Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.01.12 - FO 2/12 - Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Retaksering av eiendommer i Levanger kommune og klagebehandling/håndtering 2010/2011

Innbyggerne i Levanger er opptatt av rettferdighet, forventer ryddig saksbehandling og god kvalitet på alle kommunale tjenester. Dette gjelder også arbeidet med retaksering (lovregulert) av eiendommer i kommunen, samt påfølgende håndtering av klagebehandlingen. Dette er i sum en svært omfattende oppave, både når det gjelder kompetansekrav, ressurstilgang og styringsmessige utfordringer.
Kommunestyret har et betydelig ansvar i denne sammenheng. Vi skal sørge for at innbyggernes interesser blir ivaretatt på den ene side, men også at de ansattes arbeidssituasjon er forsvarlig håndtert. Det inkluderer god prosjektplanlegging, gjennomføring og styring i alle faser av prosjektet(prosjektene).

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra ulikt hold (ansatte og innbyggere), har vi søkt å samle spørsmålene/poengene som berører retaksering og klagebehandling på følgende måte. Vi er innforstått med at dette er omfattende, men forventer at de punktene som evt ikke lar seg besvare på nåværende tidspunkt, besvares i neste kommunestyremøte.

Vi i SV ønsker derfor en redegjørelse om hvordan følgende forhold har blitt håndtert og håndteres:

  • Arbeidsgiveransvar (planlegging, implementeringen av prosjektet – organisering, ledelse -både topp og mellomledelse, struktur og system eks.vis saksbehandlersystemet, samt hvordan de ansatte har erfart og blitt ivaretatt i og under prosjektet)
  • Status for klagebehandlingen pr.d.d (omfang, ressursbruk og tidsperspektiv på behandling)
  • Hvordan tenkes det i forhold til opplæring av nye nemndsmedlemmer, skattetakstnemd/overskattetakstnemd med utgangspunkt i håndtering av klagesaker?
  • Ivaretakelse av innbyggernes interesser. På hvilken måte har ”klagerne” blitt møtt og ivaretatt av kommunen? eks.”hytteeierne”. Evt ”Sætervollsaken”-  Innherred samkommune.
  • Hvordan skal Levangerprosjektet evalueres? Hva har vi lært/erfart somVerdal kan dra nytte av på nåværende tidspunkt?
  • Økonomi. Hvor mye har retakseringen og klagebehandlingen kostet? Hvilken betydning får dette for resultatet/regnskapet, sammenlignet med budsjettert?Hanne Ihler Toldnes - klikk for personkort
v/ Hanne Ihler Toldnes

behandling

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.01.2012 20:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051