Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 112/18 - Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2017

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/12623
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 112/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2017 tas til orientering.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2017. I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegeringsreglement fremlegges saken for formannskapet. Til orientering vedlegges i tillegg årsmeldinga for 2017.   

Vurdering:

Rådmannen har ingen merknader til fremlagt regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre.  

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051