Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.12.13

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 20.11.13
Tid: kl. 16:00 - 19:10

Sakliste som PDF   -   protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (20 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 55/13 1719/ 315/128 og 327 - Detaljregulering Sjøsiden Levanger Havn - Deler av Levanger Havn felt B/F-2 og KBA-3, sone H810-15 og H810-17 utredning vedtak video
PS 56/13 Spillemidler til idrettsanlegg 2013/2014 - Prioritering av søknader utredning vedtak video
PS 57/13 Rapport - fastlegetjenesten utredning vedtak video
PS 58/13 Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune utredning vedtak video
PS 59/13 Fordeler og ulemper ved "to-nivåmodellen" versus "tre-nivåmodell" utredning vedtak video
PS 60/13 Budsjettjustering 2013 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 61/13 Vann og Avløpsgebyr 2014 utredning vedtak video
PS 62/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune utredning vedtak video
etter gruppemøte
PS 63/13 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2014 - utlagt 16.12.13 utredning vedtak video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem - forfall
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Asgeir Persøy  frp varamedlem  x Geir Tore Persøy
Rolf Inge Elvbakken  ap varamedlem  x Torbjørn Andre Moe
Nina Elisabeth Berget ap varamedlem x Wenche Westrum Sundal
Vegard Austmo  sp  varamedlem  x Jorunn Skogstad 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Trude Nøst kommunalsjef  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  

 

Kulturinnslag:

 • Kulturskolen – ballettdans v/solodanser Vera Selbo - video

 
Orienteringer:

 
Merknader:

Audun Brenne fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.00

Sak 63/13 blir behandlet før sak 62/13.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 55/13 1719/ 315/128 og 327 - Detaljregulering Sjøsiden Levanger Havn - Deler av Levanger Havn felt B/F-2 og KBA-3, sone H810-15 og H810-17

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.12.2013 - video

Habilitet:

Asgeir Persøy ba om vurdering av sin habilitet. Persøy ble erklært inhabil med 29 mot 5 stemmer. Persøy fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.12.2013 – innstilling: 

 1. For utbygging av denne detaljreguleringen gis det dispensasjon fra fellesbestemmelse § 3.1 andre ledd i områderegulering for Levanger havn, vedtatt 25.05.2011, som tilsier at kvartalslekeplass skal detaljreguleres senest samtidig med detaljregulering for felt som forutsettes å få dekket deler av sitt uteoppholdsareal i slike anlegg.
 2. Samtidig gis det dispensasjon fra områdereguleringens bestemmelse § 6.3 andre ledd som sier at kvartalslekeplasser skal ferdigstilles samtidig med boligene de skal betjene.  
 3. Forslag til detaljregulering for Sjøsiden Levanger havn, sist rev. 11.10.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12, med følgende presisering:
 • Byggetrinn 1 skal minst inneholde 5 % andel næringsandel.
 • Byggetrinn 2 skal totalt sammen med byggetrinn 1 ha en næringsandel på minst 15 %. - forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting. Med forbehold om plangodkjenning kan andelen næringsareal løses ved utvidelse av planområdet med eget næringsbygg.
 • § 3.4 andre ledd erstattes med: «Byggetrinn 1 skal inneholde minst 5 %  forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting, men totalt 15 % for byggeprosjektet og skal ha universell utforming.»


Vebjørn Haugom (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som PUK’s innstilling 04.12.13 med følgende endring:
Det gis dispensasjon fra kravet om 15% næringsareal under innstillingens punkt 3.

Avstemning:

PUK’s innstilling, pkt .1, enstemmig vedtatt.

PUK’s innstilling, pkt .2, enstemmig vedtatt.

PUK’s innstilling, pkt .3, vedtatt med 27 mot 7 stemmer som ble avgitt for Haugoms forslag.

VEDTAK:

 1. For utbygging av denne detaljreguleringen gis det dispensasjon fra fellesbestemmelse § 3.1 andre ledd i områderegulering for Levanger havn, vedtatt 25.05.2011, som tilsier at kvartalslekeplass skal detaljreguleres senest samtidig med detaljregulering for felt som forutsettes å få dekket deler av sitt uteoppholdsareal i slike anlegg.
 2. Samtidig gis det dispensasjon fra områdereguleringens bestemmelse § 6.3 andre ledd som sier at kvartalslekeplasser skal ferdigstilles samtidig med boligene de skal betjene.
 3. Forslag til detaljregulering for Sjøsiden Levanger havn, sist rev. 11.10.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12, med følgende presisering:
 • Byggetrinn 1 skal minst inneholde 5 % andel næringsandel.
 • Byggetrinn 2 skal totalt sammen med byggetrinn 1 ha en næringsandel på minst 15 %. - forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting. Med forbehold om plangodkjenning kan andelen næringsareal løses ved utvidelse av planområdet med eget næringsbygg.
 • § 3.4 andre ledd erstattes med: «Byggetrinn 1 skal inneholde minst 5 %  forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting, men totalt 15 % for byggeprosjektet og skal ha universell utforming.»
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 56/13 Spillemidler til idrettsanlegg 2013/2014 - Prioritering av søknader

