Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.06.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 20.06.12
Tid: kl. 16:00-19:45

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)
Sakliste oppdatert 19.06.12 med sak 44/12.

Protokoll som PDF  -  som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 35/12 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2013-2016 utredning vedtak video
PS 36/12 Valg av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 2013-2016 utredning vedtak video
PS 37/12 Momarka barnehage - tilbygg - ombygging utredning vedtak video
PS 38/12 Opprettelse av nye legehjemler utredning vedtak video
PS 39/12 Boligsosial handlingsplan - gjennomføring utredning vedtak video
PS 40/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler utredning vedtak video
PS 41/12 Hovedplan veg og trafikk bind II Trafikksikkerhetsplan - revidering utredning vedtak video
PS 42/12 Kommunalt plan- og styringssystem utredning vedtak video
PS 43/12 Økonomirapportering 1. tertial 2012 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 44/12 Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS (utlagt 19.06.12) utredning vedtak video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 6 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem - forfall
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem - forfall
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Nina Bakken Bye h medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem x Per Anker Johansen
Hans Fredrik Donjem ap varamedlem x Anne-Grethe Hojem
Ivan Sundal ap varamedlem x Robert Svarva
Line Thorsen sp varamedelm x Eva Høyem Anderssen
Asgeir Persøy frp varamedlem x Geir Tore Persøy
Asbjørn Folkvord sv varamedelm x Hanne Ihler Toldnes

  
    

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Reidun Johansen konsulent  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør KomRev
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


 Før kommunestyret ble følgende generalforsamlinger avholdt: :


Valg av settevaraordfører:
Anne Grete Krogstad, AP ble valgt til settevaraordfører.

Orienteringer:

 

 

PS 35/12 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2013-2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Repr. Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:
Forslag meddommere og lagrettemedlemmer:
Johan Svendsen
Bård Toldnes

Avstemning:
Formannskapets innstilling med forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Meddommere til Tingretten
(Oppnevnes for perioden 01.01.13 – 31.1216):
Menn:
Ahmed Rønning Radwan
Anders Grønli
Bjarte Skarstein
Edvard Øfsti
Egil Østerås
Eimund Aamodt
Eivind Hagen
Eystein Sundal
Geir Mediås
Harry Gilberg
Helge  Dieset
Håvard Fjerdingen
Jann Karlsen
John Eiternes
Ketil  Aas
Kjell Bullen
Knut Sigurd Hjelmstad
Leif Ketil Lorentsen
Magne  Nydal
Magne Rudi
Morten von Heimburg
Nils Vestrum
Oddmund Myhr
Ola Aune
Rolf Gaarde
Steinar Mikalsen
Torbjørn Olsen
Trygve Thurn Paulsen
Atle  Busch
Stig Ove  Flekstad
Stig Atle  Aas
Boye  Welde
Svein Helge  Falstad
Ole Håkon  Wanderås
Helge Einar  Skjærpe
Inge Arild  Arntsen

Kvinner:
Anna Marie M. Laugsand
Annbjørg Grevskott
Ann-Mari Aabakken
Bjørnhild Bremer
Bodil Bjøraas Rønning
Britt Tønne Haugan
Elisabeth Hellesø
Eva Borge
Fanny Gausen
Haldis Østeraas
Hege Selnes Haugdal
Heidi Kristin Holmen
Hilde  Løvås
Ingebjørg Grunnan Fostad
Ingebjørg Mikalsen
Inger Lise Sundal
Ingvild Berg Fordal
Irene Haugskott
Kari Øfsti
Kathrine Skjesol
Nina Bakken Bye
Ragnhild Torun Skjerve
Randi Furunes
Randi Dørum Skjetnemark
Solfrid Nøst
Toril Leirset
Tove R. Bergdal
Torny Meisingseth Trøite
Unni Larsen
Wenche Wadseth
Wenche Westrum Sundal
Øydis Jodhild Hovset Lund
Marit Kristine Wang  Eriksen
Marit Elisabeth  Aksnes
Eli  Grevskott
Eva Høyem  Anderssen

