Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.11

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 23.11.11, kl. 17:00-19:20

Sakliste som PDF - word - ODT   -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader: video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 63/11 Valg av utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune 2011 - 2015 utredning vedtak video
PS 64/11 Plan for frivillighetspolitikk utredning vedtak video
PS 65/11 Status - arbeidet med MOT  i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 66/11 Skogn barne- og ungdomsskole - Byggeregnskap utredning vedtak video
PS 67/11 Bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner (BARK) utredning vedtak video
PS 68/11 Forlengelse av forsøket med Innherred samkommune - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet utredning vedtak video
PS 69/11 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Offentlig høring. utredning vedtak video
FO 13/11 Spørsmål fra Svein Erik Veie (DNA) - Gatebruksplan for Levanger spørsmål behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28+7 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Ingvill Berg Fordal dna varamedlem 1 x Lill Kristin Nordahl
Ivan Sundal dna varamedlem 3 x Robert Svarva
Hilde Kristin Vinne dna varamedlem 4 x Torbjørn Andre Moe
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem 1 x Jorunn Skogstad
Ketil Hveding h varamedlem 1 x Vebjørn Haugom
Janne Kathrine Jørstad frp varamedlem 2 x Hans Aalberg
Ragnhild Skjerve sv varamedlem 2 x Jostein Trøite


    

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Hartvik Eliasson MOT-koordinator  


Merknader

Som settevaraordfører ble Anne-Grethe Hojem (DNA) valgt.

Per Anker Johansen (DNA) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.00, etter behandling av PS 69/11.

Orienteringer:

 • Informasjon fra MOT med kulturelt innslag - video
  - MOT-kor - Teodor fra Finse - video
  - MOT-sangen med kor og solister - video
  - orientering v/Sundas Afridi - video


Klikk for større foto
Motflagget heist på Rådhuset i dag

Spørsmål og interpellasjoner:
Spørsmål fra Svein Erik Veie (DNA) - Gatebruksplan for Levanger - video

Svar fra ordføreren PDF (reglement for Levanger kommunestyre)

Forslag til vedtak
1. Levanger kommunestyre forventer at planavklaring for atkomst til Geitingsvollen iverksettes snarest.
2. Levanger kommunestyre forventer at det jobbes med å få på plass en helhetlig gatebruksplan for Levanger kommune, slik at utbygging av sentrumsnære boliger kan bli en realitet.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

VEDTAK:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
      Til toppen av siden
 

 

PS 63/11 Valg av utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune 2011 - 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2011 - video

Forslag i møte:
Valgnemndas forslag:
Medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015:

Administrasjonsutvalg:
Medlemmer:
Formannskapet + ansatterepresentanter
Varamedlemmer:
Formannskapets varamedlemmer + varamedlemmer valgt av ansatte

Eldres råd:
Medlemmer:
Kåre Almåsbakk – leder
Asgjerd Valstad – nestleder
Klara Oline Fossbakken
Gunnvor Arnstad
Åshild Gilberg
John Wold Mo
Gunn Elin Nyvik
Gunnar Myhr

Varamedlemmer:
1. Arne Solem
2. Olaug Husby
3. Astrid Tømmerås
4. Judith Haugdahl

Overskattetakstnemnd:
Medlemmer:
Elin Aune – leder
Rolf Gaarde - nestleder
Harald Lein
Wenche W Sundal
Laila Eidsvik
Kjell Bullen

Varamedlemmer:
1. Trond Hustad
2. Jann Karlsen
3. Randi Aasenhuus
4. Øyvind Haugberg
5. Guri Skjesol
6. Elise Berre

Rådet for likestilling for funksjonshemmede:
Medlemmer:
Anne Grete Krogstad – leder, personlig vara Einar Vandvik
Jorunn Skogstad – nestleder, personlig vara Arne Solem
Nina Bakken Bye, personlig vara Fanny Gausen
Steinar Mikalsen, personlig vara Arnhild Bornstedt
Knut Vodal, personlig vara Heidi Røstad Aunan
Olav Sørheim, personlig vara Øyvind Haugberg
I tillegg oppnevner rådmannen 3 representanter med vararepresentanter

Skattetakstnemnd:
Medlemmer:
Erling Dalen – leder
Anne Grete Hojem – nestleder
Martin Stavrum

Varamedlemmer:
1. Hanne Ihler Toldnes
2. Vegard Austmo
3. Torbjørn Sirum

Overformynderiet:
Medlemmer:
Arne Solem 1. overformynder, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2013
Jann Langåssve 2. overformynder, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2015

Varamedlemmer:
1. Hilde Haugan Hynne, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2013
2. Kai Lennert Johansen, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2013

Fjellstyret Skogn – supplering av vararepresentanter:
Personlig vara for Anna Marie Nydal: Marianne Eitrenes 

