Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.12

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 12.12.12
Tid: kl. 17:00-20:50

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 72/12 Opprettelse av Rinnleiret museum SA utredning vedtak video
PS 73/12 Spillemidler til idrettsanlegg 2012/2013 - Prioritering av søknader utredning vedtak video
PS 74/12 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden - felt B2 Kjønstadmarka utredning vedtak video
PS 75/12 1719/314/386 - Detaljregulering Momarka II, område B1 utredning vedtak video
PS 76/12 1719/315/1/4 - Detaljregulering Sagbrukstomta 2 utredning vedtak video
PS 77/12 1719/ 207/104 m.fl. - Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen utredning vedtak video
PS 78/12 OU 2012 - sluttrapport og forslag til tiltak utredning vedtak video
etter pause 1
etter pause 2
FO 20/12 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - OU-prosessen tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31+4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem - forfall
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem - forfall
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Wenche Westrum Sundal dna medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Ivan Sundal dna varamedlem 3 x Wenche Westrum Sundal
Hilde Vinne dna varamedlem 4 x Anne-Grethe Hojem
Rolf Inge Elvbakken dna varamedlem 5 x Astrid Juberg Vordal
Nina Elisabeth Berget dna varamedlem 10 x Lill Kristin Nordahl

             

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  


Orienteringer:

 • Utvekslingstur til Orvieto, Italia – informasjon fra turen v/Levanger ungdomsråd - presentasjon PDF - video
          Til toppen av siden

 

 

PS 72/12 Opprettelse av Rinnleiret museum SA

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 12.12.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune går inn for at det opprettes et eget foretak – Rinnleiret Museum SA for å ivareta bygningsmasse og utearealer av fredet karakter i den gamle militærleiren Rinnleiret.
 2. Levanger kommune kjøper en andel á 100 kr i foretaket.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en driftsavtale med Rinnleiret Museum.
          Til toppen av siden


 

 

PS 73/12 Spillemidler til idrettsanlegg 2012/2013 - Prioritering av søknader

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 12.12.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for søknadsperioden  2012-2013:

Ordinære anlegg:
1) Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (gjentatt)
2) Skogn il - 11'er bane kunstgressbane (fotball) - Reemyra, Skogn (gjentatt)
3) Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane - Torsbustaden (fornyet)
4) Levanger Fritidspark – Rehabilitering toppdekke friidrett - Moan (fornyet)
5) Frol Il - Rehabilitering av eldre o – kart, Storlivola - Vulusjøen (fornyet)
6) Levanger Fritidspark - Rehabilitering kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)
7) Skogn il – Rehabilitering Hoppanlegg K-63 - Torsbustaden (fornyet)
8) Aasguten IL- Kunstgrasbane (fotball) – Åsen stadion (fornyet)
9) Sp.Kl. Nessegutten - 7'er bane kunstgress (fotball) - Nessebanen (fornyet)
10) Frol Il - Rehabilitering av eldre o – kart - Storåsen (ny)
11) Levanger Jeger- og fiskerlag - Kombinert trap og sportingbane- Torsbustaden (ny)
12) Innherred Motorsportklubb - motorcrossbane - Torsbustaden (fornyet)
13) Sverre Il – 7'er bane kunstgress (fotball) - Momarka (ny)
14) Levanger kommune - Sykkelbane Levanger Fritidspark - erstatningsanlegg Levanger stadion – Moan (ny)
15) Skogn il – Bukkhaugen tursti – Lundsbustaden/Bukkhaugen (ny)

Nærmiljøanlegg:
a) Høgberget Velforening - Høgberget aktivitetsløype og flerbruksbane – Høgberget (ny)
b) Innherred RC bilklubb – bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)
c) Skogn Il - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)
d) Skogn Il - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)
e) Sverre Il – 5'er bane kunstgress (fotball nærmiljøanlegg) - Høgberget (ny)
f) Skogn il - Reemyra stadion - BMX bane - Reemyra, Skogn (ny) 
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 74/12 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden - felt B2 Kjønstadmarka

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 12.12.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Detaljregulering Sjøsiden, Kjønstadmarka felt B2, med plankart revidert 07.11.2012 og bestemmelser sist rev. 09.11.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 75/12 1719/314/386 - Detaljregulering Momarka II, område B1

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 12.12.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Tillegg til bestemmelsene, lekeplass, §3.2: “Plassen skal inngjerdes.”

