Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.06.15 - sak 36/15 - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer og godtgjøring for disse

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2015/3293
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 03.06.15 7/15
Formannskapet 03.06.15 54/15
Kommunestyret 17.06.15 36/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det innføres godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Følgende satser vedtas:

Leder: kr. 1.000,-

Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,-

Samlet beløp, ca kr 50.000 belastes ansvar 1050, valg.

        Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 03.06.2015 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      For kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 velges følgende som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene:

 

Åsen Krets:

 

 

Hegle Krets:

 

Vebjørn Haugom

Leder

Vegard Riseth Granaune

Leder

Grete Lillenes

Nestleder

Annikken Kjær Haraldsen

Nestleder

Anne Synnøve Vordal

 

Kristin Rørstrand

 

Hilde Flekstad

 

Tove Randi Olsen

 

Petter Walseth

 

Bjørn Pedersen

 

Kjell Olav Einarsve

 

Jon Kasper Tronstad

 

Johanne Hiberg

 

Christina Madsen

 

Håvar Skjesol

 

Jørn Ragnar Eriksen

 

   

Berit Johansen

 

Tuv Krets:

 

Eva Karin Jørgensen Lyster

 

Leif K. Lorentsen

Leder

 

 

Ingrid Brattgjerd

Nestleder

Levanger Krets:

 

Berit Ronglan

 

Einar Bangstad

Leder

Bodil Worum

 

Anne Grete Hojem

Nestleder

Arve Brenne

 

Lindis Semb Eriksen

 

Nils Arve Vestrum

 

Eivind Aamot

 

   

Vigdis Skårdal

 

Ekne Krets:

 

Marit Heistad

 

Hans-Arne Aalberg

Leder

Atle Sjaastad

 

Berit Sunnset Voldseth

Nestleder

Wenche Westrum Sundal

 

Erling Støre Rosenlund

 

Rune Reinsborg

 

Marianne Kjeldsen Dalen

 

Frode Tønne

 

Lars M. Nordgård

 

 

 

Knut Jostein Brenne

 

 

 

 

 

 

Lysaker krets:

 

   

 

Olav Norberg

Leder

Nesheim Krets:

 

Arild Nordli

Nestleder

Anne Grete Krogstad

Leder

Stig Hallvor Søraker

 

Sigvard Gilstad

Nestleder

Inge Arild Arntsen

 

Marit Wang Eriksen

 

Gerd Haugberg

 

Sissel Jørstad

 

Jenny-Marie Langåssve

 

Tone Elden

 

Bodil Rønning

 

Sturla Lorås

 

Arne Solem

 

Martin Bjørnaas

 

Inger Sætre

 

Gro Toldnes

 

Berit Bragstad

 

Jens Ludvik Jenssen

 

 

 

Roger Aspås

 

Mule Krets:

 

   

Eli Grevskott

Leder

Markabygda Krets:

 

Martin Stavrum

Nestleder

Øystein Skjevelås

Leder

Per Henrik Bykvist

 

Inger Lise Stormo Winje

Nestleder

Randi Haugskott

 

Mildrid A. Hjelmstadbakk

 

Jostein Kålen

 

Asle Granås

 

Ann Karin Sliper

 

Torbjørn Moås

 

 

 

Kari Bremseth Jessen

 

Okkenhaug Krets:

 

   

Hilde Haugan Hynne

Leder

Halsan Krets:

 

Lars Heirsaunet

Nestleder

Per Anker Johansen

Leder

Sigbjørn Matberg

 

Marit Wangberg

Nestleder

Geir Ole Nilsen

 

Terje Lund

 

Heidi Munkeby Fenne

 

Grete Hokstad

 

Sigrid Hojem

 

Asgeir Skogås

 

 

 

Bjørn Heggelund

 

Ytterøy Krets:

 

Anne Storsve Olsen

 

Stein Ove Winnberg

Leder

   

Laima Budinaite

Nestleder

 

 

Anita Lønvik

 

 

 

Ole Aksel Forberg

 

 

 

Rita Skjerve

 

 

 

Fanny Sofie Gausen

 

 
2.      Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når dette er nødvendig.

3.      Stemmestyremedlemmer får etter regning dekt eventuell tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Eventuell kjøregodtgjøring dekkes etter statens satser.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak i valgstyret:

1.      For kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 velges følgende som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene:

Åsen Krets:

 

 

Hegle Krets:

 

Vebjørn Haugom

Leder

Vegard Riseth Granaune

Leder

Grete Lillenes

Nestleder

Annikken Kjær Haraldsen

Nestleder

Anne Synnøve Vordal

 

Kristin Rørstrand

 

Hilde Flekstad

 

Tove Randi Olsen

 

Petter Walseth

 

Bjørn Pedersen

 

Kjell Olav Einarsve

 

Jon Kasper Tronstad

 

Johanne Hiberg

 

Christina Madsen

 

Håvar Skjesol

 

Jørn Ragnar Eriksen

 

   

Berit Johansen

 

Tuv Krets:

 

Eva Karin Jørgensen Lyster

 

Leif K. Lorentsen

Leder

 

 

Ingrid Brattgjerd

Nestleder

Levanger Krets:

 

Berit Ronglan

 

Einar Bangstad

Leder

Bodil Worum

 

Anne Grete Hojem

Nestleder

Arve Brenne

 

Lindis Semb Eriksen

 

Nils Arve Vestrum

 

Eivind Aamot

 

