Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.03.15 - Dialogseminar

Sted: Levanger Rådhus, Kommunestyresalen - Før kommunestyremøte
Tid: 12:45-16:00 - oppmøte
Deltakere:
Politisk ledelse, administrativ ledelse og hovedtillitsvalgte i Levanger kommune


Dokumenter som PDF

 


Klikk for større liste 

Gruppeoppgaver PDF

 • Hva har vi fått til bra i denne valgperioden?
 • Hva bør gjøres annerledes i neste periode?
 • Ideer til hvordan samhandling mellom folkevalgte, ledere og tillitsvalgte kan utnyttes bedre?
   
  Omdømmearbeide
  Refleksjon rundt det som er sagt i innledningene om arbeid med å styrke kommunens omdømme.
 • Hvilke forbedringspotensialer har jeg?
 • Hvilke forbedringspotensialer har organisasjonen?
   
  Økonomiplanarbeidet
 • Hvilke hovedutfordringer har vi ved starten av arbeidet med økonomiplan 2016-2019?
 • Hovedstrategier for å løse disse?
 • Hva er den beste prosessen for å få vedtatt en god økonomiplan i desember 2015?
    

12.45

Kaffe og vaffel i kommunestyresalen

13.00

Ordføreren ønsker velkommen til det siste dialogseminaret i denne valgperioden

13.10

Egenevaluering
Hva har vi fått til bra i denne valgperioden? Hva bør gjøres annerledes i neste periode? Ideer til hvordan samhandling mellom folkevalgte, ledere og tillitsvalgte kan utnyttes bedre?

14.00

 

Hvordan arbeider vi med å styrke kommunens omdømme?
Korte innledninger ved en folkevalgt (pol.ledelse), en leder (helse) og en tillitsvalgt (oppvekst)
Gruppearbeid: Refleksjon rundt det som er sagt i innledningen.
Hvilke forbedringspotensialer har jeg? Hvilke forbedringspotensialer har organisasjonen?

15.00

 

Oppstart økonomiplanarbeidet 2016-2019
Presentasjon av nøkkeltall fra årsrapport (sak i kommunestyremøtet samme dag), regnskapet og foreløpige kostratall (tilgjengelig fra 15.3). Konklusjon med forslag til hovedutfordringer basert på nøkkeltall. Prioritering. 
Arbeid i grupper om hovedutfordringer, strategier og prosess

15.45

Oppsummering og konklusjon på prosess når det gjelder økonomiplan

16.00

Dialogseminaret avsluttes.
Gruppemøter og mat for de som skal fortsette i kommunestyremøtet kl. 17.00.

        Til toppen av siden

Oppmøte dialogseminaret

Meld forfall: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 24+5 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud ap medlem x  
Fatima Hot ap medlem - Meldt forfall: 25.03.15
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem - Meldt forfall: 19.03.15 
Ingvill Berg Fordal ap medlem - Meldt forfall: 23.03.15 
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - Ikke meldt forfall 
Hans Aalberg frp medlem - Meldt forfall: 23.03.15 
Geir Tore Persøy frp medlem - Meldt forfall: 24.03.15 
Svein Erik Musum frp medlem - Meldt forfall: 18.03.15 
Jann Karlsen krf medlem - Meldt forfall: 05.03.15
Børge Lund krf medlem - Meldt forfall: 19.03.15 
Karl Meinert Buchholdt v medlem - Meldt forfall: 24.03.15 
Annikken Kjær Haraldsen v medlem - Meldt forfall: 09.03.15 
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap vara x Møter for: Ingvill Berg Fordal
Atle Sjaastad krf vara  x   Møter for: Jann Karlsen 
Per Einar Weiseth vara  Møter for: Annikken Kjær Haraldsen 
Asgeir Persøy frp  vara  Møter for: Svein Erik Musum 
Janne Kathrine Jørstad  frp  vara  Møter for: Hans Aalberg 
         
         
         
         

 

varamedlemmer>

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 09.04.2015 10:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051