Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.02.15 - FO 5/15 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Fremtiden for Åsveien 5

I budsjett for 2015, prioriterte driftstiltak, står det følgende om reduksjon habiliteringstjenester :

"Dette vil være en krevende oppgave fordi det berører tjenester til delvis sterkt funksjonshemmede brukere i Åsveien 5. Det er vår vurdering at disse noen av disse brukerne vil kunne få et bedre tilbud ved å flytte de. Målet er gradvis å avvikle Åsveien 5 som tjenestested og utvikle nye og bedre tilbud etterhvert som det etableres nye og mer moderne omsorgsbaser andre steder i kommunen. Den økonomiske effekten av dette vil i 2015 være 2.000.000. I tillegg er det foreslått egenbetaling ved dagtilbudet for funksjonshemmede på kr 100/dag"

Bortsett fra punktet om egenbetaling, ble dette vedtatt av flertallet i kommunestyret. En innsparing på 2 mill i 2015 må bety svært store endringer ved Åsveien 5, ikke minst ettersom innsparingen må skje i bare en del av året. Vedtaket om innsparing på 2 mill kr i 2015 har skapt uro og utrygghet for beboere, pårørende og ansatte ved Åsveien 5.

Det er viktig at kommunen ved eventuelle omstruktureringer ikke foretar nedlegging av tilbud før nye løsninger er klar. I dette tilfelle er det vanskelig å se at et alternativ er klart.Det er heller ikke vist til eventuell etterbruk av Åsveien 5.


Når det er vedtatt en innsparing på 2 mill kr i 2015, må det foreligge et budsjett som viser hvordan en har kommet fram til dette. Spørsmålet til ordføreren blir da om han kan legge fram regnestykket som viser 2mill i innsparing i 2015?

Jostein Trøite - klikk for personkort
Jostein Trøite, SV

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.02.2015 21:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051