Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.11 - sak 63/11 - Valg av utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune 2011 - 2015

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2011/8454
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 26.10.11 57/11
Kommunestyret 23.11.11 63/11

 

Forslag til vedtak:
Valgnemndas forslag på medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015, legges fram i møtet.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  
Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.10.2011 - video

Utdelt i møtet:
Valgnemndas forslag på medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015.

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av valgnemnda følgende forslag til vedtak:
Medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015:

Administrasjonsutvalget
har i dag 13 faste medlemmer, og består av Formannskapets faste medlemmer (9) + ansattes representanter (4) 
(Velges senere etter en diskusjon om størrelse / sammensetning av utvalget)

Arbeidsmiljøutvalget 
Robert Svarva, personlig varamedlem Hans Heieraas
Hanne IhlerToldnes, personlig varamedlem Hans Aalberg
(Representant fra fagforeninger kommer i tillegg)

Barn og unges representant
Stadfesting på valg av Kenneth Arntzen

Beredskapsråd
ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnedirektør, brannsjef, repr. NTE, komm.lege1
repr. Mattilsynet, enhetsleder landbruk, lensmann, repr. Telenor, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

Eldres råd
Velges senere.

Falstadsenteret  Robert Svarva (medlem) -
Hans Heieraas (varamedlem)

Hege Eggen Børve (medlem) -
Olav Norberg (varamedlem)

Fjellstyre – skogn
Lars P Holan (leder) – personlig vara Kjell Bullen
Per Olav Gilstad (nestleder) – personlig vara?
Bjarne Berre –  personlig vara Heidi Iren G Skånes
Ingrid Leverås – personlig vara Trond Dahlen
Anna Marie Nydal – personlig vara?

Forliksrådet
Velges senere.
(Valg av forliksrådsmedlemmer skal skje innen 15. oktober 2012 og gjelde fra 1. januar 2013 til 1. januar 2017)

Havnerådet   
Robert Svarva – personlig vara Anne G Hojem
Hanne Ihler Toldnes – personlig vara Hilde H Hynne

Heimevernsnemnd  
Per Jarle Eriksen
Trine Kristiansen

Varamedlemmer:
1. Lars Waade
2. Kristin Aas

Innherred interkommunale legevakt - rep.skap
Hans Fredrik Donjem
Heidi Flaten

Varamedlemmer:
1. Gudny Ronglan
2. Arne Solem
3. Ragnhild Skjerve

Innherred renovasjon representantskap   
Robert Svarva - personlig vara Hans Heieraas
Jann Karlsen -  personlig vara Per Einar Weiseth
Sølvi Sæther - personlig vara Andreas Hjelmstad

Klagenemnd
Jarle Øra – leder
Hilde Vinne – nestleder
Martin Stavrum
Sigvart Gilstad
Laila Aunet

Varamedlemmer
        1 Gerd T Hegdahl
        2 Arild Børset
        3. Vigdis Skårdal
        4. Odd Einar Langø

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
Velges senere

Kommuneskogene, styret for
Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Oline Kjølsvik
Brit Deviktangen
Gunnar Myhr

Varamedlemmer
1. Ingvild Berg Fordahl
2. Annikken Kjær Haraldsen
3. Hans Aalberg

KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon)
Robert Svarva - varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal - varamedlem Hanne Ihler Toldnes

KomSek Trøndelag IKS (sekretariat for kontrollutvalg)
Robert Svarva – varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal – varamedlem Hanne Ihler Toldnes

Legatstyrene, representanter
Fatima Hot
Britt Tønne Haugan
Torny Trøite

Varamedlemmer:
1. Kim Hegglund
2. Heidi Flaten
3. Arne Solem

Levanger boligforvaltning kf - styret  
Velges senere. Nåværende styre fortsetter inntil det er tatt stilling til framtidig organisering av boligforvaltningen.

