Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 27.11.19

Filmfabrikken, Røstad (Næringsbygget)
Kl. 13.00 - 15.00

Sakliste (rev. 21.11.19) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 139/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 140/19 Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta utredning vedtak
PS 141/19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Høring om endringer i ekomloven og ekomforskriften med forslag om lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd og tydeligere krav til entydig identifisering av sluttbrukere utredning vedtak
PS 142/19 Salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk for perioden 2020 - 2023 utredning vedtak
PS 143/19 Økonomiske måltall utredning vedtak
PS 144/19 Økonomireglement 2020 utredning vedtak
PS 145/19 Formannskapets valg av medlemmer til andre styrer, råd og utvalg i Levanger kommune 2019 - 2023 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Parti Funksjon Liste  Møter Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf x  
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf x  
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf x  
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf x  
Robert Svarva ap medlem ap x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Reidun Johansen rådgiver  
Håkon Okkenhaug næringssjef  
Mari Berg Ness rådgiver økonomi  

 
Orienteringer:


Levanger fritidspark, Moan:

  Til toppen av siden

 

 

PS 139/19 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Asbjørn Brustad og Gunnar Morten Løvås

Avstemning:

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Asbjørn Brustad og Gunnar Morten Løvås
Til toppen av siden 

 

 

PS 140/19 Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Levanger kommune gir følgende høringsuttalelse:

Levanger kommune støtter departementets endringsforslag. Kommunen peker på viktigheten av at innbyggerne er gjort oppmerksom på endringene. Det er positivt at endringene ikke omfatter uteblivelse fra avtalt time innen psykiatri og rusbehandling, jf. § 7 andre ledd, da enkelte innbyggere kan ha helsebegrunnede utfordringer i forhold til å følge opp plikten til å varsle i rett tid.
Til toppen av siden 

 


PS 141/19 Kommunal - og moderniseringsdepartementet. Høring om endringer i ekomloven og ekomforskriften med forslag om lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd og tydeligere krav til entydig identifisering av sluttbrukere

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand, SP fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

Levanger kommune bifaller en lovfestet rett for alle husstander til bredbånd. Staten bør finansiere leveringsplikten, og rettigheten må omfatte høyhastighetsbredbånd. 

Avstemning:

Ved alternativ avstemming ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune bifaller en lovfestet rett for alle husstander til bredbånd. Staten bør finansiere leveringsplikten, og rettigheten må omfatte høyhastighetsbredbånd. 
Til toppen av siden 

 

 

PS 142/19 Fornyelse av kommunale salgs - og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk for perioden 01.01.2016 - 31.12.2023

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal, AP fremmet følgende tillegg til pkt. 1 i hht vedak i K-styret 20.12.19;

Bevillingsinnehaver / eier skal dokumentere at det utbetales minstelønn for ansatte, i hht. statlige bestemmelser for minstelønn for bransjen. Dersom dokumentasjon ikke framskaffes gis det ikke bevilling / trekkes bevillingen tilbake.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak med forslag til tillegg til pkt. 1. fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Gjeldende salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk, fornyes for perioden 01.01.2020 – 31.12.2023.
  Bevillingsinnehaver / eier skal dokumentere at det utbetales minstelønn for ansatte, i hht. statlige bestemmelser for minstelønn for bransjen. Dersom dokumentasjon ikke framskaffes gis det ikke bevilling / trekkes bevillingen tilbake. 
 2. Felles regler for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal og Levanger innføres fra 1.1.2020. 
  Til toppen av siden 

 

PS 143/19 Økonomiske måltall

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Følgende økonomiske måltall vedtas for Levanger kommune for perioden 2020-2023:

 • Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,5 %
 • Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 7 %
 • Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 150 %
  Til toppen av siden 


 

PS 144/19 Økonomireglement 2020

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Økonomireglement for 2020 vedtas.


 

PS 145/19 Formannskapets valg av medlemmer til andre styrer, råd og utvalg i Levanger kommune 2019 - 2023

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva, AP fremmet følgende forslag til representanter i råd og utvalg 2019-2023:

Einar Borgsøs stiftelse

Martin Stavrum, Gjenvalg
Gerd Haugberg, Gjenvalg
Irene Flatås, Gjenvalg
Jostein Kålen, Ny
Vara:
Børge Lund, Gjenvalg
Olav Veie, Gjenvalg

Fjellvegen Vulusjøen

Per Jarle Eriksen, Gjenvalg
Vara:
Olav Aspli, ny

IIUA:                                           

 

Ordfører Anita Ravlo Sand
Vara:
Varaordfører Nina Bakken Bye

Prostistyret for søndre Innherred:    

Børge Lund, ny
Vara:
Robert Svarva, ny

Generalforsamling Åsen sparebank:  

Lars Erik Ertsås, ny
Vara:
Astrid Juberg Vordal, ny som vara


Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Einar Borgsøs stiftelse

Martin Stavrum, Gjenvalg
Gerd Haugberg, Gjenvalg
Irene Flatås, Gjenvalg
Jostein Kålen, Ny
Vara:
Børge Lund, Gjenvalg
Olav Veie, Gjenvalg

Fjellvegen Vulusjøen

Per Jarle Eriksen, Gjenvalg
Vara:
Olav Aspli, ny

IIUA:                                           

 

Ordfører Anita Ravlo Sand
Vara:
Varaordfører Nina Bakken Bye

Prostistyret for søndre Innherred:    

Børge Lund, ny
Vara:
Robert Svarva, ny

Generalforsamling Åsen sparebank:  

Lars Erik Ertsås, ny
Vara:
Astrid Juberg Vordal, ny som vara

Til toppen av siden  

Publisert: 17.10.2019 09:21 Sist endret: 03.12.2019 08:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051