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.12.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for søknadsperioden 2013-2014:

Ordinære anlegg:

1)      Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (gjentatt)

2)      Innherred Motorsportsklubb - motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet)

3)      Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane – Torsbustaden (fornyet)

4)      Levanger Fritidspark - rehabilitering toppdekke friidrett – Moan (fornyet)

5)      Frol IL - rehabilitering av eldre o-kart, Storlivola – Vulusjøen (fornyet)

6)      Levanger Fritidspark - rehabilitering kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)

7)      Skogn IL - rehabilitering Hoppanlegg K-63 – Torsbustaden (fornyet)

8)      IL Aasguten - kunstgressbane (fotball) – Åsen Stadion (fornyet)

9)      Sp.Kl. Nessegutten - 7erbane kunstgress (fotball) – Nesseguttbanen (fornyet)

10) Levanger kommune - skateanlegg – Stadionparken (ny)

11) Frol IL - rehabilitering av eldre o-kart – Storåsen (fornyet)

12) Levanger Jeger- og fiskerlag - kombinert trap og sportingbane – Torsbustaden (fornyet)

13) Ytterøy IL - rehabilitering av lysanlegg – Ytterøy (ny)

14) IL Sverre - 7erbane kunstgress – Momarka (fornyet)

15) Ytterøy IL - rehabilitering av løypetrase – Ytterøy (ny)

16) Levanger kommune - kunstisanlegg – Stadionparken (ny)

17) IL Aasguten - stokkvola 1000-årssti, toalettanlegg – Åsen (ny)

18) Frol IL – kjeller/garasje til skihytte Storlidalen ski- og skiskytteranlegg (ny)

19) Levanger kommune - lysanlegg – Stadionparken (ny)

20) Levanger Judoklubb - judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)

21) Levanger judoklubb - klubblokale judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)

22) Levanger kommune - sykkelvelodrom Levanger Fritidspark – Moan (fornyet)

23) Innherred RC bilklubb - RC-bane for bensinbiler – Torsbustaden (ny)

24) Innherred RC bilklubb - lager/teknisk bygg – Torsbustaden (ny)

25) Innherred RC bilklubb - klubbhus – Torsbustaden (ny)

26) IL Aasguten - delanlegg friidrett og flerbruksareal – Åsen Stadion (ny)

27) IL Sverre - Fabritiusbanen 7erbane kunstgress - Fabritius (ny)

28) Levanger kommune - sykkel- og løpebane med indre aktivitetsområde – Stadionparken (ny)

Nærmiljøanlegg:

a)     Innherred RC bilklubb - bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)

b)     Skogn IL - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)

c)     Skogn IL - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)

d)     Skogn IL - BMX-bane – Reemyra stadion, Skogn (fornyet)

e)     IL Sverre - 5erbane kunstgress – Høgberget (fornyet)

f)      Ankolmplassen naboring - turn- og klatreløype – Ankolm (ny)

g)     Levanger kommune - elvesti Stadionparken (ny)

h)     Levanger kommune - balløkke kunstgress – Stadionparken (ny)

i)       Levanger kommune - skotthyll – Stadionparken (ny)

j)       Levanger kommune - turn- og trim – Stadionparken (ny)
Til toppen av siden

 

 

 

PS 57/13 Rapport - fastlegetjenesten

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.12.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 58/13 Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.12.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret gir sin prinsipielle tilslutning til at oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin overføres til Innherred samkommune.

Justert samarbeidsavtale og budsjettmessige endringer fremmes i egne saker tidlig 2014.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 59/13 Fordeler og ulemper ved "to-nivåmodellen" versus "tre-nivåmodell"

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.12.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 60/13 Budsjettjustering 2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.12.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett nedjusteres med samlet kr. 139.800.000,- jfr. nedenforstående oversikt.
 2. Momskompensasjon for investeringer i driftsbudsjettet nedjusteres med kr. 20.000.000,-.
 3. Budsjettert overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet justeres ned med kr. 17.240.000,-
 4. Budsjettert avdrag på lån i driftsbudsjettet justeres ned med kr. 3.600.000,-
 5. Avsetning til disposisjonsfond økes med kr. 840.000,-.
 6. Det overføres kr. 150.000,- fra drift til investering til dekning av kjøp av bil ved Innvandretjenesten. Dekning finnes innenfor enhetens budsjettramme for 2013.
 7. Det tas ikke opp ytterligere lån i 2013. Eventuelle ubrukte lånemidler ved årets slutt forutsettes benyttet til senere års investeringer.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 61/13 Vann og Avløpsgebyr 2014

