Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.03.13 - sak 9/13 -Årsmelding 2012 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger

Reidun Johansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivref. 2012/3727
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger 05.02.13 2/13
Kommunestyret 20.03.13   9/13

  

Saksprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - 05.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Årsmelding 2012 – Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger tas til orientering. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Årsmelding 2012 – Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I henhold til lov om rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne § 7, skal rådet hvert år legge fram melding om sitt arbeid. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
Det vises for øvrig til vedlagte melding.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 20.03.2013 22:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051