Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.01.12 - FO 3/12 - Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Eventuell fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering – manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak

I kommunestyrets møte 25. mai 2011 ble følgende forslag fra Venstre vedtatt oversendt til videre utredning: ”Levanger kommune innfører snarest mulig en ordning med parkeringsskiver på dagens avgiftsbelagte parkeringsplasser i Levanger sentrum. Det legges opp til to timers gratis parkering på disse parkeringsplassene, og samt andre tiltak vurderes.”

Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt.

Venstre vil styrke sentrum gjennom å legge til rette for økt handel i byen. Dette inkluderer et variert og helhetlig handelstilbud, samt tiltak for å fjerne/eventuelt endre på  parkeringsavgiften for korttidsparkering i området.  Gjennom de kommunale avgiftene sitter Levanger kommune på sterke virkemidler for å få økt handel og næring i byen. Parkeringsavgiften er den viktigste av disse.

Vi er nå i året 2012 og saken har tatt svært lang tid. Vi er overrasket og skuffet over at saken ikke er viderebehandlet i tråd med kommunestyrets reglement for oversendelsesforslag, og håper dette ikke er et uttrykk for ordførerens og administrasjonens manglende respekt for kommunestyrets reglement. Venstre vil derfor be ordføreren om at saken utredes i forhold til reglement for oversendelsesforslag snarest og at saken blir tatt opp for videre behandling snarest mulig.

Spørsmål til ordføreren:
Når vil ordføreren ta opp Venstres oversendelsesforslag om parkeringsskiver og andre tiltak opp til behandling?

 

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt, V

behandling

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.01.2012 20:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051