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.12.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2008-2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2014.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2011-2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting for gebyrstørrelse i 2014.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 62/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.12.2013 - video - etter gruppemøte

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til vedtak:

Formannskapets innstilling til budsjett 2014, og økonomiplan 2014-2017, vedtas i henhold til vedlagte plan og oversikter, med følgende endring:

 

2014

Oppvekst redusert ramme

500 000

Redusert margin

500 000

Ny margin

6 034 000


Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

SV vil i sitt alternative budsjett prioritere forebyggende arbeid. Det er det eneste riktige svaret på økte menneskelige og økonomiske kostnader som følge av at noen faller utenfor. SV vil derfor prioritere områder som, barn og familie, barnehager, kultur og helsesøster tjenester. SV vil videre legge større vekt på et samarbeid med frivillige i pleie og omsorg, og vil derfor gå inn for en institusjonsordning med kombinert omsorgsboliger og sjukeheim med eget kjøkken i Åsen. Å sentralisere betyr lengre avstand mellom institusjon og de frivillige, noe som er i strid med nasjonale føringer som peker på at det i framtida blir enda viktigere med et samarbeid.

Forslag fra SV:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

*(Tall i 1000 kroner)

Tekst

Utgifter

Inntekter

 1. 1.      Frukt og grønt

 800

 

 1. 2.      Skolehelsetjeneste

 690

 

 1. 3.      Kultur

 700

 

 1. 4.      Utekontakt ungdom

 600

 

 1. 5.      Barne og familie PMTO- rådgiver

 600

 

 1. 6.      Barne og familie Miljøarbeider i heimen

 400

 

 1. 7.      Barnehager, driftsstøtte

3200

 

 1. 8.      Bruk av disposisjonsfond

 

2990

 1. 9.      Redusert margin

 

2000

10.  Redusert renteutgift

 

2000

Sum

6990

6990


Budsjettkommentarer til SV's alternative budsjett:

1. Frukt og grønt
Selv om den «blå- blå» regjeringen vil fjerne ordninga med frukt og grønt i skolen, trenger ikke Levanger kommune å gjøre det. Mat og et sunt kosthold er positivt i et folkehelseperspektiv og viktig for læring. Frukt og grønt er like viktig for skoleelever som for byråkrater og politikere i departementene.

2. Skolehelsetjenesten
I statsbudsjettet er det en stor satsning på skolehelsetjenesten og Levanger kommune får tildelt kr. 690000,- til dette formålet. SV går imot at denne stillingen tas bort, stillingen er prosjektfinansert . Skolehelsetjenesten er forebyggende arbeid.

3. Kultur
I tillegg til rådmannens forslag om kutt på 1 % i kulturbudsjettet, går formannskapet inn for et ytterligere kutt på kr. 700000,-. Vi vet at kultur er viktig både for bolyst og næringsutvikling. Det store kuttet som formannskapet foreslår er dessuten et slag mot de mange frivillige som deltar i kulturlivet i Levanger.

4. Utekontakt ungdom
Undersøkelser viser at det er lett tilgang for ungdom til rusmidler. I en slik situasjon er det svært viktig å ha en utekontakt for ungdom som kan være med å forebygge og skape alternative miljø for utsatt ungdom.

5. Barn og Familie, PMTO- rådgiver
Dette er en stilling som kommunen har prioritert i sine planer, men som formannskapet ikke vil bruke penger på. Arbeidsoppgavene for denne vil blant annet være bo trening for grupper som trenger det, blant annet noen av innvandrerne. Ryddige boforhold er en god basis for integrering.

6. Barn og familie, miljøarbeider i heim
SV ønsker å flytte barnevernets oppgaver fra å reparere til å forebygge. Derfor vil denne stillingen prioriteres. Plassering av barn koster svært mye både menneskelig og økonomisk, blant annet i advokatutgifter. Miljøarbeider i heimen kan sammenlignes med de tidligere husmorvikarstillingene. Det er bedre å hjelpe folk i hverdagen enn å vente til at en krise med barneovertakelse er nødvendig.

7. Barnehage, driftstøtte
Den foreslåtte driftstøtten til kommunale og private barnehager er i følge rådmannen «kritisk lave» og resultatet kan bli nedlegging av barnehager, dårlig oppfølging av barn og mangel på barnehageplasser. Dette er ikke SV's politikk. SV finner det dessuten unaturlig at driftstøtten til barnehagene i Levanger skal være mye lavere enn i Verdal. Det er en forskjell på kr 7000,- for småbarn. Sv foreslår at driftstøtten til barnehagene settes på samme nivå som i Verdal, da blir støtten lik i samkommunen.

