Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.11.16 - sak 115/16 - 17.mai-komiteer for 2017

Marit Hæreid Sandstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Hæreid Sandstad
Arkivref. 2016/8540
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.11.16 115/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til 17.maikomiteens ledere og medlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

17.maikomiteen for 2016 ble bedt om å fremme forslag til medlemmer for 2017.  Nedenfor følger liste over de som er foreslått: 

Levanger, Frol og Nesset

Håkon Mork                           Skånesvegen 63            7609 Levanger
Nina Berget                            Brages veg 16 F            7602 Levanger
Torunn Skjæran                     Vårtunvegen 1              7607 Levanger
Anne-Brit Floan Aalberg       Grindvegen 8                7603 Levanger
Maria Chatzopoulou              Hyllbærvegen 15           7606 Levanger
Bine Anette Skjervold            Bregnevegen 2              7606 Levanger
Terje Wigtil                            Baldersveg 4 C             7602 Levanger
Geir Morten Holum                Høgberget 25                7606 Levanger
Fredrik Ianssen Lund             Hanna Solaas veg 12     7604  Levanger
Martin Daniel Karlgård          Røstadlia Øvre 22         7609  Levanger

Markabygda

Terje Fordal                           Solbakkevegen 12         7622 Markabygda
Ståle Mølnås                          Solbakkevegen 9           7622 Markabygda
Geir Augdal                           Markabygdvegen 314   7622 Markabygda
Brit Eva Vordal                      Støringvegen 12            7622 Markabygda
Heidi Almli                             Movassvegen 217        7620 Skogn
Rita Langva                            Markabygdvegen 155   7622 Markabygda
Anne Knipenberg                   Øverbygda 108             7622 Markabygda

Ekne
Johan Arnt Dahlen, leder       Eknesvegen 178            7624 Ekne 
Mona Pedersen Falstad          Falstadberget 18           7624 Ekne 
Nina Winje                             Sjøgrenda 103               7624 Ekne
Magne Rudi                           Grendevegen 5              7624 Ekne
Lena Hagen                            Gevikvegen 225            7624 Ekne
Rolf Pettersen                         Eknesvegen 5                7624 Ekne

Skogn
Bo Vidar Rotmo                     Gamle E6 737               7623 Ronglan
Hanne Sørlie                           Elgvegen 41                  7620 Skogn
Guro Granhus                        Gruslina 65                     7620 Skogn
Erik Sundal Mæhla                Ellen Salbergs veg 13    7620 Skogn
Mads Viborg                          Gruslina 118                  7620 Skogn
Anette Wadseth                      Veiesvegen 49               7623  Ronglan
Ingrun Klingen Lundsvoll      Bygdavegen 119            7620 Skogn
Arne Sørensen                        Ellen Salbergsveg 11     7620 Skogn 

Åsen

Mary Hovdal                          Lofjordvegen 114          7632 Åsenfjord   
Kenneth Iversen                     Mossingvegen 172         7630 Åsen
Arne Langås                           Stokkanvegen 7             7630 Åsen
Astrid Olaussen                      Solhaugvegen 191         7632 Åsenfjord
Liv Korssjøen Hiberg             Gamle E6 379                7630 Åsen
Anne Mette Berg-Christiansen  Åvikvegen 323           7632 Åsenfjord
Eskil Brenne                           Mossingvegen 287         7630 Åsen          
Kjell Olav Einarsve                Leangsgrenda 25            7632 Åsenfjord
Anne Berit Haabeth                Dr. Berg Nilsensveg 11 7630 Åsen 

Ytterøy

Kristin Haugdal Nøst, leder    Sørsia 617 A                 7629 Ytterøy
Oddgeir Hagen                       Sørsia 672                     7629 Ytterøy
Arnfinn Saltvik                      Flatan 117                     7629 Ytterøy
Bjørn Skauge                          Flatan 167                     7629 Ytterøy
Heidi Mie Nøst                       Sørsia 505                     7629 Ytterøy
Mari Viken Myhr                   Nesset 251                    7629 Ytterøy      
Thomas S. Laugsand              Innbygda 432                7629 Ytterøy
Regine Steinvik                      Oterstein 67                  7629 Ytterøy
Roald Grav                             Sørnesset 74                 7629 Ytterøy
Marija Paulauskiene               Innbygda 196                7629 Ytterøy      
Kate Norum                            Flatan 173                     7629 Ytterøy
Mats Brenne Alkanger           Flatan 173                     7629 Ytterøy
Rita Skjerve                            Flatan 243                     7629 Ytterøy
Hans Morten Forberg             Sørsia 510                     7629 Ytterøy
Ann Iren Dybvad                   Salatervegen 143           7629 Ytterøy
Lena Jørgensen                       Sørsia 708                     7629 Ytterøy 

Vurdering:

Rådmannen tilrår at forslagene fra fjorårets komiteer følges.  Det er ikke alle komiteene som har foreslått ny leder.  I disse tilfellene anmodes de nyvalgte komiteene å konstituere seg selv.

Komiteene for 2017 må fremme forslag på nye medlemmer til 17.maikomiteen for 2018.  Dette forslaget sammen med komiteens regnskap må sendes Levanger kommune snarest etter at arbeidet i komiteene er avsluttet, senest innen oktober 2017.

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.12.2016 08:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051