Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.11 - sak 65/11 - Skogn barne- og ungdomsskole - Byggeregnskap

Håkon Lorås - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Lorås
Arkivref. 2007/2504 - /A20
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 04.11.11 85/11
Kommunestyret 23.11.11 66/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Byggearbeidene ved Skogn BU er gjennomført med et forbruk på kr. 110.963.032,- som er innenfor kostnadsramma på kr. 111.000.000.
Byggeregnskapet godkjennes.

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Byggearbeidene ved Skogn BU er gjennomført med et forbruk på kr. 110.963.032,- som er innenfor kostnadsramma på kr. 111.000.000.
Byggeregnskapet godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Følgende finansiering er gitt til prosjektet:

  • Budsjett 2007  1 mill kroner til forarbeider og utredninger
  • Budsjett 2008   30  ------”------ til bygging
  • Budsjett 2009    75  ------”------ til bygging og inventar
  • Budsjett 2010     5  ------”------ til bygging og inventer


Prosjektet er gjennomført som en todelt totalentreprise.
Byggearbeidene inklusive inventar og utstyr er gjennomført for en samlet kostnad på kr.110.963.032.

Av dette er ca. 5 mill kroner medgått til inventar og utstyr.

Når prosjektet er gjennomført som en totalentreprise er det ikke mulig å si hva de enkelte delarbeidene har kostet.

Elever og ansatte var i  byggeperioden installert i midlertidige lokaler med barnetrinnet i paviljonger på et område ved Norske Skog, og ungdomstrinnet i lokalene etter videregående skole på Frol.

Svømmehallen var i bruk i byggeperioden av både skoler og private, mens Skognhallen bare delvis var i bruk av lag og foreninger.

For å oppnå en mest mulig sikker elevtransport er arealene for bil- og busskjøring laget i samråd med Trønderbilene.

Utearealene har fått en helt ny utforming og det er kjøpt til 6 dekar nytt areal der bl.a sykkelløype og ny ballbane er plassert. Terrenget er oppbygd for diverse lekeaktiviteter og det er bygget egne områder for biler og sykler.

Oppvarmingen skjer via et eget flisfyringsanlegg som eies og driftes av Innherred Biovarme AS.
Kommunen har inngått en avtale med selskapet om kjøp av energi til oppvarming og varmt tappevann for en periode på 20 år. Svømmehallen og Skognhallen er også tilknyttet dette anlegget.

Prosjektet er gjennomført innfor oppgitt byggetid og uten skader av betydning på verken personer eller anlegg.
Kostnadene for byggearbeidene gir en gjennomsnittlig brutto kvadratmeterpris på ca. kr. 14.100,-. Da er ikke arealene for småtrinnet medregnet.
Her ble det bare mindre endringer/tilpasninger.
    
Vurdering:
Skogn barne – og ungdomsskole har fått gode og tidsmessige lokaler for alle klassetrinn og alle aktiviteter.
Innemiljø og universell utforming er ivaretatt på en god måte.

Skolen har fått moderne og gode lokaler for en rimelig kvadratmeterpris.
Trafikksikkerheten er god ved at all biltrafikk nå skjer utenfor elevarealene.
      Til toppen av siden

 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.11.2011 20:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051