Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11 - FO 14/11 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes vedrørende flomsikring

Vi registrerer  stadig hyppigere forekommende oversvømmelser og ras, så vel i utlandet som i Norge---- og i Levanger. Levanger har vel måttet øke høyden på utfyllingen på havna ytterligere ut over det opprinnelig planlagte pga økende vannstand i framtida?

Bedrifter og huseiere har seinest i sommer og høst fått store problemer med vann av ulik kvalitet i kjellere og fabrikklokaler.

Det er kjent at NVE gir bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse som er utsatt. Bistand kan enten gis i form av økonomisk tilskudd der kommunene selv tar ansvaret for utredning, planlegging og gjennomføring av tiltak, eller som bistand der NVE tar på seg ansvaret på vegne av kommunen. Det kan gis bistand både til nye tiltak og til vedlikehold og ombygging av eksisterende tiltak. NVE kan dekke inntil 80% av anleggskostnadene.

Naturskadeloven § 20 sier at kommunen plikter å treffe forholdsregler slik som bestemt i plan- og bygningsloven (§ II-8 tredje ledd, bokstav a 28.1 samt ved nødvendige sikringstiltak)

Hittil i år har NVE mottatt om lag 200 søknader/behovsmeldinger om bistand til opprydding/reparasjon/sikringstiltak.

Jeg vil spørre ordføreren om det er registrert behov for sikringstiltak som hindrer oversvømmelser eller andre problemer på grunn av stor nedbør/ flom i tida som kommer, eller om ordføreren mener det er behov for å planlegge tiltak for å hindre at flomvann trenger inn i næringseiendommer, boliger eller andre områder i ei mer nedbørsrik framtid?

Hanne Ihler Toldnes - klikk for personkort
Hanne Ihler Toldnes
Levanger SV
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 10.12.2011 10:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051