Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 117/18 - Rapport Marsimartnan 2018 og valg av representanter til styringsgruppe for Marsimartnan 2019

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2018/7249
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 117/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Rapport og økonomisk oversikt for Marsimartnan 2018 godkjennes.
  2. Rådmannen bes om å oppnevne to representanter til styringsgruppen for Marsimartnan 2019.
  3. Formannskapets representant i styringsgruppe for Marsimartnan 2019 er: _______ 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Formannskapet er eier av Marsimartnan

Vedlegg:

1

Rapport Marsimartnan 2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Marsimartnan i Levanger har lange tradisjoner, og kan spores helt tilbake til vikingetiden. Marsimartnan hadde sin glanstid på 1700-tallet. Det kom tusenvis av tilreisende hvert år. Fórbønder fra Jämtland fraktet varer med skrinda (sleder) over fjellet og «sjøkailla» kom fra Fosen, Hitra og Frøya med fisk og salt. Bønder fra Innherred, sør-samer med tilhold i området og handelshus fra Trondheim var alle faste innslag, i tillegg til alle andre som kom til en av Norges største og eldste markeder.

Marsimartnan var alltid uka etter Mattisdag (24. februar) og var koordinert med St. Gregorimarkedet på Frøsø i Jämtland, og fra 1854 også med Rørosmartnan som startet dette året. 

I mars 1991 oppsto den moderne Marsimartnan etter 50 års dvale, delvis med nytt innhold, men med solid kulturhistorisk forankring. Marsimartnan gjennomføres også i moderne tid i forbindelse med Mattisdag i månedsskiftet februar/mars hvert år, med start første onsdagen etter 24. februar.

Fra 2018 ble ansvaret for avvikling av Marsimartnan formelt overført enhet kultur, og det ble gjort en omorganisering av martnasorganisasjonen. Det ble bl.a. etablert en styringsgruppe, og flere arbeidsgrupper. Styringsgruppe for Marsimartnan 2018 har bestått av Alf Magnar Reberg, Øyvind Nybakken og Guri M. Sivertsen.

Se vedlagte rapport for Marsimartnan 2018 for nærmere informasjon om organisering og gjennomføring av arrangementet.

Vurdering:

Marsimartnan er grunnlaget for at Levanger eksisterer, og har vært en viktig begivenhet for innbyggere både i by og bygd, samt tilreisende gjennom hundrevis av år. Rådmannen vurderer derfor Marsimartnan som en svært viktig merkevare for kommunen.

Rådmannen vurderer arrangementet Marsimartnan 2018 som vellykket. Både med hensyn til innhold og besøk.

Det er uten tvil et stort potensial i utviklingen av Marsimartnan, men det forutsetter god samhandling mellom kommune, næringsliv og frivillighet, samt langsiktig og kontinuerlig jobbing med utvikling. Enhet kultur jobber med å finne en best mulig organisering av oppgavene med utvikling, planlegging og gjennomføring av Marsimartnan framover.

I 2018 ble det gjort endringer i hele martnasorganiseringen og rådmannens vurdering er at det fungerte godt. Det foreslås derfor å videreføre denne organiseringen: En styringsgruppe som tar de overordnede avgjørelsene, en koordinator av arrangementet og flere arbeidsgrupper med ulike oppdrag.

Styringsgruppen avgjør overordnede saker som avtaler med hovedsponsor, budsjett, større endringer i avviklingen og lignende. Styringsgruppen fungerer også som rådgivende organ for arrangementsansvarlig/koordinator. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051