Reinssjø statsalmenning fjellstyret – endring av varamedlemmer:
Pål Flatås – leder (valgt), personlig vara Svein Erik Musum
Ola Aune – nestleder (valgt), personlig vara Nina Bakken Bye
Vegard Austmo (valgt), personlig vara Aina Bye

------------------

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd trer i funksjon fra det tidspunktet de er valgt.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:
Laila Eidsvik erstattes med Guri Skjesol som medlem i overskattetakstnemnda.
Guri Skjesol strykes som varamedlem til nemnda.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende endringsforslag:
Nina Bakken Bye erstattes med Gerd Haugberg som medlem til rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Avstemning:
Heieraas og Hjelmstads endringsforslag enstemmig vedtatt.
Valgnemndas forslag til vedtak, med endringsforslag i møtet, enstemmig vedtatt.
Heieraas tilleggsforslag avvist med 18 mot 17 stemmer.

VEDTAK:
Medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015:
Administrasjonsutvalg:
Medlemmer:
Formannskapet + ansatterepresentanter
Varamedlemmer:
Formannskapets varamedlemmer + varamedlemmer valgt av ansatte

Eldres råd:
Medlemmer:
Kåre Almåsbakk – leder
Asgjerd Valstad – nestleder
Klara Oline Fossbakken
Gunnvor Arnstad
Åshild Gilberg
John Wold Mo
Gunn Elin Nyvik
Gunnar Myhr

Varamedlemmer:
1. Arne Solem
2. Olaug Husby
3. Astrid Tømmerås
4. Judith Haugdahl

Overskattetakstnemnd (tiltrer 01.01.12):
Medlemmer:
Elin Aune – leder
Rolf Gaarde - nestleder
Harald Lein
Wenche W Sundal
Guri Skjesol
Kjell Bullen

Varamedlemmer:
1. Trond Hustad
2. Jann Karlsen
3. Randi Aasenhuus
4. Øyvind Haugberg
5. Elise Berre

Rådet for likestilling for funksjonshemmede:
Medlemmer:
Anne Grete Krogstad – leder, personlig vara Einar Vandvik
Jorunn Skogstad – nestleder, personlig vara Arne Solem
Gerd Haugberg, personlig vara Fanny Gausen
Steinar Mikalsen, personlig vara Arnhild Bornstedt
Knut Vodal, personlig vara Heidi Røstad Aunan
Olav Sørheim, personlig vara Øyvind Haugberg
I tillegg oppnevner rådmannen 3 representanter med vararepresentanter

Skattetakstnemnd (tiltrer 01.01.12):
Medlemmer:
Erling Dalen – leder
Anne Grete Hojem – nestleder
Martin Stavrum

Varamedlemmer:
1. Hanne Ihler Toldnes
2. Vegard Austmo
3. Torbjørn Sirum

Overformynderiet:
Medlemmer:
Arne Solem 1. overformynder, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2013
Jann Langåssve 2. overformynder, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2015

Varamedlemmer:
1. Hilde Haugan Hynne, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2013
2. Kai Lennert Johansen, funksjonstid 1.1.2012 – 31.12.2013

Fjellstyret Skogn – supplering av vararepresentanter:
Personlig vara for Anna Marie Nydal: Marianne Eitrenes 

Reinssjø statsalmenning fjellstyret – endring av varamedlemmer:
Pål Flatås – leder (valgt), personlig vara Svein Erik Musum
Ola Aune – nestleder (valgt), personlig vara Nina Bakken Bye
Vegard Austmo (valgt), personlig vara Aina Bye 
      Til toppen av siden

 

 

PS 64/11 Plan for frivillighetspolitikk

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2011 - video

Forslag i møte:
Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag :
Planen - Tilleggsforslag punkt 9.0:

 • Kommunen bør opprette en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor.
 • Frivillig sektor bør involveres i planprosesser der det er naturlig.


Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Haraldsens tilleggsforslag avvist med 22 mot 13 stemmer.

VEDTAK:
Plan for frivillighetspolitikk vedtas med følgende justeringer:

 • Handlingsplanen justeres slik at den harmonerer med Økonomiplanens oppbygging og ansvarsdeling.
 • Det legges inn et nytt tiltak: Utarbeide oversikt over frivillighetens ønsker og muligheter til å løse oppgaver. 
        Til toppen av siden


 

 

PS 65/11 Status - arbeidet med MOT i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Status for arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT (LMM) i Levanger kommune tas til etterretning. 
      Til toppen av siden

 

 

PS 66/11 Skogn barne- og ungdomsskole - Byggeregnskap

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Byggearbeidene ved Skogn BU er gjennomført med et forbruk på kr. 110.963.032,- som er innenfor kostnadsramma på kr. 111.000.000.
Byggeregnskapet godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 67/11 Bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner (BARK)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Halsstein bygdeborg foreslås som kommunens kulturminne i det nasjonale programmet for bevaring, skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda kulturminner og kulturmiljøer (BARK).
      Til toppen av siden

 

 

PS 68/11 Forlengelse av forsøket med Innherred samkommune - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2011 - video

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommunestyre ber rådmannen legge fram en sak om avvikling av Innherred Samkommune. Innherred samkommune videreføres ikke.