Kjøkkentjenesten

Det er foreslått at to kjøkken stenges «i påvente av en konklusjon om enten etablering av storkjøkken eller kjøp av tjenester fra andre». SV finner det feil å stenge to kjøkken mens en venter på en konklusjon, en må i det minste vente på konklusjonen. SV mener dessuten at det er en dårligere løsning med utkjøring av mat i plastikk enn mat direkte fra et kjøkken.

Utsatte investeringer

På grunn av mye usikkerhet omkring tomt, uteområde og trafikkløsning, vil SV foreslå en utsettelse av bygginga på Røstad, Levanger ungdomsskole. Når det er gjort kan også ombyggingen av Nesset ungdomsskole også utsettes. Det samme gjelder Frol oppvekstsenter. Dette sparer kommunen i 2014 for 116 mill. kroner i investeringer, og påfølgende kapitalkostnader i driftsbudsjettet.

Tuv barnehage

Sv vil ikke legge ned Tuv barnehage. Barnehagen har flotte inne- og uteområder og er et samlingspunkt når skolen er nedlagt. Det er svært gode utsikter til full barnehagegruppe høst 2014 og opprettholdelse av barnehagen vil ikke belaste kommunens budsjett mer enn andre barnehager.

Inndekning for økte utgifter

Forebyggende arbeid koster på kort sikt, men er god samfunnsøkonomi på lengre sikt. SV finner dekning i sitt alternative budsjett på følgende poster:

 1. Disposisjonsfond. Levanger kommune har et disposisjonsfond på 30 mill. kr. SV foreslår at det i stedet for å ha penger på et fond, brukes til forebyggende arbeid.
 2. Redusert margin. SV foreslår på samme måte som formannskapet en mindre margin, men fortsatt et driftsbudsjett med overskudd.
 3. Reduserte renteutgifter. Det vises til 116 mill. i reduserte investeringer i 2014.


Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av H og FRP følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2014, og økonomiplan 2014-2017, vedtas i henhold til vedlagte plan og oversikter, med følgende endring:

Klikk for større tabell

Klikk for større tabell

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av H og FRP følgende verbalforslag:

Verbalforslag 1:

Prøve ut alternativ turnus innen pleie og omsorg.

Levanger kommune gjennomfører et prøveprosjekt på alternativ turnusordning, 3:3 turnus på 2 avdelinger i kommunens sykehjem, en turnus som bl.a Harstad kommune har prøvd ut med svært gode resultater både mht:

- Ansatte

 • Evner å stå lenger i jobb
 • Redusert sykefravær
 • Uønsket deltid


- Beboere

- Pårørende

- Økonomi

Turnusvarianten er tilpasset regler og forskrifter ift arbeidslivet i Norge.

Prøveperiode er 2 år, men evalueres også etter 1 år ift evt. behov for justeringer.

Deltakelse i prosjektet er basert på frivillighet blant ansatte, og finansieres fra disp-fondet, alt. at det søkes om eksterne prosjektmidler.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2014, og økonomiplan 2014-2017, vedtas i henhold til vedlagte plan og oversikter, med følgende endring:

Reduserte utgifter drift

2014

2015

2016

2017

Politisk

1000

1000

1000

1000

Arealeffektivisering

400

400

400

400

Felleskostnader

100

100

100

100

Reduserte innkjøp

1500

2000

2000

2000

Konkurranseutsetting

5000

8000

8000

8000

Færre ledere PO

200

     

Reduserte renter og avdrag

3500

9100

12200

13900

Nye tilbud PO

0

10000

0

0

Bygg og eiendom

200

200

200

200

Lønnsoppgjør

2000

2000

2000

2000

Ekstraordinært vedlikehold

200

500

500

500

Økt effektivisering

   

1500

2600

Sum

14100

33300

27900

30700

         

Økte utgifter drift

2014

2015

2016

2017

Pleie og omsorg

6700

14200

14200

14200

Kjøkkenstruktur

1200

1300

1300

1300

Åpen barnehage

400

400

400

400

Opprettholde Tuv barnehage

500

500

500

500

Økt tilskudd private barnahager

2400

2400

2400

2400

Stilling i skolehelsetjenesten

800

800

800

800

Miljøpedagoger i skolen

1000

1000

1000

1000

Drift kommunale veger

500

1000

1500

2500

Cittaslowtiltak

100

100

100

100

Markedsføring Olavsrosa

100

100

100

100

Reiselivsprosjekt

100

100

100

100

ENØK-tiltak

200

500

500

500

Pleie og omsorg - økte kap.kostnader

   

3200

6400

Sum

14000

22400

26100

30300

Til fond kommunedelplan PO

0

9000

   

Sum

14000

31400

26100

30300

Økt driftsmargin

100

1900

1800

400

SUM

14100

33300

27900

30700

 

Reduserte investeringer

       
         

Prosjekt

2014

2015

2016

2017

Investeringer i barnehage

3

8,3

7

14

Heldøgns omsorgstilbud

10

10

10

10

Institusjon Staup

1

50

30

 

