Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 121/19 - Rassikring - omdisponering av budsjett 2019

Jonas Höglund - klikk for personkort
Saksbehandler: Jonas Höglund
Arkivref. 2019/6274
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 121/19
Kommunestyret    

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kr. 2.200.000,- overføres fra prosjektnr. 660409 Avlastningsveger, til Rassikring Ytterøy 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Beskrivelse av tiltak PDF

2

Generell del konkuransegrunnlag PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det har siste året rast ut betydelige mengder stein i vegskjæringen i Nordviklia, Ytterøy.

Etter befaring med geoteknikker ble kommunen anbefalt på det sterkeste å utbedre/sikre skråningen. Vi har utarbeidet et konkurransegrunnlag som er sendt ut på Doffin (vedlagt). Prosjektet er planlagt igangsatt i løpet av november i år. Da dette er et strakstiltak med stor risiko for liv og helse, kan vi ikke vente på neste års budsjett. Tiltaket må utføres før nyttår. 

Vurdering:

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr. 2.200.000, - fra prosjektnr. 660409 Avlastningsveger, til Rassikring Ytterøy slik at vi får gjennomført prosjektet.

Prosjektnr. 660409 – Avlastningsveger, som gjelder avlastningsveg for trafikk fra Nesset via sentrum, avventes. Ny E6-trasé avklares før kommunen lager en framdriftsplan for dette prosjektet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051