Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11 - sak 76/11 - Frol oppvekstsenter - Byggeregnskap for nybygg, rehabilitering og trafikksikkerhetstiltak

Håkon Lorås - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Lorås
Arkivref. 2005/5645 - /614
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.11.11 93/11
Kommunestyret 14.12.11 76/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Byggeregnskapet for byggearbeidene på Frol oppvekstsenter er gjennomført med et samlet forbruk på kr.65.245.557,- og godkjennes. Godkjent budsjett og godkjent spillemiddelsøknad ble til sammen 66,4 mill kroner.
  2. Tilgodebeløp på kr.1.154.443,- overføres investeringsfondet.


Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Byggeregnskapet for byggearbeidene på Frol oppvekstsenter er gjennomført med et samlet forbruk på kr.65.245.557,- godkjennes. Godkjent budsjett og godkjent spillemiddelsøknad ble til sammen 66,4 mill kroner.
  2. Tilgodebeløp på kr.1.154.443,- overføres investeringsfondet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Byggearbeidene ved oppvekstsenteret startet på nyåret 2006 med riving av svømmehallen og gymnastikksalen til Hegle skole. På denne delen ble det bygd en liten idrettshall der det ble søkt om 4,4 mill kroner i spillemidler.  Søknaden ble godkjent.
I tillegg til idrettshallen ble det bygd elevkantine, nye kontorer og personalrom for en samlet administrasjon ved oppvekstsenteret. Lokalene ble tatt i bruk i februar 2007.
Dette arbeidet ble gjennomført uten flytting av skoleaktiviteter.

Primo januar 2007 ble restaureringen av ungdomsskolebygget oppstartet. Da var all undervisning flyttet til lokalene etter videregående på Frol.
Restaureringsarbeidet ble ferdigstilt og ungdomsskolen var tilbake i nyrestaurerte lokaler primo januar 2008.
Helt på tampen av prosjektet gikk totalentreprenøren for bygningsmessige arbeider Fuglesang & Olesen konkurs.
Via sikkerhetsstiller Fokus bank ASA fikk kommunen full regress på sine merkostnader.

Det viste seg imidlertid at valget av åpne baseløsninger ikke ble vellykket.
Saken omkring den de åpne klasseromsløsningene ble utover våren 2009 svært betent og ga store arbeidsmiljømessige utfordringer, og i stedet for å kjøre en egen sak på dette med søknad om etterbevilgning ble arbeidene igangsatt i sommerferien 2009 etter en administrativ beslutning. Det var ingen tid å miste dersom bedre skolelokaler skulle stå ferdig til neste skoleår.

Det ble gitt orientering om dette i folkevalgte organer. Arbeidet ble i alt vesentlig gjennomført i skoleferien til en samlet kostnad på 1,1 mill kroner.

I opprinnelig prosjekt var utbygging av større parkering og trafikksikkerhetstiltak ikke innkalkulert. Dette ble et fellesprosjekt der trafikksikkerhetsmidler, budsjett til kommunale veier og prosjektmidler/bruk av ikke utbetalte spillemidler var finansieringen. Arbeidene som ble belastet skoleprosjektet kom samlet på 2,9 mill kroner.

Samlet har ikke budsjetterte arbeider til omgjøring samt parkering og trafikksikkerhetsarbeider belastet budsjettet med 4,0 mill kroner.

På årets fordeling av spillemidler kom idrettshallen på Frol OS inn med 2 mill kroner. Det er da sannsynlig at resten, 2,4 mill kommer til utbetaling i 2012.
Brukerne var ikke fornøyd med den heisbare veggen som delte idrettshallen i to like deler. I kommunestyret 24/6 2009 ble det bevilget inntil kr. 450.000,- fra driftsmidlene til å skifte ut denne til en vegg med bedre lyddemping.   Kostnaden for dette arbeidet kom på kr. 298.400,-  Tilgodebeløpet i forhold til ekstrabevilgningen ble kr.151.600,- og dette beløpet er tilbakeført driftsregnskapet.

Med fradrag for inventar og utstyr samt trafikksikkerhetsarbeider har nye og rehabiliterte lokaler blitt etablert til en gjennomsnittlig brutto kvadratmeterpris på ca. kr. 10.000,- inkl. mva. 

Vurdering:
Utbyggingen og rehabiliteringen av Frol OS er gjennomført med et tilfredsstillende resultat der trafikksikkerheten for hele oppvekstområdet inklusive barnehagen er godt ivaretatt.
Via utbyggingen ble Frol oppvekstsenter reelt samlet til en funksjonell enhet.
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 14.12.2011 23:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051