Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.03.13 - sak 7/13 - Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune

Harry Reitan - klikk for personkort
Saksbehandler: Harry Reitan
Arkivref. 2013/508
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.03.13 14/13
Kommunestyret 20.03.13   7/13

  

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1. januar 2013.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1. januar 2013.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Eiendomsskatteloven – sist endret 01.01.2013.

Vedlegg:

  1. Reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Vedlagt følger reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune tilpasset endringene i eiendomsskatteloven.

Vurdering:

Rådmann viser til endringene i eiendomsskatteloven gjeldende fra 01.01.2013, og vil på den bakgrunn foreslå at eiendomsskattevedtektene blir endret i trå med disse.

For øvrig er det ingen reell endring i de nye vedtektene.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 20.03.2013 22:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051