Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.10.15 - sak 59/15 - Utbyggingsavtale Sjøgata 33

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2015/4263
Svein Erik Veie
Saksordfører: Svein Erik Veie, AP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15 59/15
Kommunestyret 14.10.15 59/15

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 30.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende” Sjøgata 33” inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende ”Sjøgata 33” inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg:

  1. Forslag til utbyggingsavtale Sjøgata 33 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Detaljregulering for Sjøgata 33


Saksopplysninger:

Vedlagte utbyggingsavtale er framforhandlet mellom Levabygg AS og Levanger kommune. Avtalen avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er fotutsatt i detaljregulering for Sjøgata 33. Framforhandlet utbyggingsavtale ble lagt ut til offentlig ettersyn 26.6.15. Det er ikke mottatt høringsuttalelser. 

I sak 53/06 fattet Levanger kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som følger av det.

I dagens plan- og bygningslov, som trådte i kraft fra 2008, er det kapittel 17 som omhandler utbyggingsavtaler. Det er forholdsvis små endringer i forhold til de gamle bestemmelsene. Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler i bestemmelsenes § 1.2. Overnevnte vedtak og bestemmelser er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale.

Overnevnte vedtak og bestemmelser er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale.

Vurdering:

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor rammene i plan- og bygningslovens kapittel 17 og bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 11-9 nr. 2. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i detaljregulering for Sjøgata 33, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at foreliggende utbyggingsavtale godkjennes.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.10.2015 06:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051