Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.11.16 - sak 117/16 - Nordisk vennskapsbysamarbeid - status

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2010/2268 - /075
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.11.16 117/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune ønsker å ta initiativ til å vitalisere det nordiske vennskapsbysamarbeidet og ønsker å avlegge besøk til Ragnarthing Eystra i april 2017 slik som skissert i saken.

Rådmannen bes forberede et program for en slik studietur.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det nordiske vennskapsbysamarbeidet ble initiert av Foreningen Norden på 1930-tallet og de to første kommunene som innledet slikt samarbeid var Thiested (DK) og Uddevalla (S) i 1939. Etter 2. verdenskrig bredte samarbeidet om seg til norske og senere finske og noen islandske kommuner.  

Levanger, Kramfors (S) og Varde (DK) ble vennskapsbyer i 1948. Halliko (Fin) kom med fra 1958. Det hadde lenge vært et ønske om å få en Islandsk kommune med i samarbeidet. Etter en kommunereform som ga noe større kommuner på Island i 2007 ble dette mulig. Rangarting Eystra ble dermed vennskapsby med Levanger, Varde, Kramfors og Halliko fra 2008. I 2009 ble Halliko og 9 andre kommuner slått sammen med til nye Salo kommune.

I tillegg til de nordiske vennskapsbyene har Levanger også en vennskapsbyforbindelse med Herceg Novi i Montenegro. Dette samarbeidet har vart siden 1967 og har således 50 års jubileum i 2017.

Samarbeidet mellom vennskapsbyene har variert en del opp gjennom tiden, og har vært mest omfattende innen kulturfeltet. Kor og korps har besøkt hverandre og det har også vært jevnlige musikkfestivaler med deltakelse fra vennskapbyene. Det er også eksempler på deltakelse på idrettsturneringer etc.

Det offisielle samarbeidet har vært pleiet gjennom vennskapsbymøter som har gått på omgang. Med få unntak var det slike møter hvert annet år fram til 2012 da det var møte i Varde. På dette møtet deltok Levanger kommune og Ragnarting Eystra, mens det ikke var deltakelse fra Sverige eller Finland. Det ble konkludert med at neste møte skulle være på Island i 2014.

Kramfors har gitt tilbakemelding på at de trekker seg ut av  vennskapsbysamarbeidet.

Salo ga tilbakemelding på at de skulle ha en prosess for å avklare hvilke vennskapskommuner nye Salo skulle videreføre. De fleste av de 10 kommunene som slo seg sammen hadde vennskapsbyer slik at den sammenslåtte kommunen satt med en portefølje på mellom 30 og 40 vennskapsbyer. Vi har ikke fått endelig beskjed om hva de har bestemt. Siste offisielle kontakt var at ordføreren var invitert til åpning av nytt rådhus i 2010.

Noen data om de nordiske vennskapsbyene:

 

siden

folketall

areal (km2)

landsdel

Kramfors

1948

18 000

1 907

Vesternorrland

Levanger

1948

20 000

646

Midt-Norge

Ragnarthing Eystra

2008

1 800

1 841

Sør-Island

Salo ( tidl.Halliko)

1958

54 000

2 168

Sør-Finland

Varde

1948

50 000

1 255

Sønder-Jülland


Vurdering:

Etter rådmannens vurdering kan det være stor nytte av kontaktene en får med andre kommuner gjennom vennskapsbysamarbeidet. Levanger kommune har vært ganske dyktig til å pleie vennskapssamarebeidet og har vært på besøk med fagfolk til alle kommunene utenom vennskapsbymøtene over en 10 årsperiode. Det var besøk i Kramfors i 2008, Salo i 2009, Varde i 2010 og i Ragnarthing Eystra i 2012.  

Mest utbytte faglig har vi nok hatt av samarbeidet med Varde. Danskene hadde sin samhandlingsreform før oss og fikk inn mestringsperspektivet tidligere enn i Norge. Og så er det Danmark og Norge som er mest sammenlignbar når det gjelder struktur og lovverk.

Island er veldig spennende med bakgrunn i den felles kulturarven vi har, samtidig som de har en veldig stor innovasjonsevne. Island er presentert som det landet i verden med best folkehelse.

Skal en ta vare på en vennskap, må en treffes og snakke sammen. Og særlig når det gjelder forhold mellom organisasjoner hvor ledelse skifter med jevne mellomrom må en ha en struktur på det. Det er nok derfor nødvendig at noen tar et initiativ for å avklare om vi skal fortsette samarbeidet og hvordan det i så fall kan utvikles. Det er ikke unaturlig at Levanger kommune tar et slikt initiativ. 

I formannskapets møte den 26.10 reiste ordføreren spørsmål om det kunne være aktuelt med en studietur til en av vennskapsbyene. Formannskapet sa seg enig i det og at det kunne være aktuelt å prøve å få til et besøk på Island i 2017. Rådmannen har sjekket litt rundt flytider og priser og det ser ut som det er mulig å få billetter til under 2 000 kr pr reisende t.r i april 2017. Det er dessverre ikke direkteruter mellom Trondheim og Reykavik på denne tiden av året. En mulig reiserute er følgende:

  • Søndag 23.4 kl 09:05 fra Værnes, via Oslo. Lander 12:45 på Keflavik.
  • Onsdag 26.4 kl 11:50 fra Keflavik, via Oslo. Lander kl 18:30 på Værnes.


Om en legger det opp slik vil det bli 3 overnattinger på Island. Jeg vil tro at en får mest ut av reisen om en tar 2 overnattinger i Hvolsvöllur og en i Reykjavik. Foreløpige sjekk av priser indikerer at det skal være mulig å få overnatting til ca 1000 kr pr natt for en slik gruppe. Totalsum vil således holdes seg under 50 000 for reise og overnatting og kan belastes budsjett avsatt til kompetanseutvikling for folkevalgte. 

Det forrige formannskapet var på tur til Herceg Novi i 2012. Opplegget for denne turen ble behandlet i sak 47 den 16.05.12. I saksframlegget skrev rådmannen den gangen:

En slik reise vil legge beslag på betydelig fritid og vil måtte være frivillig både for formannskapets medlemmer og de som skal delta fra administrasjonen. Reisen vil ikke utløse ekstra lønnskostnader eller andre godtgjøringer ettersom formannskapet har fast årlig godtgjøring. Det vil ikke være naturlig å kalle inn vararepresentanter for de som måtte være forhindret fra å delta.

Jeg synes det er naturlig å praktisere på samme måte denne gangen. Saken legges fram nå slik at det avgjøres om en skal ta en slik tur, og at en fastsetter dato og varighet av turen. Av hensyn til pris er det nok lurt å bestille biletter så snart vedtak er fattet

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.12.2016 08:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051