Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.01.13 - FO 2/13 - Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - sikring av høy kvalitet i de nye skolene

Spørsmål til ordføreren: Hvordan sikre høy kvalitet i de nye skolene?

Med vedtaket om en ny skolestruktur for norddelen av kommunen lagt bak oss, kan vi igjen fokusere på å utvikle kvaliteten på innholdet i skolen. En hensiktsmessig struktur gir ikke i seg selv høyere kvalitet.

Det er ikke mindre enn en omveltning av skolen vi nå skal gjennomføre. Tre nye skoler skal skapes: Frol, Nesset og Røstad. Det er en unik anledning til å gjøre et kraftig løft i skolekvaliteten.

Jeg er glad for å se at rektorene ivrer etter å ta fatt på arbeidet. God skoleledelse er avgjørende for å vise vei for lærere og elever, og for å gjøre nødvendige prioriteringer.

Omstillingen vil omfatte mange lærere som alle får en ny arbeidsplass og nye kollegaer. Denne omstillingen må håndteres samtidig som fokus holdes på undervisningen. Kompetente og motiverte lærere som formidler faglig interesse, er nøkkelen til et godt læringsmiljø. Lærerne må øke sin kompetanse gjennom faglig utviklingsarbeid og oppfølging i lærerkollegiet og i skoledagen. Vi må også rekruttere målbevisst for å kontinuerlig videreutvikle lærerstaben. Vi har nå en kjærkommen anledning til å ta samarbeidet med lærerutdanningen på HiNT et skritt videre.

For noen elever vil omstillingen bli større enn andre, men alle vil bli berørt. Jeg håper inderlig at det fører til at alle opplever bedre mestring og læring. Mestring gir selvtillit, og er nødvendig for å kunne bruke sin kunnskap, og for videre læring. Det betyr godt tilrettelagt undervisning ut fra de forutsetninger som en elev har. Organisert fysisk aktivitet hver skoledag, og nok mat på riktig tidspunkt er andre grunnleggende forutsetninger. Teoretisk undervisning må kombineres med mer praktisk ferdighetstrening. Elevene må få prøvd ut hvordan teorien fra flere fag kommer til anvendelse i praksis. På den måten får den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter, og tro på egne evner. Ingen skal bli mobbet, og ingen skal grue seg for å gå på skolen. Elevene skal bli inspirert av av en skoledag.

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for at de tre nye skolene skal klare å utnytte den unike anledningen til å skape det aller beste læringsmiljøet? 

Per Einar Weiseth - klikk for personkort
Per Einar Weiseth
Levanger Venstre

Behandling
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.01.2013 19:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051