Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.13 - sak 45/13 Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning

John Helge Holmen - klikk for personkort
Saksbehandler: John Helge Holmen
Arkivref. 2013/6538
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.10.13 75/13
Kommunestyret 16.10.13 45/13

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

  1. Kr. 600.000,- bevilges til støttemur og parkeringsplasser som omsøkt i saken.
  2. Beløpet belastes parkeringsfondet. 


Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Kr. 600.000,- bevilges til støttemur og parkeringsplasser som omsøkt i saken.
  2. Beløpet belastes parkeringsfondet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

  1. Kart. Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Borettslaget Sjøgata 11B fester areal av Levanger kommune. I Borettslaget er det forretningslokaler i 1. etasje og 6 leiligheter i andre etasje. Brygga står delvis på land og delvis på pæler ut i sundet. Forstøtningsmuren fra naboeiendom, Normilk og til Sjøgata 15 «Blikkbrygga», er i ferd med å skli ut. Muren er av eldre dato og utglidning har skjedd over tid. Murens lengde, som er på 50 meter og ligger ut mot sundet, må delvis erstattes, delvis repareres. Sjøgata 15 er ikke berørt.

Naboeiendom som eies av Normilk er ikke berørt.

Det er innhentet tilbud på arbeidet.

Vurdering:

Levanger kommune eier arealet som brygga står på, samt omliggende areal med unntak av Normilks eiendom. En utglidning her vil få konsekvenser, ikke bare for sjøgata 11B, men også kommunens areal som veitilførsel og betalingsparkeringsplasser.

På stykket som ligger mellom sjøgata 11B og sjøgata 15 må muren legges 1,5 meter lengre ut mot sundet enn tidligere for å oppnå best mulig sikring. Dette muliggjør opparbeidelse av 6 nye betalingsparkeringsplasser. Kostnadene søkes dekket inn over parkeringsfondet. Det er innhentet et tilbud på arbeidet pålydend kr 573.750,-. I saken søkes det om et beløp inntil kr. 600.000,- i fall noe uforutsett skulle inntreffe.

Til toppen av siden

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 16.10.2013 23:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051