Meddommere og lagrettemedlemmer til Lagmannsretten
(Oppnevnes for perioden 01.01.13 – 31.1216)
Menn:
Atle Sjaastad
Ingolf  Johnsen
Jon Arvid Sund
Kjærand  Iversen
Magnar  Galaaen
Morten  Breivik
Stein  Guddingsmo
Torgeir  Hynne
Magne Leif  Skogmo
Hallstein  Lysberg
Ole Petter  Vestheim
Per Dagfinn  Eriksen
Johan Svendsen
Øystein  Skei
Per Jarle  Eriksen
Tore
Grøneng
Olav A.  Karlsen
Ivar Sagmo
Reidar  Dullum
Sigvard Gilstad
Bård Toldnes

Kvinner:
Anne Britt Skjetne
Anne Grete Hojem
Gro Røkke
Inger Bjørndal Solli
Liv Salthammer Kolaas
Martha Helene Dalen
Åse Skavhaug
Sissel Karin  Buchholdt
Kristin  Ertzaas
Marian Brekke  Rennan
Anette  Lian
Aud Høyem  Anderssen
Ingjerd  Ness
Guro  Skjetne
Anita Nordis  Østerås
Sølvi Helene  Sæther
Gunn Elin  Nyvik
Hanne Ihler  Toldnes
Jorun Oddny  Hynne
Anne Katrine  Skogmo
Anne  Fresvig

Jordskiftemeddommere
(Oppnevnes for perioden 01.01.13 – 31.1216)
Arne Hiberg
Arne Mads Lie
Ragnar Mongrave Nissen Arentz
Reidar Dullum
Sigvard Gilstad
Øystein Skei
Anna Dahl
Anne Grete Hojem
Annikken Kjær Haraldsen
Heidi Munkeby Fenne
Kristin H. Nøst
Oddrun Laugsand
Randi Sandnes Bjørås
Wenche Wadseth
Torny Meisingseth Trøite
Nils Vestrum
Håvard Fjerdingen
Eivind Hagen
Magne Rudi
Ingebjørg Grunnan Fostad

Skjønnsmenn (forslag sendes fylkeskommunen):
Kjell Bullen
Per Jarle Eriksen
Therese Fossum
Tore Grøneng
Torgeir  Hynne
Mette Johansen
Olav A. Karlsen
Oddrun Laugsand
Hanne Ihler Toldnes
Oddmund Myhr
Gunn Elin Nyvik
Ingvar Nøst
Ivar Sagmo
May-Lis Oddbjørg Sjåstad
Bjarte Skarstein
Ragnhild Torun Skjerve
Randi Skjetnemark
Solli Inger Bjørndal
Svein Troseth
Solveig Wennes
Egil Østerås
Gunn Marit Rønning
       Til toppen av siden

 

 

PS 36/12 Valg av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 2013-2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Repr. Hans Heieraas, SP fremmet følgende forslag:
Gerd T. Heggdal velges som varamedlem 1 
Odd Einar Langø som varamedlem 3

Repr.  Andreas Jenssen Hjelmstad, H fremmet følgende forslag:
Anne Haugberg Mediås velges som varamedlem 1

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt, med forslag
Repr. Heieraas forslag vedtatt med 28 mot 7 stemmer som ble avgitt for Hjelmstads forslag.

VEDTAK:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2013-31.12.2016:

Medlemmer:
1. Johan Fossan
2. Kristin Aas
3. Martin Granås

Varamedlemmer:
1. Gerd T. Heggdal
2. Kai Lennert Johansen
3. Odd Einar Langø

Som leder velges: Johan Fossan
       Til toppen av siden

 

 

PS 37/12 Momarka barnehage - tilbygg - ombygging

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Kai Lennert Johansen, AP fremmet følgende forslag:
En utbygging av Momarka barnehage vurderes i tilknytning til resultatet av OU 2012 i november.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom formannskapets innstilling og Johansens forslag:
Repr. Johansens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
En utbygging av Momarka barnehage vurderes i tilknytning til resultatet av OU 2012 i november.
       Til toppen av siden

 

 

PS 38/12 Opprettelse av nye legehjemler

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger Kommune ønsker å opprette en ny fastlegehjemmel og en ny hjemmel for offentlig legearbeid tilknyttet sykehjem og pleie- og omsorgstjenester.
De budsjettmessige konsekvensene bakes inn i forbindelse med budsjett for 2013.

