Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.03.13 - FO 5/13 - Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Slå sammen Levanger og Verdal kommuner fra 2016

Levanger Venstre mener det er på tide at lokalpolitikerne i Levanger og Verdal setter til side personlige egeninteresser, og i stedet gjør det som er riktig for innbyggernes felles beste og slår sammen de to kommunene. Dagens struktur i forhold til de to kommunene ble fastsatt på 1960-tallet. Siden den gang har samfunnet gjennomgått store endringer. For Levanger og Verdal er et stadig større felles arbeidsmarked markant. I tillegg har kommunikasjonene i forhold til vei og bane bedret seg dramatisk. En sammenslåing av de to kommunene fører ikke noe dramatisk med seg. De fleste av oss kan fortsette å leve det livet vi er vant til uten at man merker noe spesielt med dette.

Det er bare på noen områder man vil merke en endring. Kommunene vil få en redusert administrasjon, en rådmannsstab, en ordfører, en sykeheimsadministrasjon og en skoleadministrasjon for å nevne noe. Dette innebærer at kommuneøkonomien blir sunnere og det blir flere innbyggere å fordele utgiftene på. Dette innebærer sparte penger som kan brukes på et bedre tjenestetilbud som for eksempel økt kvalitet i skolen og å bygge flere sykehjemsplasser. En kan også se for seg at man kan begynne å redusere den usosiale eiendomsskatten i de to kommunene.

En sammenslåing vil også gi et sterkere og bedre lokaldemokrati. Demokratiet vil bli mer oversiktelig og det blir lettere å skjønne for innbyggerne hvordan man skal engasjere seg. Vi slipper dermed dette samrøret som samkommunen er. Vi får et kommunestyre og en kommuneadministrasjon.

En sammenslått «Innherred kommune» vil bli den nest største kommunen i Trøndelag, Norges største landbrukskommune, Nord-Trøndelags største industrikommune og en betydelig handelskommune. Kommunen vil også inneholde fylkets største institusjon for høyere utdanning og være en betydelig reiselivskommune.

En sammenslåing av de to kommunene trenger ikke å være en langsom og dryg prosess. Det trengs heller noen sendrektige utredninger om temaet. Snarere tvert imot, en sammenslåing av de to kommunene bør gjennomføres snarest mulig, med en målsetting om å ha på plass en ny «Innherred kommune» fra 1. januar 2016.

Dette betyr at vi har i underkant av tre år på å sette i gang de prosessene som må gjøres for å få på plass en vellykket, fremtidsrettet og konstruktiv sammenslåing. Tre år er lang nok tid. Til sammenligning brukte Inderøy og Mosvik i overkant av 2 år på å få en kommunesammenslåing på plass, og 2016 er et utmerket tidspunkt for en sammenslåing da dette tidspunktet i stor grad vil kunne korrespondere opp mot kommunevalget i 2015.

En sammenslåing vil gi store fordeler til Levanger og Verdals innbyggere og innebære vesentlige økonomiske og arbeidsmessige besparelser. En sammenslåing er ikke farlig, fordelene er store og ulempene små.

Spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til å slå sammen Levanger og Verdal kommune fra 1. januar 2016.

Forslag til vedtak:

Levanger kommune tar initiativ mot Verdal kommune med sikte på å slå sammen de to kommunene fra 1. januar 2016.


Karl M. Buchholdt - klikk for personkort 
Karl M. Buchholdt
Venstre

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.03.2013 22:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051