Høyre v/Andreas Jenssen Hjelmstad fremmet følgende tilleggsforslag - forslag til nytt pkt. 4:
Administrasjonen bes om å starte arbeidet med en konsekvensutredning av sammenslåing av Verdal kommune og Levanger kommune.

Avstemning:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Buchholdt, ble innstillingen vedtatt med 32 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag.
Hjelmstads tilleggsforslag avvist med 27 mot 8 stemmer.

VEDTAK:

 1. Det søkes om 1 år forlengelse av forsøket med Innherred samkommune identisk med inneværende periode fra 01.01.2012.
 2. Samarbeidsavtalen mellom Levanger og Verdal kommuner forlenges frem til 31.12.2012. 
 3. Ordføreren i Verdal velges som samkommuneordfører i forsøksperioden.  
        Til toppen av siden

 

 

PS 69/11 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Offentlig høring.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.11.2011 - video

Forslag i møte:
Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunen mener det er viktig og riktig å legge et høyt ambisjonsnivå for framtidsrettet og robust utvikling av regionen, både med samferdselsperspektiv og samfunnsperspektiv til grunn.

Det har vært og er fortsatt en klar prioritering i Midt-Norge om elektrifisering av Trønderbanen. Dette er det enkelttiltaket som har høyest prioritet langs strekningen, og det er avgjørende viktig at dette tiltaket realiseres så raskt som mulig, blant annet på grunn av NSB’s planlagte nyanskaffelse av togmateriell.

KVUs konklusjoner og vurderinger, hvor moderniseringskonseptet (konsept 1) framheves, kan bygges ut til et realistisk alternativ mellom konsept 1 og 4 for å gi robusthet for den framtidige samfunnsutviklingen. Dette uten at kostnadsnivået blir fullt ut som i konsept 4. En realistisk forventning til investeringer og utvikling er at det ut fra den beskrevne basisen i konsept 1 legges til kr 4,3 mrd for jernbaneutvikling. Investeringer i jernbane og løsningen for denne blir da lik det nivået som ligger i konsept 4.

I tillegg bør også vegnettet utvikles mer enn konsept 1 legger opp til (med to-/trefeltsveg med midtdeler på strekningen Steinkjer-Stjørdal). Konseptet bør utvikles til at det er vegstandard med fire felt på utvalgte strekninger, hvor trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette er en realistisk og nødvendig ambisjon.

Rekkefølgen på tiltakene i tråd med KVUs anbefaling, men viktigheten av kontinuitet i arbeidet må understrekes og det er sterkt ønskelig at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.

Avstemning:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag til vedtak fra Persøy, ble innstillingen vedtatt med 31 mot 4 stemmer som ble avgitt for Persøys forslag.

VEDTAK:
Kommunen mener det er viktig og riktig å legge et høyt ambisjonsnivå for framtidsrettet og robust utvikling av regionen, både med samferdselsperspektiv og samfunnsperspektiv til grunn.

Det har vært og er fortsatt en klar prioritering i Midt-Norge om elektrifisering av Trønderbanen. Dette er det enkelttiltaket som har høyest prioritet langs strekningen, og det er avgjørende viktig at dette tiltaket realiseres så raskt som mulig, blant annet på grunn av NSB’s planlagte nyanskaffelse av togmateriell.

KVUs konklusjoner og vurderinger, hvor moderniseringskonseptet (konsept 1) framheves, kan bygges ut til et realistisk alternativ mellom konsept 1 og 4 for å gi robusthet for den framtidige samfunnsutviklingen. Dette uten at kostnadsnivået blir fullt ut som i konsept 4. En realistisk forventning til investeringer og utvikling er at det ut fra den beskrevne basisen i konsept 1 legges til kr 4,3 mrd for jernbaneutvikling. Investeringer i jernbane og løsningen for denne blir da lik det nivået som ligger i konsept 4.

I tillegg bør også vegnettet utvikles mer enn konsept 1 legger opp til (med to-/trefeltsveg med midtdeler på strekningen Steinkjer-Stjørdal). Konseptet bør utvikles til at det er vegstandard med fire felt på utvalgte strekninger, hvor trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette er en realistisk og nødvendig ambisjon.

Rekkefølgen på tiltakene i tråd med KVUs anbefaling, men viktigheten av kontinuitet i arbeidet må understrekes og det er sterkt ønskelig at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.

Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av utvikling av jernbanenettet.
      Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051