   

Vigdis Skårdal

 

Ekne Krets:

 

Marit Heistad

 

Hans-Arne Aalberg

Leder

Atle Sjaastad

 

Berit Sunnset Voldseth

Nestleder

Wenche Westrum Sundal

 

Erling Støre Rosenlund

 

Rune Reinsborg

 

Marianne Kjeldsen Dalen

 

Frode Tønne

 

Lars M. Nordgård

 

 

 

Knut Jostein Brenne

 

 

 

 

 

 

Lysaker krets:

 

   

 

Olav Norberg

Leder

Nesheim Krets:

 

Arild Nordli

Nestleder

Anne Grete Krogstad

Leder

Stig Hallvor Søraker

 

Sigvard Gilstad

Nestleder

Inge Arild Arntsen

 

Marit Wang Eriksen

 

Gerd Haugberg

 

Sissel Jørstad

 

Jenny-Marie Langåssve

 

Tone Elden

 

Bodil Rønning

 

Sturla Lorås

 

Arne Solem

 

Martin Bjørnaas

 

Inger Sætre

 

Gro Toldnes

 

Berit Bragstad

 

Jens Ludvik Jenssen

 

 

 

Roger Aspås

 

Mule Krets:

 

   

Eli Grevskott

Leder

Markabygda Krets:

 

Martin Stavrum

Nestleder

Øystein Skjevelås

Leder

Per Henrik Bykvist

 

Inger Lise Stormo Winje

Nestleder

Randi Haugskott

 

Mildrid A. Hjelmstadbakk

 

Jostein Kålen

 

Asle Granås

 

Ann Karin Sliper

 

Torbjørn Moås

 

 

 

Kari Bremseth Jessen

 

Okkenhaug Krets:

 

   

Hilde Haugan Hynne

Leder

Halsan Krets:

 

Lars Heirsaunet

Nestleder

Per Anker Johansen

Leder

Sigbjørn Matberg

 

Marit Wangberg

Nestleder

Geir Ole Nilsen

 

Terje Lund

 

Heidi Munkeby Fenne

 

Grete Hokstad

 

Sigrid Hojem

 

Asgeir Skogås

 

 

 

Bjørn Heggelund

 

Ytterøy Krets:

 

Anne Storsve Olsen

 

Stein Ove Winnberg

Leder

   

Laima Budinaite

Nestleder

 

 

Anita Lønvik

 

 

 

Ole Aksel Forberg

 

 

 

Rita Skjerve

 

 

 

Fanny Sofie Gausen

 

 

2.      Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når dette er nødvendig.

3.      Stemmestyremedlemmer får etter regning dekt eventuell tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Eventuell kjøregodtgjøring dekkes etter statens satser.

Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet:

Det innføres godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Følgende satser vedtas:

Leder: kr. 1.000,-

Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,-

Samlet beløp, ca kr 50.000 belastes ansvar 1050, valg. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Enhver som har stemmerett og er manntallsført i kommunen ved valget er valgbar og har plikt til å motta valg til stemmestyret. Stemmestyret skal ha kjønnsmessig balanse, og det skal velges leder og nestleder. 

Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når stemmestyrene velges. Departementet understreker viktigheten av at alle medlemmer av stemmestyrene og valgfunksjonærene for øvrig får tilstrekkelig opplæring, slik at man unngår feil. Stemmemottakerne har et viktig ansvar med å påse at de foreskrevne rutiner følges, da resultatet ellers kan bli forkastede stemmer.

Fra 1. januar 2012 ble det innført en begrensning i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved gjennomføringen av valg. Dette vil innebære at listekandidater ikke er valgbare til stemmestyrene, og at de ikke kan tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen for lovendringen er at det er prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen.

Vurdering:

Det er en fordel med en viss kontinuitet i stemmestyrene, slik at en har valgt å ta med personer fra stemmestyrene for valget i 2013. Flere av stemmestyremedlemmene fra siste valg er listekandidater til årets valg, og de er da av den grunn bytta ut – jfr. valgloven § 9-3 (4).  Som ved tidligere valg er det lagt vekt på å benytte lokalkjente folk.

Etter kommunelovens § 36.2 skal begge kjønn være representert med minst 40 % i kommunale utvalg og nemnder. Dette er hensyntatt. 

Det vil bli innkalt til egen opplæring i forkant av valget.

Rådmannen innstiller på at valgstyrets leder/valgstyrets sekretær i samråd med stemmestyrets leder får myndighet til å innvilge fritak ved søknad, og supplere stemmestyrer ved behov. 

Ved tidligere valg har stemmestyremedlemmene etter regning fått dekt tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Likeså har det blitt utbetalt kjøregodtgjøring etter statens satser.

Rådmannen vil foreslå at det fra årets valg i tillegg innføres en godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Dette med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser om arbeidsgodtgjøring, § 42:

Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Det foreslås at satsen for stemmestyremedlemmer settes til kr. 500,- og kr. 1.000,-  for leder av stemmestyret. Dette kommer eventuelt i tillegg til tapt arbeidsinntekt. 

Det er ikke satt av midler til godtgjøring i budsjettet for valg. Rådmannen tilrår likevel at godtgjøringen belastes ansvar 1050, valg, og vil komme tilbake med evt. Budsjettjustering i forbindelse med regnskapet for 2. tertial. Ettersom dette er en prinsipiell sak bør den avgjøres av kommunestyret.

 Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2015 19:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051