Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.11.13

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 20.11.13
Tid: kl. 17:00 - 18:10

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 51/13 Status - arbeidet med MOT i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 52/13 Revidering av delegeringsreglement av Levanger kommune utredning vedtak video
PS 53/13 Ny plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 54/13 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen utredning vedtak video
FO 13/13 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Verdens beste skole - status og prosess tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30 + 5 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem - forfall
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Torbjørn Andre Moe ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud ap medlem x  
Fatima Hot ap medlem - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem x  
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Rolf Inge Elvbakken  ap varamedlem 5 x Svein Erik Veie
Nina Elisabeth Berget ap varamedlem 10 x Arild Børseth
Regine Irene L. Steinvik ap varamedlem 15 x Fatima Hot
Kim Heggelund varamedlem 3 x Vebjørn Haugom 
Ragnhild Skjerve sv varamedlem 2 x Gunnar Morten Løvås

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Hartvik Eliasson kommunekontakt MOT  
Anne-Gro Erikstad kunstfaglig ansvarlig  

 

Orienteringer:

 

 

PS 51/13 Status -arbeidet med MOT i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.11.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Status for arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT (LMM) i Levanger kommune tas til etterretning.
Til toppen av siden

 

 

PS 52/13 Revidering av delegeringsreglement av Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.11.2013 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (sp) fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 7.2 Under avsnittet «Helse og omsorgstjenesteloven av 24. juni 2011 Nr. 30» byttes ordet «kommunehelsetjenesteloven» i teksten ut med: «Helse og omsorgstjenesteloven».  

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Heieraas endringsforslag (korrigering) enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Arbeidsgruppens forslag til revidering av kommunens delegeringsreglement vedtas av kommunestyret med følgende tillegg og endring:

Nytt siste avsnitt under punkt 4.1. i Delegeringsreglementet:

Formannskapet er generalforsamling i heleide kommunale selskap. Partier som eventuelt ikke har medlemmer i Formannskapet, tiltrer med en representant når Formannskapet er generalforsamling.

Endring:

Punkt 7.2 Under avsnittet «Helse og omsorgstjenesteloven av 24. juni 2011 Nr. 30» byttes ordet «kommunehelsetjenesteloven» i teksten ut med: «Helse og omsorgstjenesteloven».  
Til toppen av siden

 

 

PS 53/13 Ny plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.11.2013 - video

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (v)  fremmet på vegne av v og sv følgende endringsforslag – pkt. 2:

 1. Forslag til plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger kommune vedtas.
 2. Det avsettes 1 % av investeringer innenfor Levanger kommunes årlige totale investeringsbudsjett som egen post til et kunstfond. Følgende investeringer inngår ikke i avsetningen:
  - IKT, datateknologi og velferdsteknologi
  · Renovering av bygninger og ENØK-tiltak
  · Kjøp av bygninger og tomteareal
  · Fornying og utskifting av utstyr og anleggsmidler
  · Alle investeringer innenfor selvkostkapitlene


Avstemning:

Formannskapets innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, vedtatt med 30 mot 5 stemmer som ble avgitt for Haraldsens forslag.

VEDTAK:

1. Forslag til plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger kommune vedtas.

2. Det kan settes av inntil 1% av investeringer innenfor Levanger kommunes årlige totale investeringsbudsjett som egen post til et kunstfond. Følgende investeringer inngår ikke i avsetningen:

 • IKT, datateknologi og velferdsteknologi
 • Renovering av bygninger og ENØK-tiltak
 • Kjøp av bygninger og tomteareal
 • Fornying og utskifting av utstyr og anleggsmidler
 • Alle investeringer innenfor selvkostkapitlene
  Til toppen av siden

 

 


PS 54/13 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.11.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.
Til toppen av siden

 

 

 

FO 13/13 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Verdens beste skole - status og prosess

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.11.2013 - video

Behandling:

Annikken Kjær Haraldsen (v) fremmet følgende spørsmål:

 1. Hvordan arbeides det med å sikre at barn og unge i Levanger opplever å gå på verdens beste skole?
 2. Hva er status på utbyggingen av Levanger ungdomsskole, både når det gjelder planlegging og økonomi?


Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 13:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051