Levanger vel - medlem i styret 
Hilde K Vinne, medlem
Varamedlem: Andreas Hjelmstad

Ole sandsørs fond
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Ole sandsørs legat
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, representant  
Robert Svarva

Overformynderiet
Arne Solem 1. overformynder
Jann Langåssve 2. overformynder

Varamedlemmer:
1.  Hilde Haugan Hynne
2. Kai Lennert Johansen

Overskattetakstnemnd
Velges senere – nåværende nemnd fortsetter ut dette året.

Protokollnemnd
Svein Erik Veie
Annikken Kjær Haraldsen
 
Varamedlemmer:
Andreas Hjelmstad
Britt Tønne Haugan

Reinsjø statsalmenning fjellstyre
Pål Flatås, leder
Ola Aune, nestleder
Vegard Austmo

Varamedlemmer:
1. Svein Erik Musum
2. Nina Bakken Bye
3. Aina Bye
4. Per Anker Johansen

Senter mot incest nord-trøndelag
Medlem: Astrid Juberg Vodal

Varamedlemmer:
Steinar Mikalsen
Solgunn Øien

Skattetakstnemnda
Velges senere – nåværende nemnd fortsetter ut dette året.

Skatteutvalg
Inger Bjørndal Solli, leder
Solfrid Nøst, nestleder
Arne Solem
Ingvild Berg Fordal
Odd-Einar Langø

Varamedlemmer:
1.        Gunnar Kjølen
2.        Astrid Saure
3.        Leif Ketil Lorentzen

Valgstyret
Formannskapets faste medlemmer
Ordfører, leder -
Varaordfører, nestleder

Varamedlemmer:
Formannskapets varamedlemmer

Viltnemnda
Torbjørn Sirum leder
Eva Brøndbo - nestleder
Bård Olav Leangen
Tore Olav Hoem
Tove Løvås

Varamedlemmer:
1. Øystein Skei
2. Vegard Austmo
3. Liv R Eriksen
4. Olav Støre
5. Nils Vestrum

----------------
Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:
Fjellstyre – Skogn: Personlig varamedlem for Per Olav Gilstad: Audun Brenne

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:
Fjellstyre – Skogn: Personlig varamedlem for Anna Marie Nydal: Velges senere

Avstemning:
Valgnemndas forslag til vedtak, med endringer/tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015:

Administrasjonsutvalget
har i dag 13 faste medlemmer, og består av Formannskapets faste medlemmer (9) + ansattes representanter (4) 
(Velges senere etter en diskusjon om størrelse / sammensetning av utvalget)

Arbeidsmiljøutvalget 
Robert Svarva, personlig varamedlem Hans Heieraas
Hanne IhlerToldnes, personlig varamedlem Hans Aalberg
(Representant fra fagforeninger kommer i tillegg)

Barn og unges representant
Stadfesting på valg av Kenneth Arntzen

Beredskapsråd
ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnedirektør, brannsjef, repr. NTE, komm.lege1
repr. Mattilsynet, enhetsleder landbruk, lensmann, repr. Telenor, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

Eldres råd
Velges senere.

Falstadsenteret  Robert Svarva (medlem) -
Hans Heieraas (varamedlem)

Hege Eggen Børve (medlem) -
Olav Norberg (varamedlem)

Fjellstyre – skogn
Lars P Holan (leder) – personlig vara Kjell Bullen
Per Olav Gilstad (nestleder) – personlig vara Audun Brenne 
Bjarne Berre –  personlig vara Heidi Iren G Skånes
Ingrid Leverås – personlig vara Trond Dahlen
Anna Marie Nydal – personlig vara?