 

 

PS 39/12 Boligsosial handlingsplan - gjennomføring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

 1. Levanger kommune gjennomfører tiltak etter boligsosial handlingsplan i 2012 etter forslag i tabell
 2. Det tas opp et lån på 8,4 mill i 2012 for å finansiere årets tiltak
 3. Tiltak i resten av planperioden prioriteres i forbindelse med rullering av økonomiplan
 4. Før omgjøring av Håkon den godes gt. 48 B iverksettes, må drifting av tiltaket avklares.
 5. Det startes bygging i Eplehagen når reguleringsplanen for området er på plass.
         Til toppen av siden 

PS 40/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
De framforhandlede tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8,9, 10 og 12 mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 41/12 Hovedplan veg og trafikk bind II Trafikksikkerhetsplan - revidering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens forsalg til innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Hovedplan veg og trafikk bind II trafikksikkerhetsplan 2012 – 2015 godkjennes med de revideringer som er gjort.
 2. Revisjon av Hovedplan veg og trafikk som en temaplan under kommunedelplan for Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø, igangsettes i 2012.
 3. Hovedplan skal bl.a:
  a. Behovet for/eventuelt revisjon av Trafikksikkerhetsplanen avklares
  b. Mht. bygging av gang-/ og sykkelveger langs både kommunale og fylkeskommunale veger, må både folkehelseperspektivet og redusert behov for skyss til skolene være kriterier i utvelgelse av prosjekt.
 4. Det tas sikte på oppstart av Kommunedelplanen Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø ved årsskiftet 2012/2013. 
         Til toppen av siden


 

 

PS 42/12 Kommnalt plan- og styringssystem

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Samkommunestyrets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Nytt “Kommunalt plan- og styringssystem” dat. 7. juni 2012 vedtas. Som følge av dette utgår “Kommunalt plansystem” dat. 15. september 2008, vedtatt i kommunestyrene i Levanger og Verdal i henholdsvis k.sak 89/08 og k.sak 139/08.
       Til toppen av siden

 

 

PS 43/12 Økonomirapportering 1. tertial 2012 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Repr. Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag nytt pkt 4:
Kommunestyret ber rådmannen sørge for å sikre tilstrekkelig bemanning innen PPT, slik at ventetid/saksbehandlertid blir i overensstemmelse med gjeldende rett.

Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Repr. Trøites forslag til nytt pkt. 4 avvist med 31 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.12 til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.
 3. Budsjettet for Levanger kommune endres slik:
  a. Kr. 22.000,- bevilges til Levanger Ungdomsråd som bidrag til studietur. Dekkes av disposisjonsfond.
  b. I samband med nedleggelsen av Levanger boligforvalting KF reduseres budsjettrammen for Bygg og eiendom med kr. 8.347.000,-. Rammen for ansvarsområdet Finanstransaksjoner øker tilsvarende.
  c. Samlet ramme for kommunale barnehager (jfr. tabell i rapporten) økes med kr. 286.471,-. Dekkes gjennom tilsvarende reduksjon av rammen for Oppvekst felles.
  d. Appendix 9 i budsjettets vedlegg ”Betalingssatser og gebyrer” endres slik at Skogn barne- og ungdomsskole ikke står oppført som ”Mindre kommunale anlegg” 
         Til toppen av siden


 

 

PS 44/12 Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 20.06.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

 1. Aksjekjøpet finansieres gjennom bruk av ubundet investeringsfond på inntil kr. 6.500.000,-.
 2. Til å refinansiere gjelden i Hunt Biobank AS foretas et låneopptak på kr 31.500.000,-
 3. For fremtidig utbygging av kontorfasiliteter og auditorium gis Hunt Biobank Eiendom as et lån på inntil kr 17.000.000,-
 4. Det samlede låneopptaket på kr 48.500.000.- tas opp som serielån med minimum avdragstid ift inntekter. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid samt inngå avtale med Hunt Biobank Eiendom as om betingelser for renter og avdrag videreutlån. 
         Til toppen av siden
Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051