Vedlagte forslag til detaljregulering for Momarka II, område B1, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 


PS 76/12 1719/315/1/4 - Detaljregulering Sagbrukstomta 2

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 12.12.2012 - video

Forslag i møte:
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det pålegges tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget. Kommunestyret ber om at det blir tatt kontakt med fjernvarmekonsesjonær og orientert om vedtatt klima og energiplan for Levanger. Det vises også til energilovens § 5.4. om leveringsplikt innen konsesjonsområdet.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme.
Ihlers tilleggsforslag avvist med 30 mot 5 stemmer.

VEDTAK:
Planløsningen med de endringer som er gjort vedtas i henhold til planforslag sendt på høring. Forslag til detaljregulering for Sagbrukstomta 2, sist rev. 21.11.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 77/12 1719/ 207/104 m.fl. - Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 12.12.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til endring av reguleringsplan Fossingtrøa, datert 09.09.2012, sist rev. 21.11.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 78/12 OU 2012 - sluttrapport og forslag til tiltak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 12.12.2012 - video - etter pause 1 - etter pause 2

Forslag i møte:
Arild Børseth (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – pkt. 1:
Kommunestyret forutsetter at nødvendige trafikksikkerhetstiltak iverksettes.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 1:
Barneskolene på Mule og Okkenhaug slås sammen. Mule skole renoveres / bygges ny. Ytterøy U – trinn beholdes fortsatt på Ytterøy

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V, SV, H og FRP følgende forslag til vedtak – pkt. 1:
Saken utsettes.
Levanger kommune foretar kvalitetssikring av tallmateriale, tomteavklaring / grunnforhold og trafikale forhold ift. rådmannens forslag, utreder/kvalitetssikrer alternative løsning(er) for «Stor løsning nord».
 
Ekstern hjelp kan benyttes.
Ny sak legges frem for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2013.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 1:
Barneskolene på Mule og Okkenhaug legges ned og elevene overføres til Frol fra høsten 2014. Samtidig legges Frol, Nesset og Ytterøy U-trinn ned og elevene overføres til ny ungdomsskole på Røstad.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av H, V og FRP følgende endringsforslag – nytt pkt. 3:
Barnehagen på Mule legges ned.  Det gjøres en mulighetsstudie på utvidelse av barnehagene ved Ekne, Momarka, Okkenhaug og spesialavdelingen ved Frol. Tuv barnehage består inntil en utredning Om ny barnehage på Skogn foreligger.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av H, V, SV og FRP følgende endringsforslag – nytt pkt. 4:
Det utarbeides en kommunedelplan for Pleie og Omsorg. Den skal inneha et eller flere mål hva helse og omsorg skal være for innbyggerne i Levanger kommune. Planen skal inneha strategier på hvordan vi skal nå disse målene. Når mål og strategier er på plass bes det om at det blir lagt fram delprosjekter på hvordan hvert enkelt saksfelt bør løses. I eksisterende Pleie og omsorgsplan ligger det en mengde data som er relevant også i den nye planen. Vi ber om at disse data brukes.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 4:
Siste setning «Institusjoner på Staup bygges i henhold til tidligere vedtak» går ut.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Når tomtespørsmålet på Røstad, jfr. pkt. 1, (inkludert pris) er avklart, bes rådmannen om å orientere kommunestyret.