Rådhuskvartalet

6

     

Øvrig netto reduserte investeringer

9,9

8,6

2,3

1,4

Sum

29,9

76,9

49,3

25,4

Helikopterlandingsplass

35

16

   

Sum

64,9

92,9

49,3

25,4

Salg kommunal eiendom

15

5

   

Sum

       
         

Økte investeringer

2014

2015

2016

2017

Arealeffektivisering

3

     

Kommunedelplan Omsorg

   

50

50

Sum

3

 

50

50

         
         

Reduserte renter avdrag per investering

     

Prosjekt

2014

2015

2016

2017

Investeringer i barnehage

200

700

1100

2000

Heldøgns omsorgstilbud

700

1400

2100

2800

Institusjon Staup

100

3400

5200

5200

Rådhuskvartalet

300

300

300

300

Øvrig netto redusterte investeringer

600

1000

1200

1300

Sum

1900

6800

9900

11600

Helikopterlandingsplass

700

1000

1000

1000

Sum

2600

7800

10900

12600

Salg kommunal eiendom

900

1300

1300

1300

Sum

3500

9100

12200

13900

         

Økte renter og avdrag per investering

       
 

2014

2015

2016

2017

Arealeffektivisering

-200

-200

-200

-200

Kommunedelplan Helse

   

-3200

-6400

Sum

-200

-200

-3400

-6600


Endringer i driftsbudsjettet

Skole, barn og familie: 1,8 millioner kroner

Mye er bra innen oppvekstsektoren i Levanger, men mye kan også bli bedre. Levanger skal være en kommune som tar vare på alle sine innbyggere, og mener at samfunnet måles etter hvor godt vi tar vare på de svakeste i kommunen vår. Dette følger våre prioriteringer flere steder i budsjettet, for eksempel gjennom satsingen på skolehelsetjenesten og flere miljøpedagoger i skolen:

År:

2014

2015

2016

2017

Stilling i skolehelsetjenesten

800

800

800

800

Miljøpedagoger i skolen

1000

1000

1000

1000

 

Barnehager 3,3 millioner kroner

Venstre er positiv til formannskapet innstilling om å opprettholde barnehagen i Okkenhaug, og foreslår også å opprettholde Tuv barnehage. Venstre vil stille seg positiv til at disse barnehagene overtas av private drivere. Venstre stemte mot at andelen barn i kommunale barnehager skulle økes til 40 prosent og er bekymret for de økte kuttene for private barnehager og registrerer at flertallet av AP, SP og KrF ikke deler Venstres syn i dette spørsmålet. Venstre vil videreføre tiltaket med åpen barnehage:

År:

2014

2015

2016

2017

Opprettholde Tuv barnehage

500

500

500

500

Økt tilskudd private barnehager

2400

2400

2400

2400

Åpen barnehage

400

400

400

400


Pleie og omsorg 7,9 millioner kroner

Venstre vil utsette en omorganisering av pleie- og omsorg til den nye kommunedelplan for Helse og omsorg er vedtatt i sin helhet i 2015. Venstre er skeptisk til en ny institusjon på Staup og vil derfor videreføre tilbudet med sykehjem i Åsen. I forhold til kjøkkenstruktur vil Venstre opprettholde en desentralisert, men effektiv kjøkkentjeneste ved våre fire sykeheimer. Vi foreslår også å utsette flere av de planlagte investeringene innen sektoren og reduserer posten nye tilbud helse og omsorg med 10 millioner kroner i 2015. 9 av disse millionene settes til fond for oppfølging av den nye kommunedelplan helse- og omsorg hvor investeringene i forhold til Venstres forslag slår inn i 2016:

År:

2014

2015

2016

2017

Ikke omorganisering helse og omsorg

6700

14200

14200

14200

Kjøkkenstruktur

1200

1300

1300

1300

Til fond kommuedelplan PO

 0

8000 

 

 


Miljø 0,2 millioner kroner

Venstre ønsker fortgang i arbeidet med ENØK-tiltak for å sikre energieffektivisering av kommunale bygg. På sikt vil dette styrke driftsmarginen som følge av at utgiftene går ned:

År:

2014

2015

2016

2017

ENØK-tiltak

200

500

500

500


Næring, infrastruktur og integrering 0,8 millioner kroner

I forbindelse med revidering av budsjettet for 2013 foreslo Venstre å ta igjen etterslepet på vedlikehold av kommuneveiene i løpet av denne økonomiplanperioden. Beløpet er fullfinansiert med 2,5 millioner innen 2017. Venstre vil stimulere Cittaslowtiltak, markedsføring av Olavsrosa og reiselivssatsingen fra 2014:

År:

2014

2015

2016

2017

Drift kommunale veger

500

1000

1500

2500

Cittaslowtiltak

100

100

100

100

Markedsføring Olavsrosa

100

100

100

100

Reiselivsprosjekt

100

100

100

100


Økt driftsmargin 0,1 millioner kroner

Flertallet i formannskapet foreslo en redusert driftsmargin for 2014. Venstre styrker driftsmarginen:

År:

2014

2015

2016

2017

Økt driftsmargin

100

1900

1800

400


Inndekning drift: 24,1 millioner kroner

Vi foreslår som i tidligere år en inndekning i administrative og politiske kostnader. Venstre foreslår en arealeffektivisering på rådhuset. Venstre foreslår en reduksjon på cirka 1 prosent av kommunale innkjøp og forutsetter at kommunen gjør bedre innkjøp i årene fremover. Som følge av at Venstre vil utsette PO-planen reduseres de økte kostnadene innen denne sektoren kraftig. Kapitalkostnader reduseres som følge av mindre investeringer og salg av kommunal eiendom. Det er lagt opp til en rente på 6,5 prosent. Som i tidligere år foreslår vi en liten konkurranseutsetting av kommunale tjenester:

År:

2014

2015

2016

2017

Politisk

1000

1000

1000

1000

Arealeffektivisering

400

400

400

400

Felleskostnader

100

100

100

100

Reduserte innkjøp

1500

2000

2000

2000

Konkurranseutsetting

5000

8000

8000

8000

Færre ledere PO

200

     

Reduserte renter og avdrag

3500

9100

12200

13900

Nye tilbud PO

10000

10000

0

0

Bygg og eiendom

200

200

200

200

Lønnsoppgjør

2000

2000

2000

2000

Ekstraordinært vedlikehold

200

500

500

500

Økt effektivisering

   

1500

2600


Investeringer

Reduserte investeringer

Venstre foreslår en kraftig reduksjon i kommunens investeringer i kommende år, samt salg av kommunal eiendom. Venstre er uenig i at kommunen skal bygge ut sin kapasitet innen barnehager og foreslår å kutte disse investeringene. Som følge av at vi ønsker å utsette PO-planen blir investeringene som følge av denne utsatt, noe som vil redusere renter og avdrag i 2014. Venstre vil ikke bygge ut rådhuskvartalet, og foreslår i tillegg å redusere øvrige investeringer med 3 prosent (vann og avløp unntatt). Dette er nødvendig for å sikre midler til store investeringer når ny kommunedelplan for helse er vedtatt i 2015. En rentesats på 6,5 prosent er lagt til grunn. Venstre har tidligere stemt imot å bygge kommunal helikopterlandingsplass ved sykehuset, da dette er et statlig ansvar. Det er lagt en liten besparelse til grunn ved å legge forslaget til side, men det reduserer kommunens økonomiske risiko betraktelig:

Prosjekt

2014

2015

2016

2017

Investeringer i barnehage

3

8,3

7

14

Heldøgns omsorgstilbud

10

10

10

10

Institusjon Staup

1

50

30

 

Rådhuskvartalet

6

     

Øvrig netto reduserte investeringer

9,9

8,6

2,3

1,4

Sum

29,9

76,9

49,3

25,4

Helikopterlandingsplass

35

16

   

Sum

64,9

92,9

49,3

25,4

Salg kommunal eiendom

15

5

   

Sum

       


Dette vil gi følgende besparelser som overføres driftsbudsjettet:

Prosjekt

2014

2015

2016

2017

Investeringer i barnehage

200

700

1100

2000

Heldøgns omsorgstilbud

700

1400

2100

2800

Institusjon Staup

100

3400

5200

5200

Rådhuskvartalet

300

300

300

300

Øvrig netto reduserte investeringer

600

1000

1200

1300

Sum

1900

6800

9900

11600

Helikopterlandingsplass

700

1000

1000

1000

Sum

2600

7800

10900

12600

Salg kommunal eiendom

900

1300

1300

1300

Sum

3500

9100

12200

13900


Nye investeringer

Venstre foreslår to nye investeringer som svekker driftsbudsjettet. Vi setter av penger til arealeffektivisering på rådhuset. I tillegg kommer en økning av låneopptakene innen pleie- og omsorg som følge av den nye kommunedelplanen for området:

Økte investeringer

2014

2015

2016

2017

Arealeffektivisering

3

     

Kommunedelplan Omsorg

   

50

50

Sum

3

 

50

50


Dette gir følgende økte kostnader i driftsbudsjettet:

 

2014

2015

2016

2017

Arealeffektivisering

-200

-200

-200

-200

Kommunedelplan Helse

   

-3200

-6400

Sum

-200

-200

-3400

-6600

 

Vedlegg: Venstres driftsbudsjett  

Reduserte utgifter drift

2014

2015

2016

2017

Politisk

1000

1000

1000

1000

Arealeffektivisering

400

400

400

400

Felleskostnader

100

100

100

100

Reduserte innkjøp

1500

2000

2000

2000

Konkurranseutsetting

5000

8000

8000

8000

Færre ledere PO

200

     