Forliksrådet
Velges senere.
(Valg av forliksrådsmedlemmer skal skje innen 15. oktober 2012 og gjelde fra 1. januar 2013 til 1. januar 2017)

Havnerådet   
Robert Svarva – personlig vara Anne G Hojem
Hanne Ihler Toldnes – personlig vara Hilde H Hynne

Heimevernsnemnd  
Per Jarle Eriksen
Trine Kristiansen

Varamedlemmer:
1. Lars Waade
2. Kristin Aas

Innherred interkommunale legevakt - rep.skap
Hans Fredrik Donjem
Heidi Flaten

Varamedlemmer:
1. Gudny Ronglan
2. Arne Solem
3. Ragnhild Skjerve

Innherred renovasjon representantskap   
Robert Svarva - personlig vara Hans Heieraas
Jann Karlsen -  personlig vara Per Einar Weiseth
Sølvi Sæther - personlig vara Andreas Hjelmstad

Klagenemnd
Jarle Øra – leder
Hilde Vinne – nestleder
Martin Stavrum
Sigvart Gilstad
Laila Aunet

Varamedlemmer
        1 Gerd T Hegdahl
        2 Arild Børset
        3. Vigdis Skårdal
        4. Odd Einar Langø

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
Velges senere

Kommuneskogene, styret for
Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Oline Kjølsvik
Brit Deviktangen
Gunnar Myhr

Varamedlemmer
1. Ingvild Berg Fordahl
2. Annikken Kjær Haraldsen
3. Hans Aalberg

KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon)
Robert Svarva - varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal - varamedlem Hanne Ihler Toldnes

KomSek Trøndelag IKS (sekretariat for kontrollutvalg)
Robert Svarva – varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal – varamedlem Hanne Ihler Toldnes

Legatstyrene, representanter
Fatima Hot
Britt Tønne Haugan
Torny Trøite

Varamedlemmer:
1. Kim Hegglund
2. Heidi Flaten
3. Arne Solem

Levanger boligforvaltning kf - styret  
Velges senere. Nåværende styre fortsetter inntil det er tatt stilling til framtidig organisering av boligforvaltningen.

Levanger vel - medlem i styret 
Hilde K Vinne, medlem
Varamedlem: Andreas Hjelmstad

Ole sandsørs fond
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Ole sandsørs legat
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, representant  
Robert Svarva

Overformynderiet
Arne Solem 1. overformynder
Jann Langåssve 2. overformynder

Varamedlemmer:
1.  Hilde Haugan Hynne
2. Kai Lennert Johansen

Overskattetakstnemnd
Velges senere – nåværende nemnd fortsetter ut dette året.

Protokollnemnd
Svein Erik Veie
Annikken Kjær Haraldsen
 
Varamedlemmer:
Andreas Hjelmstad
Britt Tønne Haugan

Reinsjø statsalmenning fjellstyre
Pål Flatås, leder
Ola Aune, nestleder
Vegard Austmo

Varamedlemmer:
1. Svein Erik Musum
2. Nina Bakken Bye
3. Aina Bye
4. Per Anker Johansen

Senter mot incest nord-trøndelag
Medlem: Astrid Juberg Vodal

Varamedlemmer:
Steinar Mikalsen
Solgunn Øien

Skattetakstnemnda
Velges senere – nåværende nemnd fortsetter ut dette året.

Skatteutvalg
Inger Bjørndal Solli, leder
Solfrid Nøst, nestleder
Arne Solem
Ingvild Berg Fordal
Odd-Einar Langø

Varamedlemmer:
1.        Gunnar Kjølen
2.        Astrid Saure
3.        Leif Ketil Lorentzen

Valgstyret
Formannskapets faste medlemmer
Ordfører, leder -
Varaordfører, nestleder

Varamedlemmer:
Formannskapets varamedlemmer

Viltnemnda
Torbjørn Sirum leder
Eva Brøndbo - nestleder
Bård Olav Leangen
Tore Olav Hoem
Tove Løvås

Varamedlemmer:
1. Øystein Skei
2. Vegard Austmo
3. Liv R Eriksen
4. Olav Støre
5. Nils Vestrum
 
Til toppen av siden

Forslag til vedtak:
Valgnemndas forslag på medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015, legges fram i møtet.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.11.2011 20:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051