Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.01.13 - FO 3/13 - Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - OU 2012 Levanger kommune

OU 2012 Levanger Kommune

Begrepsbruk og valg av begrep er en viktig del i all kommunikasjon, fordi det legger føringer for hva folk oppfatter og hvilken mening som skapes. I forbindelse med OU 2012, ble det skapt en del forvirring knyttet til begrepet Organisasjonsutvikling. Det var åpenbart knyttet forskjellige forventninger til hva denne OU prosessen var og ikke minst hva det skulle være. For å unngå grunnleggende misforståelser knyttet til denne type prosjekt i framtiden, ønsker jeg bl.a å få avklart Ordfører sin oppfatning av OU, som begrep og prosess.

  1. Hva legger Ordfører i begrepet Organisasjonsutvikling (OU)?
  2. Hva mener Ordfører er de viktigste kriteriene for å lykkes i et OU prosjekt? (Forhold som kommer i tillegg til vurdering av prosjektgruppas måloppnåelse i forhold til mandatet, som i OU 2012 var et rent økonomisk mandat)
  3. Hva er begrunnelsen for at et prosjekt/prosjektgruppe med et økonomisk mandat, ikke er representert med økonomifaglig kompetanse?
  4. Hva er Ordførerens oppfatning av, og begrunnelse for at OU2012 ikke ble satt på sakskartet til Driftskomiteen?


Hanne Ihler Toldnes - klikk for personkort 
Hanne Ihler Toldnes
Levanger SV

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.01.2013 19:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051