Reduserte renter og avdrag

3500

9100

12200

13900

Nye tilbud PO

0

10000

0

0

Bygg og eiendom

200

200

200

200

Lønnsoppgjør

2000

2000

2000

2000

Ekstraordinært vedlikehold

200

500

500

500

Økt effektivisering

   

1500

2600

Sum

14100

33300

27900

30700

         

Økte utgifter drift

2014

2015

2016

2017

Pleie og omsorg

6700

14200

14200

14200

Kjøkkenstruktur

1200

1300

1300

1300

Åpen barnehage

400

400

400

400

Opprettholde Tuv barnehage

500

500

500

500

Økt tilskudd private barnahager

2400

2400

2400

2400

Stilling i skolehelsetjenesten

800

800

800

800

Miljøpedagoger i skolen

1000

1000

1000

1000

Drift kommunale veger

500

1000

1500

2500

Cittaslowtiltak

100

100

100

100

Markedsføring Olavsrosa

100

100

100

100

Reiselivsprosjekt

100

100

100

100

ENØK-tiltak

200

500

500

500

Pleie og omsorg - økte kap.kostnader

   

3200

6400

Sum

14000

22400

26100

30300

Til fond kommunedelplan PO

0

9000

   

Sum

14000

31400

26100

30300

Økt driftsmargin

100

1900

1800

400

SUM

14100

33300

27900

30700

 

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Tuv barnehage opprettholdes da det ligger an til full barnehagehøst 2014.
 2. Dagsverket opprettholdes med dagens satser som godtgjøring.
 3. Levanger kommune sin eiendom Sjøgt. 42 A er i dårlig forfatning. Eiendommen må derfor enten restaureres eller selges.


Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Jordvern må fortsatt tillegges sterk vekt ved behandling av reguleringsplaner, fradelingsaker o. l.
 2. Arbeidet med å få til en bedre trafikkløsning i / rundt Levanger sentrum må prioriteres sterkere (gatebruksplan)


Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det settes av inntil kr. 200.000 som skal brukes til skuddpremie på kråke, rev, mår, mink og måse. Da disse arter er overtallig i forhold til annet småvilt. Det er på tusenvis av kråker og måser i fjellet og dette går sterkt utover annet småvilt. Inndekning tas fra formannskapets konto 14709-1000-1000 diverse overføringer.

Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende verbalforslag:

Rådmannen bes ta kontakt med miljøverndepartementet for mulighet for Levanger kommune også kan delta som en av de forsøkskommunene med snøskutertrace. Rådmannen bes fremme sak om egnet trace så fort denne saken er avklart fra departementet, da gjerne i samarbeide med våre nabokommuner.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Rådmannen bes legge frem en utredning om industriens rammevilkår i Levanger kommune. Utredningen skal inneholde en oversikt over eksisterende industribedrifter i kommunen og hvilke tiltak kommunen kan gjøre for å bedre rammevilkårene for disse. Næringsmiddelindustriens stilling bes utredet spesielt. Utredningen skal være klar i løpet av 1. halvår 2014.
 2. Rådmannen bes utrede mulighetene for å bruke elbil i hjemmesykepleien, spesielt med henblikk på sentrale strøk i kommunen.
 3. Levanger kommune vil styrke tiltakene rundt markedsføring av trehusbyen - Olavsrosa med 100 000 kroner per år. Det delegeres til formannskapet å gjennomføre en omprioritering av rammene.
 4. Rådmannen bes legge frem en arealeffektiviseringsplan for kommunal virksomhet i rådhuset.


Einar Theodor Bangstad (H) fremmet følgende verbalforslag:

1. Reduserte investeringer i kommunale barnehager:
Det foreslås å redusere investeringen i kommunale barnehager slik:
 

2014

2015

2016

2017

3 mill

5 mill

5 mill

14 mill

 

2. Kulturscene på Levanger ungdomsskole.
Investeringsbudsjettet for 2015 økes med 10 millioner (eks mva) for å gi økonomisk rom for kulturscene ved Levanger ungdomsskole. Investeringen finansieres ved å øke låneopptaket for skolen med tilsvarende beløp. Drift: kostnader og inntekter knyttet til kulturscenen og investeringen fordeles 50/50 mellom kulturenheten og oppvekstsenteret.


Per Anker Johansen (AP) fremmet på vegne av AP/SP/KRF følgende verbalforslag:

Kommunedelplan Oppvekst har delmålet "Videreutvikle arbeid med tidlig og tverrfaglig innsats" innen spesialundervisningen. Rådmannen bes sørge for at en større del av denne innsatsen vris fra ungdomstrinn til barnetrinn- fortrinnsvis 1-4 klasse.

Avstemning:

Buchholdts (V) forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fikk 2 stemmer.

Trøites (SV) forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fikk 2 stemmer.