Avstemning:
Buchholdts utsettelsesforslag avvist med 23 mot 12 stemmer.
Hjelmstads forslag, nytt pkt. 1, fikk 4 stemmer.
Heieraas forslag, nytt pkt. 1, fikk 11 stemmer.
Formannskapets innstilling, pkt. 1, fikk 20 stemmer. Formannskapets innstilling, pkt. 1 er dermed vedtatt.
Børseths tilleggsforslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, pkt. 2, vedtatt med 33 mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling, pkt. 3, vedtatt med 19 mot 16 stemmer som ble avgitt for Hjelmstads forslag, pkt. 3.
Formannskapets innstilling, pkt. 4, vedtatt med 23 mot 12 stemmer som ble avgitt for felles forslag fremmet av Hjelmstad og Trøite angående pkt. 4.
Formannskapets innstilling, pkt 5, enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, pkt 6, enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, pkt 7, enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, pkt 8, enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, pkt 9, vedtatt med 24 mot 11 stemmer.
Formannskapets innstilling, pkt 10, enstemmig vedtatt.
Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit. Skolene Mule og Okkenhaug legges ned. Elevene ved barneskolene på Mule og Okkenhaug flyttes til Frol. Ytterøy ungdomstrinn lokaliseres fortsatt på Ytterøya. Nesheim barneskole flyttes til Nesset Ungdomsskole. Kommunestyret forutsetter at nødvendige trafikksikkerhetstiltak iverksettes.
 2. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn.
 3. Barnehagen på Mule legges ned. Barnehagene ved Ekne, Momarka og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides.Okkenhaug barnehage beholdes der den er i dag. Det gjøres en mulighetsstudie på om barnehagen kan utvides til en to avdelings barnehage. Tuv barnehage består inntil en utredning om ny kommunal barnehage på Skogn foreligger.
 4. Det utarbeides en kommunedelplan for Pleie og Omsorg. Den skal inneha et eller flere mål hva helse og omsorg skal være for innbyggerne i Levanger kommune. Planen skal inneha strategier på hvordan vi skal nå disse målene. Når mål og strategier er på plass bes det om at det blir lagt fram delprosjekter på hvordan hvert enkelt saksfelt bør løses. I eksisterende Pleie og omsorgsplan ligger det en mengde data som er relevant også i den nye planen. Vi ber om at disse data brukes. Institusjonen på Staup bygges i henhold til tidligere vedtak.
 5. Maskinell dosering av medisin innføres der det er hensiktsmessig så snart som mulig.
 6. Den foreslåtte effektivisering av bilhold gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.
 7. De foreslåtte tiltak når det gjelder bedre bruk av teknologi for å redusere papirbruk og reiser gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.
 8. De planlagte vedlikeholdstiltak for Skognhalles gjennomføres.
 9. Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt til opp mot 40% i løpet av 5-10 år.
 10. Rådmannen tar ansvar for at det startes et arbeid med forbedring av saksforløp og arbeidsprosesser, særlig innenfor barnevern og PPT
 11. Når tomtespørsmålet på Røstad, jfr. pkt. 1, (inkludert pris) er avklart, bes rådmannen om å orientere kommunestyret.


Protokolltilførsel - kommunestyrets sak 78/12, fra Hans Aalberg (FRP):
Levanger FRP har påpekt manglende kvalitetssikring, utredning, konsekvenser og usikkerhet vedrørende tomtekjøp/grunnforhold knyttet til innstilling og vedtak i sak 110/12 – gjelder pkt. 1 i innstillingen.

Protokolltilførsel - kommunestyrets sak 78/12, fra Jostein Trøite (SV):
SV’s kommunestyregruppe viser til at:
Vedtaket er i strid med kommunedelplan Oppvekst mot år 2020, vedtatt i sak 62/10.
Vedtaket er i strid med vedtatt økonomiplan 2013-2015, sak 80/11.
Vedtatte strukturtiltak innen oppvekst mangler vurderinger av mål og strategier av pedagogiske forhold.
SV’s kommuenstyregruppe Jostein Trøite og Hanne Ihler Toldnes.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 20/12 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - OU-prosessen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 12.12.2012  - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051