Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.03.13 - FO 4/13 - Interpellasjon fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - Byen trenger et stort hotell

Det er snart fem år siden Levanger Fjordhotell Eiendom AS lanserte planen om et nytt hotell på Levanger Havn. Konferansehotellet på havneområdet i Levanger har en kostnadsramme på 180 millioner kr, det var opprinnelig beregnet til 260 millioner kr og 192 rom, men planene ble redusert grunnet finanskrisen og innskrenking i lånevilkår. Hotellkjeden The Rezidor Hotel Group, som blant annet står bak kjeden Radisson Blue, har tidligere visst interesse for å drifte hotellet og har skrevet en intensjonsavtale (letter of intent), med Levanger Fjordhotell Eiendom AS. Det er gjennomført en markedsundersøkelse som viser driftsgrunnlag for et større konferansehotell i Levanger.

Et slikt hotell vil bli et løft for Levanger og hele Innherred som region. Gjør vi ingenting, blir det stagnasjon. Skal vi løfte trehusbyen som destinasjon og merkevare, trenger vi overnattingsplasser. Potensialet for større arrangement i Trønderhallen er i dag begrenset grunnet manglende overnattingsplasser i kommunen. Hotellet vil gi 70 nye arbeidsplasser i kommunen.

Hotellet er priset til ca. 180 millioner kroner (estimat fra 2010), i klartekst betyr det at egenkapitalen må finansieres med 60 millioner kroner, enten i kontanter eller verdier. Ettersom kommunen nå eier tomten til det planlagte hotellet kan kommunen benytte tomteverdien som betaling for en representativ eierandel i Levanger Fjordhotell Eiendom AS, ved en emisjon i selskapet. Dette vil på langt vei bidra til en realisering av hotellet.

Helheten i denne saken gjør det til en god investering. Det vil bli et løft for hele byen og vil gi fortgang i videre utbygging av Levanger Havn. Kommunen er nå den primære eiendomsbesitterene av Levanger Havn etter kjøpet av ytre havn fra Indre Trondheimsfjord havnevesen til 28 millioner kr. (PS 48/12). En realisering av hotellet vil bidra til økt tomteverdien på resten av havneområdet og kommunen vil komme godt ut av en realisering av hotellet, totalt sett.

Forslag til vedtak:

Det legges frem en sak for kommunestyret som ser på muligheten ved at kommunen benytter tomten som kapital ved en emisjon i Levanger Fjordhotell Eiendom AS.


Andreas Jenssen Hjelmstad - klikk for personkort 
Andreas Jenssen Hjelmstad
Kommunestyrerepresentant Høyre

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.03.2013 22:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051