Hjelmstads (H, FRP) forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fikk 7 stemmer.

Hojems (DNA, KRF, SP) forslag budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fikk 23 stemmer stemmer.

Hojems forslag ble dermed vedtatt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 1, avvist med 29 mot 5 stemmer.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 2, avvist med 27mot 7 stemmer.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 3, avvist med 26mot 8 stemmer.

Hjelmstads verbalforslag avvist med 25 mot 9 stemmer.

Brustads verbalforslag, pkt. 1, vedtatt med 21 mot 13 stemmer.

Brustads verbalforslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Musums verbalforslag vedtatt med 23 mot 11 stemmer.

Buchholdts verbalforslag, pkt. 1, avvist med 27 mot 7 stemmer.

Buchholdts verbalforslag, pkt. 2, avvist med 30 mot 4 stemmer.

Buchholdts verbalforslag, pkt. 3, avvist med 29 mot 5 stemmer.

Buchholdts verbalforslag, pkt. 4, avvist med 27 mot 7 stemmer.

Bangstads verbalforslag, pkt. 1, avvist 25 mot 9 stemmer.

Bangstads verbalforslag, pkt. 2, avvist med 28 mot 6 stemmer.

Johansens verbalforslag vedtatt med 30 mot 4 stemmer.

Musums oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 25 mot 9 stemmer.

VEDTAK:

1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer:

 

2014

2015

2016

2017

Reduserte inntekter

 

 

 

 

Eiendomsskatt

7 000 000

6 500 000

6 500 000

6 000 000

Økte inntekter

 

 

 

 

Budsjettforlik i Stortinget

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte utgifter

 

 

 

 

Tilskudd Grendehus / samfunnshus

200 000

200 000

200 000

200 000

Korps o. l.

200 000

200 000

200 000

200 000

Renovering badestrender (Holsanden)

100 000

 

 

 

Renhold Sentrum / Grendesentra

50 000

 

 

 

Reduserte utgifter

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold

1 000 000

500 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

300 000

500 000

 500 000

500 000

Rådmannen m/ stab

500 000

500 000

500 000

500 000

Oppvekst, redusert ramme

 500 000

500 000

500 000

500 000

Barn / familie (bl.a. advokatutg.)

500 000

500 000

500 000

500 000

Kultur, redusert ramme

700 000

500 000

500 000

300 000

Kom. Teknikk (Vei, park, parkering)

500 000

400 000

400 000

500 000

Reduserte overføringer ISK (Flere oppgaver legges inn i ISK)

 

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Redusert margin

1 550 000

1 500 000

1 000 000

100 000

Ny margin

-6 034 000

-7 632 000

-1 003 000

-1 497 000


Okkenhaug barnehage opprettholdes. Det forutsettes at barnehagen driftes slik at den holder seg innenfor tildelt budsjett.

2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:
• Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
• Skogn folkehøgskoles eiendommer
• Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
• Markabygda Montessoriskoles eiendommer
• Levanger videregående skoles eiendommer
• Trondheim Havn IKSs eiendommer
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Museenes eiendommer
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
• Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
6. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 257.700.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Institusjonsbruksplan (del av Kommunedelplan Helse / Omsorg) legges fram til politisk behandling i løpet av januar 2014. Deretter tas det stilling til tiltakene beskrevet i notatet «Omstilling, omfordeling og nye tiltak» (vedlagt budsjettdokumentet).

13. Kommunedelplan Oppvekst har delmålet "Videreutvikle arbeid med tidlig og tverrfaglig innsats" innen spesialundervisningen. Rådmannen bes sørge for at en større del av denne innsatsen vris fra ungdomstrinn til barnetrinn- fortrinnsvis 1-4 klasse.

14. Jordvern må fortsatt tillegges sterk vekt ved behandling av reguleringsplaner, fradelingsaker o. l.

15. Arbeidet med å få til en bedre trafikkløsning i / rundt Levanger sentrum må prioriteres sterkere (gatebruksplan)

16. Rådmannen bes ta kontakt med miljøverndepartementet for mulighet for Levanger kommune også kan delta som en av de forsøkskommunene med snøskutertrace. Rådmannen bes fremme sak om egnet trace så fort denne saken er avklart fra departementet, da gjerne i samarbeide med våre nabokommuner.

OVERSENDELSESFORSLAG

Det settes av inntil kr. 200.000 som skal brukes til skuddpremie på kråke, rev, mår, mink og måse. Da disse arter er overtallig i forhold til annet småvilt. Det er på tusenvis av kråker og måser i fjellet og dette går sterkt utover annet småvilt. Inndekning tas fra formannskapets konto 14709-1000-1000 diverse overføringer.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 63/13 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2014

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.12.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Budsjett 2014 for Trønderhallen Levanger KF vedtas.

Det settes av totalt kr 7 983 000 i kommuneregnskapet 2014 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 13:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051