Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.11.16 - sak 120/16 - Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2005/7947 - /F50
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.11.16 120/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune tilrår at Tydal kommune får tiltre selskapet Innherred Renovasjon IKS f.o.m. den 01.01.2017 med en eierandel satt til 0,9 % og godkjenner ny selskapsavtale.
  2. Selskapets låneramme kan økes fra 150 millioner til 200 millioner i henhold til føringer i selskapets Økonomiplan for perioden 2017 – 2020.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS vedtok den 17.11.2016 i sak nr PS 07/16 at Tydal kommune får tiltre selskapet f.o.m. den 01.01.2017. Tydal kommune vil få en eierandel i Innherred Renovasjon IKS på 0,9 %. For Levanger kommunes vedkommende vil Tydal kommunes inntreden medføre at eierandelen i selskapet justeres ned fra 21.6 % til 21,2 %.

Det er videre behov for å øke selskapets låneramme. Under selskapets behandling av Økonomiplan 2017 – 2020 ble det fattet vedtak om å øke selskapets låneramme fra 150 millioner til 200 millioner, jfr. sak nr PS 08/16. Også denne sak ble behandlet av representantskapet den 17.11.2016.

De foreslåtte endringer i selskapet er merket med rød skrift i selskapsavtalen. Endring i selskapsavtale må godkjennes av alle kommunestyrene.

Vurdering:

Rådmannen vurderer det som positivt med flere deltakerkommuner i Innherred renovasjon og tilrår at Levanger kommune stiller seg positivt til at Tydal kommune får tiltre selskapet Innherred Renovasjon IKS f.o.m. den 01.01.2017 med en eierandel på 0.9 %. Videre at selskapets låneramme kan utvides fra 150 millioner til 200 millioner i henhold til føringer i Økonomiplan 2017 – 2020. Med dette slutter Levanger kommune seg til representantskapets vedtak i sakene PS 07 – og 08/16, behandlet den 17.11.2016.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.12.2016 08:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051