Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11 - sak 71/11 - Endring av selskapsavtale - Innherred Renovasjon

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2005/7947 - /F50
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.11.11 95/11
Kommunestyret 14.12.11 71/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2011

Forslag i møte:
Arild Børseh (DNA) fremmet  på vegne av DNA, SP og KRF følgende endringsforslag:
§14 Siste avsnitt endres til:
Representantskapets og styrets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt vedtak.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med endringsforslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS godkjenner Levanger kommune selskapsavtale for Innherred Renovasjon med endringer i § 1, § 6, § 8 og § 14.
§14 Siste avsnitt endres til:
Representantskapets og styrets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt vedtak. 

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS godkjenner Levanger kommune selskapsavtale for Innherred Renovasjon med endringer i § 1, § 6, § 8 og § 14.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Brev datert den 29.08.2011 fra Innherred Renovasjon IKS PDF
  2. Forslag til ny selskapsavtale (endringer markert med rødt) PDF


Saksopplysninger:
I brev datert den 29.08.2011 ber Innherred Renovasjon IKS om at deltakerkommunene godkjenner endringer i selskapsavtalen. Dette skal normalt skje etter formelt vedtak i Innherred Renovasjons IKS sitt representantskap, men i forbindelse med at Inderøy og Mosvik kommuner slår seg sammen er det imidlertid nødvendig at slik godkjenning gis før endelig vedtak fattes i representantskapet.

Når det gjelder forslag til endringer vises til brev og forslag til ny selskapsavtale.

Vurdering:
Rådmannen vil tilrå at formannskapet innstiller til kommunestyret på at den nye selskapsavtalen godkjennes.
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 14.12.2011 23:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051