Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 30.08.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Møtetid: 13:00 - (etter Administrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 77/17 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 78/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 79/17 TV-aksjonen 2017 - NRK 2017 til UNICEF - Søknad om støtte utredning vedtak
PS 80/17 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve krav om konsesjon for framvisning av film (kinokonsesjon) utredning vedtak
FO 4/17 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune tekst behandl. 

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf -  Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Annie P. Boneng  sp varamedlem ap/sp/krf  x Anita Ravlo Sand 


 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Unni Storstad kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

 

Orienteringer:

  • I møtet ble det gitt en presentasjon av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Saken vil bli lagt fram for realitetsbehandling 6. september 2017. Presentasjon PDF


Utdelt i møte:

 

 

 

PS 77/17 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.08.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Bjørg Annie P. Boneng og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Bjørg Annie P. Boneng og Karl Meinert Buchholdt
        Til toppen av siden

 

 

PS 78/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.08.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 79/17 TV-aksjonen 2017 - NRK 2017 til UNICEF - Søknad om støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.08.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

TV-aksjonen 2017 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-. Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000
        Til toppen av siden

 

 

PS 80/17 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve krav om konsesjon for framvisning av film (kinokonsesjon)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.08.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte høringsuttalelse fra Levanger kommune sendes til departementet.
        Til toppen av siden


 

FO 4/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) -Søksmål i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.08.2017

Behandling:

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Synes ordføreren at Levanger kommune har håndtert den pågående personalsaken på en tilfredsstillende måte?
  2. Hva er fastsatt dato for planleggingsmøtet? 


Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 27.11.2017 15:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051