Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 116/18 - Videreføring av simpel kausjon til IL Sverre og kunstgressbane på Elberg

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2018/12918
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 116/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune som kausjonist godkjenner at IL Sverre får utsatt innfrielse av lånet, og at de gjeldene forpliktelsene forskyves tilsvarende.   

Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning, jfr. kommunelovens §51

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • PS 24/15 – Søknad om simpel kausjon til finansiering av ny kunstgressbane på Elberg 

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommune har garantert med simpel kausjon begrenset oppad til 1 mill. kroner i forbindelse med finansiering av IL Sverres kunstgressbane på Elberg, som var en forutsetning fra DNB til IL Sverre (PS 24/15-Levanger kommune-søknad om simpel kausjon til finansiering av ny kunstgressbane på Elberg).  

Elberg kunstgressbane, 1 11'erbane og 2x5'erbaner, ble opprinnelig ferdigstilt sensommeren i 2016. Det har etter kort tid oppstått betydelige ujevnheter og banen fremstår generelt ikke som et godt anlegg for aktiviteten som skal foregå der. 

Det er derfor behov for å rehabilitere anlegget, og IL Sverre må ta et økonomisk løft de ikke hadde sett for seg allerede nå.

Kulturdepartementet har åpnet for at IL Sverre kan søke om ytterligere midler til kunstgressbanen, fordi den maksimale tilskuddsrammen for 11'er-kunstgressbane med lysanlegg ikke er oppnådd (kroner 2 500 000) samt at søknadsprosessen på sett og vis ikke er fullført, all den tid idrettslaget uansett måtte fremmet gjentatt søknad for anlegget i 2019 for resterende tilskudd.

Departementet forutsetter dog at banen faktisk blir utbedret snarest mulig slik at verken hittil tildelte eller eventuelt fremtidige tildelte midler utbetales til et anlegg som ikke er fullgodt for aktiviteten midlene er ment å støtte opp om.

IL Sverre fjernet dekket i oktober 2018, og jobber nå med å få på plass en godkjent plan for rehabiliteringen. Målet er å komme i gang med rehabiliteringen så snart som mulig, og forhåpentligvis klar til sesongstart.

Opprinnelig plan var at IL Sverres banklån skulle innfris i sin helhet innen 1. mars 2019. Banken godtar at IL Sverre utsetter nedbetalingen på dette til 1.mars 2022, men ønsker at kommunen også godkjenner det, siden kommunen er kausjonist.

Vurdering:

Levanger kommune har bidratt til IL Sverre med forskuttering av spillemidler både til opprinnelig anlegg og rehabiliteringen, i tillegg til å garantere med simpel kausjon.

Kommunen må foreta en vurdering av risiko i hvert enkelt tilfelle om det kommer nye søknader om slike garantier.

Det vil ikke gi noen særlig større risiko for kommunen å videreføre de forpliktelsene kommunen allerede har som kausjonist, og godkjenner derfor at IL Sverre får utsatt innfrielse av sitt lån.

Kommunen vil imidlertid understreke viktigheten av at banen utbedres så snart som mulig, slik at klubben får et fullgodt og varig fotballanlegg igjen og kan legge denne saken bak seg.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051