 16 x Fatima Hot
Ann-Mari Hellan Børseth ap varamedlem 18 x Torbjørn Andre Moe
Ketil Hveding h varamedlem 1 x Nina Bakken Bye
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 3 x Jostein Trøite
Børge Lund krf varamedlem 1 x Jann Karlsen
Atle Sjaastad krf varamedlem 2 x Britt Tønne Haugan
Jørgen Selmer v varamedlem 3 x Karl Meinert Buchholdt


       

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Orienteringer:

 

PS 20/12 Finansrapport 31.12.11 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.04.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreløpig finansrapport for 2011tas til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 21/12 Vannanlegg 2003-2011 - Avslutning av regnskap

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.04.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Regnskapet fra følgende vannanlegg
         - Vannforsyning Åsen (Strømmen vannbehandlingsanlegg)
         - Utskifting av vannkummer
         - Kjønstadmarka 1.etappe
         - Røstadlia trykkøkningsstasjon
         - Erosjonssikring Hoklingen dam
         - Åsen (Torhaugen)
         - Sjøgata 2.etappe
         - Hammerøyvegen
         - Tistelvegen/Konvalvegen
         - Leangen
         - Holsandlia 3.etappe
         - Skånes-Rinnleiret
         - Sjøgrenda
         - Munkeby
         - Hovedplan
         - Rekkverk Hoklingen dam
         - Munkeby trykkøkningsstasjon
         - Holsand-Gråmyra
         - Momarka trykkøkningsstasjon
         - Sørmarka trykkøkningsstasjon
         - Utspylingsledning Skogn
    avsluttes med totale utgifter på kr. 19.671.837.

2. Ubrukte midler på kr. 801.311 overføres til nytt prosjekt: Lekkasjesøk med rehabilitering av vannledninger.
      Til toppen av siden

 

 

PS 22/12 1719/315/106 m.fl. - Detaljregulering for Sjøgata 33 C

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.04.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan datert 25.11.11, sist rev. 22.03.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
      Til toppen av siden

 

 

PS 23/12 1719/315/106 - Utbyggingsavtale Sjøgata 33 C

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.04.2012 - video

Habilitet:
Geir Tore Persøy, FRP, ble av kommunestyret enstemmig ansett inhabil og fratrådte under behandling av denne sak.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende ”Sjøgata 33 C” godtas.
      Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051