Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.03.15 - FO 8/15 - Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) – den nye trehusbyen

Med det endelige fredningsvedtaket klart kan vi konsentrere oss om å utvikle byen videre. Vi trenger nå styring av utviklingen mot en ny trehusby som omfatter både den vernede delen og de nærliggende områdene, inkludert havna. Den historiske trehusbyen er et utmerket utgangspunkt for å skape den nye trehusbyen, og en attraktiv by for økt bosetting og flere arbeidsplasser.

Det er minst tre gode grunner til dette. For det første handler det om byutforming og arkitektur. Det har ikke blitt bygget mye interessant i tre i Levanger de siste årene. Treverk er det mest naturlige og kortreiste byggematerialet vi har, og det er flere lokale håndverksbedrifter som behersker både tradisjonell og moderne bruk av det. Tre er miljøvennlig og har i tillegg blitt mer prisgunstig enn stål og betong. Når byen skal videreføres i randsonen av fredningsvedtaket og på havna, bør både struktur, utseende og materialer bygge på den eksisterende trehusbyen. Vi snakker ikke om å bygge et folkemuseum ala Bygdøy, men å bruke moderne arkitektur med respekt for tradisjonell struktur og uttrykk.

For det andre handler det om bymiljø og livskvalitet. Det er veldig godt å registrere at Levangers befolkning øker jevnt og trutt. Det betyr at folk trives her og vil flytte hit, og det er noe vi må utnytte langt sterkere enn hva vi gjør i dag. Vi vet at på landsbasis øker befolkningen i bymessige strøk mest, og at folk ønsker å bo sentralt. Det er også slik at bolyst og næringsutvikling henger nært sammen. Jo bedre byen er, jo mer folk og arbeidsplasser.

For det tredje, og kanskje aller viktigst, handler det om boligbygging med en sosial profil. De aller fleste boligene som har blitt bygd i sentrumsområdet de senere år har en pris som ikke gjør det mulig for ungdom og unge familier å kjøpe. Leilighetene er kanskje heller ikke utformet slik at de fungerer for barnefamilier. Gjennomsnittsalderen på beboerne er derfor høy, og vi trenger en mer balansert bosetting for at den skal være bærekraftig. Vi må følgelig regulere tomter i byen til boliger som har en en pris og en funksjon som gjør at unge familier blir en like naturlig del av bybildet som rullatorer.

Sist høst publiserte Aftenposten to artikler med overskriftene «Vil bygge Trondheim i tre» og «Bergen får verdens høyeste trehus». Satsningen i disse byene viser at det er fullt mulig å videreføre trehusbyer til moderne byer bygget i tre. Det foregår i et samarbeid mellom politikere, arkitekter, utbyggere, bygningsbransjen, og næringslivet. Politikernes fremste oppgave er å peke ut retningen og legge rammene for bærekraftig byutvikling og livsmiljø. Vi må skape den byen våre etterkommere vil være stolte av om nye 100 år.


Hvordan vil ordføreren ta grep og sikre en helhetlig gjennomføring av utbyggingen av den nye trehusbyen, inklusive havna?


Per Einar Weiseth - klikk for personkort
Per Einar Weiseth
Levanger Venstre

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.03.2015 20:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051